Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Professionals

Als je je zorgen maakt over de veiligheid thuis van een kind, een volwassene of een oudere is het belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Door advies bij ons in te winnen, sta je er niet alleen voor! Soms is het duidelijk wat er aan de hand is. Maar het kan ook zijn dat je twijfelt.

Juist als je twijfelt is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij luisteren naar je verhaal, denken mee en geven je advies over wat zelf je zelf kunt doen. Ook kunnen we overleggen of het nodig is om een melding te doen. Dat kan soms best spannend zijn. Of misschien sta je voor een dilemma: moet ik dit melden of schaad ik dan de vertrouwensband die ik heb? Laat ons met je meedenken, daar zijn we voor. We hebben liever dat je te vaak belt, dan te weinig.

Advies of overleg nodig?

Wij zijn er om met je mee te denken. Dat kan ook anoniem.

0800 – 2000 veiligthuis@samen-veilig
Melding doen

Weet je zeker dat het niet goed gaat? Doe dan een melding.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Aan de hand van 5 stappen bepaal jij als professional of je een melding moet doen bij Veilig Thuis Utrecht en of er voldoende hulp ingezet kan worden. Als je alle stappen gezet hebt en duidelijk is dat melden nodig is, dan kun je dit doen met het meldformulier. Natuurlijk kun je ook eerst bellen. Kijk hier voor meer informatie over de meldcode.

Heb je een medische achtergrond?

Neem gerust contact op met een van onze vertrouwensartsen of arts-assistenten om te overleggen. Dat kan ook anoniem.

Je kunt een drempel voelen om ons te bellen, omdat je misschien niet concreet kunt zijn. Juist dan nodigen we je uit ons te bellen voor overleg. Dat kan ook anoniem.” Nanick van der Wal, arts-assistent

Onze expertisegebieden

kind-slachtoffer-kindermishandeling-zorgen-advies

Kindermishandeling

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Ouders en opvoeders moeten hiervoor zorgen. Maar soms weten zij uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet. Als aandacht en een goede verzorging ontbreken of een kind door opvoeders wordt gepest, uitgescholden, geslagen of seksueel wordt misbruikt, dan is dat kindermishandeling. De mishandeling kan door de ouders/opvoeders gepleegd worden, maar ook door anderen. Bijvoorbeeld leerkrachten of sportdocenten.

Meer informatie over Kindermishandeling

Lees verder
oudere-mevrouw-ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar een oudere toe door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Dit kan een familielid zijn, maar ook een buurman, buurvrouw of andere bekende. Voorbeelden van ouderenmishandeling zijn het stevig vastpakken als de oudere niet luistert, het ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van zijn of haar geld zonder toestemming.

Meer informatie over Ouderenmishandeling

Lees verder
ex-partnergeweld-man-vader-gezin

(Ex-)partnergeweld

(Ex-)partnergeweld is fysiek en/of niet-fysiek geweld tussen (ex-)partners. Het geweld kan ontstaan door hoog oplopende emoties, de behoefte om de ander te controleren en overheersen of juist om de agressie van een (ex-)partner te stoppen. Voorbeelden van (ex-)partnergeweld zijn slaan, schoppen, knijpen en stevig vastpakken, maar ook vernedering, emotionele manipulatie, stalking, financieel misbruik, seksueel geweld of het (steeds weer) dreigen met geweld.

Meer informatie over (Ex-)partnergeweld

Lees verder
financieel-misbruik-oudere-mevrouw-hulp

Financieel misbruik

Ouderen zijn in het dagelijks leven soms afhankelijk van anderen. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik, zoals financieel misbruik. Dit is een specifieke vorm van ouderenmishandeling. De veroorzakers zijn vaak familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers uit de directe omgeving van de oudere.

Meer informatie over Financieel misbruik

Lees verder
complexe-scheiding-gezin-kinderen

Complexe scheiding

Als ouders gaan scheiden, is dat bijna altijd een ingrijpende gebeurtenis in het leven van alle gezinsleden. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Meestal lukt het ouders om hun kinderen goed op te vangen. Maar soms lukt dat niet. De kinderen kunnen in de knel komen door de felle ruzies tussen de ouders. Kinderen kunnen ook onderdeel gemaakt worden van de strijd tussen de ouders. We noemen het een complexe scheiding als de ouders door blijvende ernstige ruzies het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog verliezen.

Meer informatie over Complexe scheiding

Lees verder
vrouw-slachtoffer-stalking-femicide

Stalking

Stalking is iemand bewust de hele tijd lastigvallen waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. De stalker kan een ex-partner zijn, maar het kan ook gaan om een kennis, collega, leidinggevende, of een buurman. Veilig Thuis Utrecht adviseert en helpt in situaties waarin de stalker een ex-partner is. En situaties waarin de gestalkte persoon op één of andere manier (in gezinsverband) afhankelijk is van de stalker.

Meer informatie over Stalking

Lees verder
jonge-dame-loverboy-mensenhandel

Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon onder dwang, met geweld of met misleiding, of door misbruik te maken van een kwetsbare positie, zoals bij kinderen. Het doel van mensenhandel is altijd om die persoon uit te buiten. Iedereen kan slachtoffer worden van mensenhandel en/of (jeugd)prostitutie. Gedwongen worden om seks te hebben is misschien de bekendste vorm. ‘Loverboys’ worden ook gezien als mensenhandelaren. Maar er zijn veel meer vormen van mensenhandel. Voorbeelden zijn orgaanhandel, gedwongen bedelen, gedwongen draagmoederschap en het plegen van misdaden onder druk.

Meer informatie over Mensenhandel

Lees verder
seksueel-geweld-slachtoffer-vrouw

Seksueel geweld

Seksueel geweld is een breed begrip. Het betreft seksuele of seksueel getinte handelingen die onder dwang plaatsvinden in een situatie van ongelijkheid. Het gaat onder andere om aanranding, verkrachting, ongewild getuige zijn van seksuele handelingen of seksuele handelingen tussen kinderen en volwassen. Ook grooming (digitaal kinderlokken) en seksuele chantage, bijvoorbeeld een naaktfoto die zonder toestemming gedeeld wordt via social media, vallen onder seksueel geweld.

Meer informatie over Seksueel geweld

Lees verder
eergerelateerd-geweld-trots-bedenkelijk

Eergerelateerd geweld

Als de familie vindt dat door gedrag van een familielid de eer van de familie is geschonden, kan er een risico bestaan op eergerelateerd geweld. Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, geestelijk en lichamelijk geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden.

Meer informatie over Eergerelateerd geweld

Lees verder
jonge-vrouw-slachtoffer-huwelijksdwang

Huwelijksdwang

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als één of beide partners onder druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang. Het treft vooral meisjes en vrouwen, maar ook mannen. De druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap.

Meer informatie over Huwelijksdwang

Lees verder
achterlating-meisje-op-school

Gedwongen achterlating

Bij achterlating wordt iemand tegen haar of zijn wil in het buitenland achtergelaten terwijl de rest van het gezin/familie terugkeert naar Nederland. Achterlating kan op elke leeftijd gebeuren. Er is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland.

Meer informatie over Gedwongen achterlating

Lees verder
meisjesbesnijdenis-vrouwenbesnijdenis-genitale-verminking

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel of het geheel van de vrouwelijke genitaliën weggesneden. Alle vormen van meisjes- en vrouwenbesnijdenis worden daarom wereldwijd beschouwd als een schending van mensen-, vrouwen- en kinderrechten. We noemen dit ook wel Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV).

Meer informatie over Meisjes- en vrouwenbesnijdenis

Lees verder
jongens-slachtoffer-radicalisering-extremistisch

Radicalisering

Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en het gedrag van een persoon of groep steeds extremer worden. Het gedrag wijkt meer en meer af van de gangbare norm in de samenleving. De persoon of groep krijgt daardoor steeds meer afstand van de maatschappij, waarbij zij ook steeds meer bereid zijn tot het nemen van ondemocratische maatregelen om hun eigen ideeën te realiseren of op te leggen.

Meer informatie over Radicalisering

Lees verder
gesprek-zoon-moeder-kind-oudermishandeling-geweld

Kind-oudermishandeling

Geweld van kinderen tegen hun ouders noemen we kind-oudermishandeling. Een ouder is dan het slachtoffer van geweld door zijn of haar eigen kind. Het thuiswonende kind probeert macht en controle te krijgen over de ouder. Dit gaat verder dan de ruzies en spanningen die tussen bijna alle ouders en kinderen wel eens voorkomen. Kind-oudermishandeling kan grote gevolgen hebben voor iedereen in het gezin. De plegers zijn vaak tussen de 13 en 24 jaar.

Meer informatie over Kind-oudermishandeling

Lees verder

Signalen van geweld

Mishandeling of verwaarlozing is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die op kunnen vallen. Ineens stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier… Het kunnen allemaal signalen zijn dat het bij iemand thuis niet goed gaat.

Bedenk dat elk geval uniek is en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Op de website van de Signalenkaart vind je nog meer informatie over signalen.