Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Wie wij zijn

Iedereen in Nederland heeft recht op een veilig thuis. Maar soms gebeuren er thuis dingen waardoor je je onveilig kunt voelen.

Voorlichting Ben je professional en wil je meer over ons weten? Vraag een voorlichting aan!

Wie is Veilig Thuis Utrecht?

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat hulp wordt ingeschakeld zodat het geweld, misbruik of de verwaarlozing stopt. Bijvoorbeeld bij slaande ruzies, als je elke dag wordt uitgescholden en vernederd of als een familielid jouw geld gebruikt zonder dat jij daar toestemming voor geeft.

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht. Wil je weten hoe wij te werk gaan? Lees dan hier verder.

Wanneer krijg je hulp van Veilig Thuis Utrecht?
Onze missie is een veilig thuis voor iedereen. Samen met 25 andere Veilig Thuis organisaties, die door heel het land verspreid zijn, adviseren wij mensen over wat je kunt doen als je met geweld, misbruik of verwaarlozing te maken hebt. Wij doen dat specifiek voor mensen die in de provincie Utrecht wonen of verblijven.

Wanneer het iemand niet lukt om zelf de situatie te verbeteren, zorgen wij ervoor dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Denk aan het lokale wijkteam van de gemeente of een jeugdbeschermingsorganisatie zoals SAVE Jeugdbescherming. Soms is ons crisisteam nodig of doen wij zelf onderzoek. Wij zorgen in ieder geval dat er actie wordt ondernomen om een onveilige situatie weer beter te maken.

Wil je meer weten bij welke vormen van verwaarlozing en geweld wij kunnen helpen? Lees hier verder.

Veilig Thuis Utrecht en stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Elke regio in Nederland heeft zijn eigen Veilig Thuis organisatie. Per regio kan het verschillen hoe dit precies is ingericht. In sommige regio’s is Veilig Thuis bijvoorbeeld onderdeel van de GGD.

In de provincie Utrecht maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Ook SAVE Jeugdbescherming is onderdeel van deze stichting. Meer informatie over Samen Veilig Midden-Nederland vind je op www.samen-veilig.nl. Bekijk daar bijvoorbeeld ons organigram, lees meer over onze missie en visie en  bestuur en toezicht of bekijk onze ANBI-gegevens.

Hulp zoeken is moedig Als je denkt: “Hé, dat gebeurt ook met mij” of “Dat deden ze ook met mij”, zoek dan hulp. Dat is niet zwak, dat is niet stom: dat is juist ongelooflijk moedig en verstandig.

Veelgestelde vragen over Veilig Thuis Utrecht

 • Wat is Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht. Het doel van Veilig Thuis Utrecht is om dit geweld te stoppen. De potentiële doelgroep van Veilig Thuis Utrecht is iedereen in de provincie Utrecht (0-100 jaar). Je kunt bij ons terecht als het thuis niet goed gaat, als je je zorgen maakt over iemand of als je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om dingen tegen je zin te doen. Wij kunnen adviseren hoe je de situatie kunt verbeteren en hulp inschakelen als dat nodig is. Als er direct iets moet gebeuren, kun je Veilig Thuis Utrecht ook bereiken buiten kantooruren via telefoonnummer 0800 2000. Onze diensten en het landelijke telefoonnummer zijn altijd gratis.

 • Wat doet Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht voert de volgende diensten uit:

  • Veilig Thuis Utrecht geeft advies Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.
  • Veilig Thuis Utrecht behandelt meldingen Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).
  • Veilig Thuis Utrecht werkt samen en organiseert hulp Veilig Thuis Utrecht biedt zelf geen hulp, maar we kunnen die wel voor mensen organiseren. Daarbij werken we samen met verschillende partijen en instanties in Nederland. Bijvoorbeeld de hulpverleners in gemeenten, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. Soms bieden we wel korte begeleiding aan.
  • Veilig Thuis Utrecht doet onderzoek Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis Utrecht praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid.
  • Veilig Thuis Utrecht voert de crisisdienst uit Wanneer de situatie bij iemand thuis acuut onveilig is en Veilig Thuis Utrecht wordt ingeschakeld, dan kan ons crisisteam direct in actie komen. De medewerker van Veilig Thuis Utrecht bekijkt wat er aan de hand is, waardoor de crisis is ontstaan en wat er nu moet gebeuren. Om een goed beeld te krijgen van de situatie spreken wij, in overleg met de betrokkene, ook met mensen die vanwege hun beroep met hen te maken hebben. Bijvoorbeeld de huisarts, een leraar of de wijkagent.
  • Veilig Thuis Utrecht voert het Tijdelijk Huisverbod uit Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis Utrecht bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis Utrecht met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.
  • Veilig Thuis Utrecht voert AWARE uit Als je door iemand gestalkt wordt of bij acuut gevaar van bijvoorbeeld familie, een (ex-)partner, huisgenoot, etc. kun je in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem. Dat systeem heet ook wel 'AWARE'. Je draagt het systeem als een ketting en met één druk op de knop waarschuw je de politie en Veilig Thuis Utrecht dat je in gevaar bent.

 • Hoe werkt Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en gecertificeerde instellingen zoals het Leger des Heils, De William Schrikker Stichting of SAVE Jeugdbescherming. Daarnaast zijn er verschillende structurele samenwerkingen. Meer hierover lees je op onze pagina over met wie wij samenwerken.

  Veilig Thuis Utrecht is meestal voor een korte periode betrokken. Wij zorgen dat duidelijk wordt of er sprake is van mishandeling en zo nodig schakelen wij hulp in. Een uitzondering hierop is het monitoren dat wij ook doen na bijvoorbeeld een onderzoek. Dan blijft Veilig Thuis Utrecht op de achtergrond minimaal 12 maanden na de overdracht betrokken.

  Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Zij kunnen snel op situaties inspelen. Ze gaan naar de mensen toe, luisteren naar alle gezinsleden en oordelen daarbij niet. Samen kijken zij wat er nodig is om het geweld te stoppen.

  Veilig Thuis Utrecht geeft ook voorlichting en biedt trainingen over geweldgerelateerde thema's, signalering en preventie. Ons aanbod van trainingen en workshops wordt verzorgd door het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum en Veilig Thuis Utrecht zijn beide onderdeel van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Meer over ons aanbod en het Expertisecentrum lees je op de website van Samen Veilig Midden-Nederland. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

 • Veilig Thuis Utrecht – werken jullie alleen in gemeente Utrecht of in heel de provincie Utrecht?

  Wij werken in heel de provincie Utrecht. Dus alle 26 gemeenten.

 • Wat zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht heeft de volgende wettelijke taken:

  • Als meldpunt functioneren voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel.
  • Advies en, zo nodig, steun verlenen aan iedereen die daarom vraagt in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel.
  • Een melding opvolgen en onderzoeken of huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
  • Beoordelen of de melding aanleiding geeft tot vervolgstappen en zo ja, welke.
  • Een instantie die passende professionele hulp kan bieden op de hoogte brengen van de melding, indien het belang van de persoon of de ernst van de situatie dit rechtvaardigt.
  • Het op de hoogte stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel indien het belang van de betrokken persoon of de ernst van het strafbare feit daartoe aanleiding geeft.
  • Als Veilig Thuis Utrecht een verzoek tot onderzoek indient bij de Raad voor de Kinderbescherming, meldt Veilig Thuis Utrecht dit aan het college van B&W (burgemeester en wethouders).
  • De melder informeren over de stappen die zijn ondernomen naar aanleiding van zijn melding.

 • Wie werken er bij Veilig Thuis Utrecht?

  Bij Veilig Thuis Utrecht werken ongeveer 150 medewerkers. Dit zijn medewerkers, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, secretaresses en managers. De mensen die bij Veilig Thuis Utrecht werken, weten veel over allerlei vormen van geweld. Er zijn specialisten op onder andere kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en mensenhandel. Meer weten over welke vormen van geweld wij bij helpen? Lees verder op onze pagina over verwaarlozing en geweld.

 • Hoe is Veilig Thuis in andere regio’s georganiseerd?

  Elke regio heeft zijn Veilig Thuis-organisatie anders ingericht. In sommige regio’s is Veilig Thuis onderdeel van de GGD. In andere regio’s is het onderdeel van een organisatie zoals Blijf Groep. In weer andere regio's is Veilig Thuis onderdeel van de Gecertificeerde Instelling, net als Veilig Thuis Utrecht onderdeel is van stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Hier vind je de gegevens van alle Veilig Thuis regio’s.

Alle veelgestelde vragen

Folders over Veilig Thuis Utrecht