Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Klachten

Als je ergens ontevreden over bent, zijn er verschillende manieren om een klacht in te dienen.

Hoe dien ik een klacht in?

De medewerkers van Veilig Thuis Utrecht zetten zich in om iedereen goed te helpen. Zij vinden het belangrijk om respectvol met anderen om te gaan en duidelijk en  open te zijn over hun aanpak en hoe ze een besluit nemen.

Toch kan het gebeuren dat je ergens ontevreden over bent. Over de samenwerking met de medewerker van Veilig Thuis Utrecht, over de beslissingen die Veilig Thuis Utrecht neemt of ergens anders over. Je kunt dan bekijken of je een klacht wilt in dienen. Hier zijn verschillende manieren voor.

Je kunt de klachtenroute bij Veilig Thuis Utrecht en de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland ook bekijken via deze overzichtelijke afbeelding.

Afbeelding klachtenroute Veilig Thuis Utrecht en KJMN

Klachtenprocedure Veilig Thuis Utrecht

1
Gesprek medewerker Veilig Thuis Utrecht

Bespreek je klacht éérst met de medewerker Veilig Thuis Utrecht met wie je contact hebt. We staan sowieso altijd open voor feedback. Probeer samen tot een oplossing te komen. Als je het niet prettig vindt om het gesprek alleen met de medewerker te voeren, mag je een vertrouwenspersoon meebrengen. Dat kan iemand van Jeugdstem (voorheen AKJ) zijn of van het Adviespunt Zorgbelang (zie hieronder) of iemand die je zelf kent en vertrouwt. Denk bijvoorbeeld aan een familielid of een goede vriend of vriendin.

2
Gesprek manager

Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Stuur dan je klacht schriftelijk (via e-mail of brief) naar de manager van de medewerker. Je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met de manager en de betrokken medewerker. Uiteraard mag je ook naar dit gesprek een vertrouwenspersoon meebrengen. Bij een gesprek met de manager is altijd een notulist aanwezig. Het gesprek kan worden opgenomen, maar dit gebeurt uiteraard alleen in overleg. Het doel van het opnemen van het gesprek is om het gesprek zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. De opname wordt daarom ook niet aan het dossier toegevoegd en vernietigd na het opmaken van het verslag.

Klachtenprocedure onafhankelijke Klachtencommissie

Wat als je niet met Veilig Thuis Utrecht in gesprek wilt gaan? Of niet tevreden bent over de uitkomst van de gesprekken in stap 1 en 2? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Zij worden niet betaald door Veilig Thuis Utrecht. Zij behandelen klachten van cliënten van een aantal jeugdinstellingen in de regio Midden-Nederland zoals Veilig Thuis Utrecht.

Folders:

Ondersteuning vertrouwenspersoon

Zowel bij de klachtenprocedure Veilig Thuis Utrecht als bij de onafhankelijke Klachtencommissie kun je je laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld van Jeugdstem (voorheen AKJ) of het Adviespunt Zorgbelang. Deze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Veilig Thuis Utrecht en hun ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersoon denkt met je mee en kan jou adviseren.

Meer informatie over vertrouwenspersonen vind je hier.

Klacht in het kader van tuchtrecht

Als je vindt dat een medewerker zich niet houdt aan de Beroepscode of aan de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming, dan kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Je klacht gaat dan over hoe die medewerker zich gedraagt of gedragen heeft. De klacht moet specifiek gaan over beroepsmatig handelen ten aanzien van kinderen of jongeren en hun gezinsleden. Een klacht indienen gaat via het online klachtenformulier van het onafhankelijke College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt ook mailen of een brief sturen.

  • Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

    Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zijn richtlijnen voor jeugdprofessionals ontwikkeld. Deze zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Andere klachtmogelijkheden

Naast bovenstaande opties heb je ook nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie zoals jeugdzorg omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met de Kinderombudsman opneemt, kunnen zij je advies geven, met ’ons’ gaan praten of een onderzoek starten.

 

Meer informatie

Klachtenrapportages

Ieder jaar brengen wij een klachtenrapportage uit. Deze kun je vinden op de website van onze moederorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland.

Folder Ik heb een klacht

We hebben ook een folder met dezelfde informatie als hierboven staat beschreven.

Indienen van een klacht bij Veilig Thuis Utrecht
Indienen van een klacht bij Veilig Thuis Utrecht

Uitgelichte folders

Indienen van een klacht bij Veilig Thuis Utrecht

Download

Lees verder