Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Voor cliënten

Word jij door ons geholpen? Hier vind je meer informatie over jouw rechten en welke informatie wij over jou verwerken.

0800 – 2000 Bellen graag, maar je mag ook mailen
naar veiligthuis@samen-veilig.nl

Je hebt te maken met Veilig Thuis Utrecht

Mensen schrikken vaak als Veilig Thuis Utrecht bij hen aan de deur staat. Wat de situatie ook is, het is belangrijk om te weten dat wij er zijn om je te helpen.

Natuurlijk wil je dan wel weten wat er gaat gebeuren. Op de pagina Er is een melding over mij gedaan vind je daar meer informatie over. Op deze pagina vind je informatie over jouw rechten en over het dossier waarin wij informatie over jou verzamelen en opslaan.

Contact met Veilig Thuis Utrecht

Bel 0800 – 2000. Of chat of mail met ons: veiligthuis@samen-veilig.nl

Meer over Veilig Thuis Utrecht

Wil je meer over ons weten? Kijk dan op onze pagina over wie wij zijn.

Veelgestelde vragen

Misschien zit je vraag hier tussen?

Jouw rechten

Als cliënt van Veilig Thuis Utrecht heb je bepaalde rechten, zoals het recht op een gratis vertrouwenspersoon en het recht om een klacht in te dienen. Meer informatie vind je via onderstaande links.

Vragen? Meedenken?

Veilig Thuis Utrecht is onderdeel van de stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Wij hebben een cliëntenraad waar cliënten kunnen meedenken over de organisatie en cliëntambassadeurs die kunnen meedenken met cliënten en hen extra ondersteuning kunnen bieden.

Handig

Heb je de juiste informatie nog niet kunnen vinden? Of wil je meer lezen over  Veilig Thuis Utrecht in onze folders? Lees dan verder via onderstaande links.

Hoe schrijf ik een veiligheidsplan?

In een veiligheidsplan staan afspraken waaraan iedereen zich moet houden om het thuis weer veilig te krijgen en te houden. Wat zet je in het plan? En wat niet? Hoe uitgebreid moet het zijn? Om je te helpen is er een format Veiligheidsplan beschikbaar.

Lees verder

Als ik vertel dat ik een ‘jeugdzorgkind’ was, is men verbaasd. Want het gaat erg goed met mij en dat past niet in hun plaatje. Om dat beeld te veranderen, zet ik me in voor de cliëntenraad. Ik wil graag jongeren horen en hun voorbeeld zijn.” Delaine Mahler - lid cliëntenraad

Wij zijn Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht.

Meer over ons

Veelgestelde vragen

 • Wat is Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht. Het doel van Veilig Thuis Utrecht is om dit geweld te stoppen. De potentiële doelgroep van Veilig Thuis Utrecht is iedereen in de provincie Utrecht (0-100 jaar). Je kunt bij ons terecht als het thuis niet goed gaat, als je je zorgen maakt over iemand of als je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om dingen tegen je zin te doen. Wij kunnen adviseren hoe je de situatie kunt verbeteren en hulp inschakelen als dat nodig is. Als er direct iets moet gebeuren, kun je Veilig Thuis Utrecht ook bereiken buiten kantooruren via telefoonnummer 0800 2000. Onze diensten en het landelijke telefoonnummer zijn altijd gratis.

 • Wat doet Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht voert de volgende diensten uit:

  • Veilig Thuis Utrecht geeft advies Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.
  • Veilig Thuis Utrecht behandelt meldingen Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).
  • Veilig Thuis Utrecht werkt samen en organiseert hulp Veilig Thuis Utrecht biedt zelf geen hulp, maar we kunnen die wel voor mensen organiseren. Daarbij werken we samen met verschillende partijen en instanties in Nederland. Bijvoorbeeld de hulpverleners in gemeenten, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. Soms bieden we wel korte begeleiding aan.
  • Veilig Thuis Utrecht doet onderzoek Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis Utrecht praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid.
  • Veilig Thuis Utrecht voert de crisisdienst uit Wanneer de situatie bij iemand thuis acuut onveilig is en Veilig Thuis Utrecht wordt ingeschakeld, dan kan ons crisisteam direct in actie komen. De medewerker van Veilig Thuis Utrecht bekijkt wat er aan de hand is, waardoor de crisis is ontstaan en wat er nu moet gebeuren. Om een goed beeld te krijgen van de situatie spreken wij, in overleg met de betrokkene, ook met mensen die vanwege hun beroep met hen te maken hebben. Bijvoorbeeld de huisarts, een leraar of de wijkagent.
  • Veilig Thuis Utrecht voert het Tijdelijk Huisverbod uit Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis Utrecht bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis Utrecht met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.
  • Veilig Thuis Utrecht voert AWARE uit Als je door iemand gestalkt wordt of bij acuut gevaar van bijvoorbeeld familie, een (ex-)partner, huisgenoot, etc. kun je in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem. Dat systeem heet ook wel 'AWARE'. Je draagt het systeem als een ketting en met één druk op de knop waarschuw je de politie en Veilig Thuis Utrecht dat je in gevaar bent.

 • Hoe werkt Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en gecertificeerde instellingen zoals het Leger des Heils, De William Schrikker Stichting of SAVE Jeugdbescherming. Daarnaast zijn er verschillende structurele samenwerkingen. Meer hierover lees je op onze pagina over met wie wij samenwerken.

  Veilig Thuis Utrecht is meestal voor een korte periode betrokken. Wij zorgen dat duidelijk wordt of er sprake is van mishandeling en zo nodig schakelen wij hulp in. Een uitzondering hierop is het monitoren dat wij ook doen na bijvoorbeeld een onderzoek. Dan blijft Veilig Thuis Utrecht op de achtergrond minimaal 12 maanden na de overdracht betrokken.

  Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Zij kunnen snel op situaties inspelen. Ze gaan naar de mensen toe, luisteren naar alle gezinsleden en oordelen daarbij niet. Samen kijken zij wat er nodig is om het geweld te stoppen.

  Veilig Thuis Utrecht geeft ook voorlichting en biedt trainingen over geweldgerelateerde thema's, signalering en preventie. Ons aanbod van trainingen en workshops wordt verzorgd door het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum en Veilig Thuis Utrecht zijn beide onderdeel van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Meer over ons aanbod en het Expertisecentrum lees je op de website van Samen Veilig Midden-Nederland. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  Je mag zien wat er in het dossier staat. Maar je mag alleen gegevens en informatie zien die over jouzelf gaat. Meer hierover lees je op onze pagina 'Mijn dossier'. Naast het recht op inzage in jouw gegevens, heb je ook het recht op:

  • correctie van je persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden
  • verwijdering van je persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen
  • beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, onder meer wanneer de juistheid van je persoonsgegevens wordt aangevochten (je persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder worden verwerkt)
  • bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor bv. wetenschappelijk onderzoek wegens specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking zal worden stopgezet)
  • het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over jou zijn opgenomen in jouw dossier
  • een klacht kunnen indienen wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met de privacyverklaring zijn verwerkt
  • je klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens
  Als je gebruik wilt maken van je rechten dan kun je een verzoek indienen bij jouw medewerker Veilig Thuis Utrecht. Indien nodig zal de Functionaris Gegevensbescherming jouw verzoek in behandeling nemen. Je ontvangt binnen vier weken na je verzoek een reactie.

 • Kan ik mijn dossier inzien?

  Je mag zien wat er in het dossier staat. Maar je mag alleen gegevens en informatie zien die over jouzelf gaan. Dat heeft te maken met de privacywet. Je kunt alleen gegevens over anderen in het dossier bekijken als je toestemming hebt van die persoon. Kort uitgelegd gelden de volgende regels:

  • Ben je 16 jaar of ouder? Alleen jij mag in het dossier kijken. Willen jouw ouders (met gezag) of voogd het dossier inzien? Dan hebben zij jouw toestemming nodig.
  • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Jij en je ouders met gezag of voogd mogen allebei in het dossier kijken. Je ouder met gezag of voogd heeft geen toestemming van jou nodig om dit te doen.
  • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je niet in het dossier kijken. Alleen jouw ouders met gezag of voogd kunnen dat namens jou doen.
  • Ben je wilsonbekwaam? Dan mogen jouw ouders met gezag of voogd in het dossier kijken. Ben jij 18 jaar of ouder? Dan heeft jouw (wettelijk) vertegenwoordiger recht om in het dossier te kijken.

 • Wat is Samen Veilig Midden-Nederland?

  Stichting Samen Veilig Midden-Nederland is de moederorganisatie van Veilig Thuis Utrecht. Dit betekent dat Veilig Thuis Utrecht onderdeel is van deze stichting. Naast Veilig Thuis Utrecht maakt ook SAVE Jeugdbescherming deel uit van deze stichting. Dat is de jeugdbescherming en jeugdreclassering in regio’s Flevoland en Utrecht. Samen Veilig Midden-Nederland komt in actie als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Met onze 575 medewerkers zetten wij ons in voor de veiligheid van de inwoners van de provincies Utrecht en Flevoland (2021). Meer informatie over Samen Veilig Midden-Nederland vind je op www.samen-veilig.nl.

 • Waarom is Veilig Thuis Utrecht onderdeel gemaakt van Samen Veilig Midden-Nederland?

  In 2015 gingen verschillende organisaties samenwerken onder de nieuwe naam Samen Veilig Midden-Nederland: Bureau Jeugdzorg Flevoland en Bureau Jeugdzorg Utrecht. De organisaties Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) waren eerder al een regionale samenwerking gestart. Dit resulteerde in het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Dit werd op landelijk niveau gepositioneerd als Veilig Thuis waarbij elke regio een eigen Veilig Thuis organisatie kreeg. De fusie van de bureaus Jeugdzorg en het feit dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling al onderdeel was van Bureau Jeugdzorg Utrecht leidde tot het besluit om Veilig Thuis Utrecht onder te brengen bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Alle veelgestelde vragen

Folders

Samen werken aan veiligheid: voorwaarden en vervolg

Download

Lees verder

Onderzoek door Veilig Thuis: wat gaat er gebeuren?

Download

Lees verder

Indienen van een klacht bij Veilig Thuis Utrecht

Download

Lees verder

Huisverbod hoe gaat dat in zijn werk (voor cliënten)

Download

Lees verder

De verwerking van jouw persoonsgegevens: AVG

Download

Lees verder