Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Beeld en geluid opnemen

Een gesprek opnemen is niet verboden. Wel is er een aantal voorwaarden die je op deze pagina kunt lezen.

Voorwaarden

Wij begrijpen heel goed dat het voor jou belangrijk is om op een later moment nog eens te horen wat er tijdens een gesprek besproken is. Het is mogelijk om de gesprekken bij Veilig Thuis Utrecht op te nemen. Wel is het dan belangrijk dat je hier duidelijke afspraken met elkaar over maakt.

Het verspreiden van een opname zonder toestemming is bijvoorbeeld door de wet verboden. Bespreek dus eerst met iedereen die bij het gesprek aanwezig is wat je van elkaar verwacht en wat de mogelijkheden zijn om het gesprek op te nemen.

Voor het opnemen van een gesprek moet je rekening houden met het volgende:

  1. Je mag een geluidsopname maken zolang je zelf deelneemt aan het gesprek. Wanneer een andere deelnemer aan het gesprek geen toestemming geeft voor een geluidsopname (bijvoorbeeld een ouder) of wanneer het niet in het belang is van een minderjarige, mag het gesprek niet worden opgenomen. In dat geval bieden wij je aan om iemand mee te nemen naar het gesprek zodat hij of zij kan meeluisteren.
  2. Beeldopnamen staan we nooit toe. Dit heeft te maken met portretrecht. Stiekem beelden opnemen is strafbaar.
  3. Als onze medewerker je nog niet heeft laten weten dat je een gesprek mag opnemen, kun je dat zelf laten weten. Als iedereen van tevoren weet dat een gesprek wordt opgenomen, zorgt dat voor een rustiger gesprek voor iedereen.
  4. Als je het gesprek opneemt, nemen wij het ook op. Dat audioverslag wordt dan aan het dossier toegevoegd.
  5. Knippen of plakken in een audio-opname is niet toegestaan, tenzij je dit met elkaar bespreekt en iedereen het eens is.
  6. Het is niet toegestaan geluidsopnamen of uitgeschreven tekstverslagen van een audio met anderen te delen of openbaar te maken zonder de toestemming van bijvoorbeeld de medewerker of anderen die bij het gesprek aanwezig waren.
  7. Afspraken over de opnamen leggen we vast door bij de opname de afspraken in te spreken of via een contract.