Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Veelgestelde vragen

Vind antwoord op je vraag.

Veelgestelde vragen

 • Wat is Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht. Het doel van Veilig Thuis Utrecht is om dit geweld te stoppen. De potentiële doelgroep van Veilig Thuis Utrecht is iedereen in de provincie Utrecht (0-100 jaar). Je kunt bij ons terecht als het thuis niet goed gaat, als je je zorgen maakt over iemand of als je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om dingen tegen je zin te doen. Wij kunnen adviseren hoe je de situatie kunt verbeteren en hulp inschakelen als dat nodig is. Als er direct iets moet gebeuren, kun je Veilig Thuis Utrecht ook bereiken buiten kantooruren via telefoonnummer 0800 2000. Onze diensten en het landelijke telefoonnummer zijn altijd gratis.

 • Wat doet Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht voert de volgende diensten uit:

  • Veilig Thuis Utrecht geeft advies Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.
  • Veilig Thuis Utrecht behandelt meldingen Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).
  • Veilig Thuis Utrecht werkt samen en organiseert hulp Veilig Thuis Utrecht biedt zelf geen hulp, maar we kunnen die wel voor mensen organiseren. Daarbij werken we samen met verschillende partijen en instanties in Nederland. Bijvoorbeeld de hulpverleners in gemeenten, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. Soms bieden we wel korte begeleiding aan.
  • Veilig Thuis Utrecht doet onderzoek Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis Utrecht praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid.
  • Veilig Thuis Utrecht voert de crisisdienst uit Wanneer de situatie bij iemand thuis acuut onveilig is en Veilig Thuis Utrecht wordt ingeschakeld, dan kan ons crisisteam direct in actie komen. De medewerker van Veilig Thuis Utrecht bekijkt wat er aan de hand is, waardoor de crisis is ontstaan en wat er nu moet gebeuren. Om een goed beeld te krijgen van de situatie spreken wij, in overleg met de betrokkene, ook met mensen die vanwege hun beroep met hen te maken hebben. Bijvoorbeeld de huisarts, een leraar of de wijkagent.
  • Veilig Thuis Utrecht voert het Tijdelijk Huisverbod uit Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis Utrecht bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis Utrecht met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.
  • Veilig Thuis Utrecht voert AWARE uit Als je door iemand gestalkt wordt of bij acuut gevaar van bijvoorbeeld familie, een (ex-)partner, huisgenoot, etc. kun je in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem. Dat systeem heet ook wel 'AWARE'. Je draagt het systeem als een ketting en met één druk op de knop waarschuw je de politie en Veilig Thuis Utrecht dat je in gevaar bent.

 • Hoe werkt Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en gecertificeerde instellingen zoals het Leger des Heils, De William Schrikker Stichting of SAVE Jeugdbescherming. Daarnaast zijn er verschillende structurele samenwerkingen. Meer hierover lees je op onze pagina over met wie wij samenwerken.

  Veilig Thuis Utrecht is meestal voor een korte periode betrokken. Wij zorgen dat duidelijk wordt of er sprake is van mishandeling en zo nodig schakelen wij hulp in. Een uitzondering hierop is het monitoren dat wij ook doen na bijvoorbeeld een onderzoek. Dan blijft Veilig Thuis Utrecht op de achtergrond minimaal 12 maanden na de overdracht betrokken.

  Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Zij kunnen snel op situaties inspelen. Ze gaan naar de mensen toe, luisteren naar alle gezinsleden en oordelen daarbij niet. Samen kijken zij wat er nodig is om het geweld te stoppen.

  Veilig Thuis Utrecht geeft ook voorlichting en biedt trainingen over geweldgerelateerde thema's, signalering en preventie. Ons aanbod van trainingen en workshops wordt verzorgd door het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum en Veilig Thuis Utrecht zijn beide onderdeel van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Meer over ons aanbod en het Expertisecentrum lees je op de website van Samen Veilig Midden-Nederland. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

 • Wat zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht heeft de volgende wettelijke taken:

  • Als meldpunt functioneren voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel.
  • Advies en, zo nodig, steun verlenen aan iedereen die daarom vraagt in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel.
  • Een melding opvolgen en onderzoeken of huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
  • Beoordelen of de melding aanleiding geeft tot vervolgstappen en zo ja, welke.
  • Een instantie die passende professionele hulp kan bieden op de hoogte brengen van de melding, indien het belang van de persoon of de ernst van de situatie dit rechtvaardigt.
  • Het op de hoogte stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel indien het belang van de betrokken persoon of de ernst van het strafbare feit daartoe aanleiding geeft.
  • Als Veilig Thuis Utrecht een verzoek tot onderzoek indient bij de Raad voor de Kinderbescherming, meldt Veilig Thuis Utrecht dit aan het college van B&W (burgemeester en wethouders).
  • De melder informeren over de stappen die zijn ondernomen naar aanleiding van zijn melding.

 • Wie werken er bij Veilig Thuis Utrecht?

  Bij Veilig Thuis Utrecht werken ongeveer 150 medewerkers. Dit zijn medewerkers, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, secretaresses en managers. De mensen die bij Veilig Thuis Utrecht werken, weten veel over allerlei vormen van geweld. Er zijn specialisten op onder andere kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en mensenhandel. Meer weten over welke vormen van geweld wij bij helpen? Lees verder op onze pagina over verwaarlozing en geweld.

 • Veilig Thuis Utrecht – werken jullie alleen in gemeente Utrecht of in heel de provincie Utrecht?

  Wij werken in heel de provincie Utrecht. Dus alle 26 gemeenten.

 • Hoe is Veilig Thuis in andere regio’s georganiseerd?

  Elke regio heeft zijn Veilig Thuis-organisatie anders ingericht. In sommige regio’s is Veilig Thuis onderdeel van de GGD. In andere regio’s is het onderdeel van een organisatie zoals Blijf Groep. In weer andere regio's is Veilig Thuis onderdeel van de Gecertificeerde Instelling, net als Veilig Thuis Utrecht onderdeel is van stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Hier vind je de gegevens van alle Veilig Thuis regio’s.

 • Wat gebeurt er als ik bel met Veilig Thuis Utrecht?

  Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies. Samen kijken jullie welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp. Om advies te krijgen hoef je niet de naam te vertellen van de persoon om wie het gaat. Het mag wel natuurlijk. Het is belangrijk om te weten dat als wij je een advies geven, wij daarna geen verdere actie ondernemen. Je gaat dan zelf aan de slag met het advies. Natuurlijk mag je altijd terugbellen als je nog iets wilt vragen of bent vergeten. We registreren ons advies op naam van de adviesvrager. Wil je je echte naam niet geven, dan mag je ook een verzonnen naam doorgeven. Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet  kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).

 • Kan ik Veilig Thuis Utrecht ook bellen als ik ergens over twijfel?

  Twijfel je om contact met ons op te nemen? Of was er achteraf niet zoveel aan de hand? Dat geeft niet. Veilig Thuis Utrecht komt niet zomaar in actie, dat mogen we niet eens. Dus ook bij twijfel is bellen altijd de beste keuze. Want als er wel wat aan de hand is, stopt het niet vanzelf. Dan is erover praten de eerste stap naar een oplossing.

 • Informeert Veilig Thuis Utrecht de personen over wie ik mijn zorgen uit?

  Als je ons belt voor advies, onderneemt Veilig Thuis Utrecht geen actie. Wij zullen dus geen contact opnemen met de personen over wie je je zorgen uit. Wanneer je een melding doet over iemand, probeert Veilig Thuis Utrecht zoveel mogelijk transparant te zijn tegen de personen over wie je je zorgen hebt gemeld. Wij vertellen daarbij ook welke zorgen bij ons gemeld zijn. Om die reden vragen wij je om jouw zorgen met de persoon of personen te bespreken en hen te informeren dat je een melding bij Veilig Thuis Utrecht gaat doen.

 • Kan ik ook bellen met zorgen over iemand uit een andere provincie?

  Ja, dat kan. Als je belt met 0800 2000 word je gevraagd om je plaatsnaam in te spreken. Je wordt dan verbonden met de Veilig Thuis organisatie in jouw regio. Veilig Thuis bestaat uit een landelijk netwerk van regionale Veilig Thuis organisaties en heeft één centraal, landelijk telefoonnummer (0800 2000). Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuis, zodat medewerkers de regionale zorgkaart kennen en hulp dicht bij de inwoners uit die regio georganiseerd kan worden. Via het landelijke telefoonnummer heb je altijd toegang tot de Veilig Thuis organisatie die in jouw regio actief is. Voor de provincie Utrecht is dat Veilig Thuis Utrecht.

 • Kan ik ook anoniem bellen?

  Als je belt voor advies, vragen wij je nooit om de gegevens van de cliënt of degene waarover jij je zorgen maakt, te delen. Je eigen naam of organisatie hoef je ook niet te noemen als je dat niet prettig vindt. Veilig Thuis Utrecht denkt graag met jou mee, ook als wij niet weten wie je bent of hoe je heet. Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

 • Waar moet ik melden als ik mij zorgen maak?

  Als je je zorgen maakt en je bent particulier, dan kun je je zorgen melden bij Veilig Thuis Utrecht via telefoon (0800 2000) of per e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl). Als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld en je bent beroepsmatig betrokken bij die persoon, dan moet je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgen. Voor professionals is handelen volgens de meldcode verplicht. Dit helpt je als professional om goed te reageren op vermoedens en signalen van geweld of mishandeling. Meer over de meldcode lees je hier.

 • Wat gebeurt er als ik een melding doe?

  Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet  kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl). Ben je een professional, dan vragen we je om het meldformulier in te vullen. Particulieren die willen melden, willen we graag telefonisch spreken om goede afwegingen te maken rondom de veiligheid van de beller en van de mensen om wie het gaat. Samen kijken we naar de problemen die er zijn en welke hulp nodig is. Als wij een melding ontvangen, dan verwerken wij die melding eerst in ons systeem. De inhoud daarvan controleren wij vervolgens met de persoon die de melding heeft gedaan, zodat we zeker weten dat de omschrijving van de situatie klopt. Daarna voeren we een veiligheidstaxatie uit. Ook verzamelen wij informatie uit onze eigen systemen, bij de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en de landelijke verwijsindex risicojongeren. We doen dit om een eerste inschatting te maken van de situatie en om na te gaan of er al hulpverleners bij betrokken zijn. Op basis van de veiligheidstaxatie besluiten we of we de melding overdragen aan een lokaal team van de gemeente of de hulpverlener die al betrokken is. Als dat niet kan, dan start Veilig Thuis Utrecht zelf een traject. Dat kan een onderzoek naar de situatie zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een crisisdienst zijn die snel ter plekke is. Als de vermoedens ongegrond zijn en er geen zorgen zijn over de veiligheid, sluit Veilig Thuis Utrecht de melding weer af.

 • Hoor ik nog iets terug als ik een melding gedaan heb?

  Bij een melding schrijft Veilig Thuis Utrecht namen op van de melder en van de mensen over wie de melding gaat. Ook houden we bij welke stappen we ondernemen. We informeren de melder of de melding wel of niet in behandeling is genomen. Wanneer Veilig Thuis Utrecht de melding zelf oppakt, en in gesprek gaat met het gezin of huishouden, laten wij aan de professionele melder en aan de particuliere melder die nauw betrokken is bij het gezin weten wat hieruit komt. Omdat wij ons aan de privacywet moeten houden, is deze informatie niet inhoudelijk.

 • Kan ik ook schriftelijk een melding doen?

  Professionals kunnen zorgen over een inwoner van de provincie Utrecht ook schriftelijk melden. Lees hier meer over schriftelijk melden. Particulieren kunnen hun zorgen alleen per telefoon (0800 2000) or per mail (veiligthuis@samen-veilig.nl) melden.

 • Kan ik ook anoniem melden?

  Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.  

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

 • Wat is de meldcode?

  De meldcode stelt professionals in staat om slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel beter en eerder in beeld te krijgen, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Voor meer informatie, bezoek onze pagina over de meldcode.

 • Moet ik de meldcode gebruiken?

  Ben jij beroepsmatig betrokken bij iemand waar jij zorgen over hebt? Dan moet je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgen. Dit is verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Meer over de meldcode lees je hier. Val je niet in één van de bovengenoemde beroepsgroepen of ben jij particulier en maak je je zorgen over iemand? Dan kun je zonder gebruik van de meldcode Veilig Thuis Utrecht om advies vragen of een melding bij ons doen.

 • Wie heeft toegang tot mijn dossier?

  Iedereen die toegang heeft tot het dossier gaat vertrouwelijk om met de informatie uit het dossier. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niet zomaar met anderen over het dossier mogen praten. Ook moeten zij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  De volgende medewerkers hebben toegang tot het dossier:

  • Medewerkers van Veilig Thuis Utrecht die betrokken zijn hebben toegang tot informatie in het dossier. Dat geldt ook voor de vervanger van deze medewerker. Voor gedragswetenschappers en juristen die om advies worden gevraagd kan het ook nodig zijn dat zij toegang hebben tot het dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben administratieve medewerkers toegang tot het dossier.

  Voor onderzoek & controle hebben de volgende personen toegang:
  • Leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) kunnen dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, interne audits en klachtbemiddeling en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
  • Veilig Thuis Utrecht en/of Samen Veilig Midden-Nederland (moederorganisatie van Veilig Thuis Utrecht) kunnen ervoor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van het algemeen belang. Voor dit onderzoek worden dossiers geselecteerd. Indien onderzoekers toegang krijgen tot een dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen.
  • Jaarlijks krijgt Veilig Thuis Utrecht bezoek van een accountant. Voor de financiële controles die deze instantie uitvoert, kan steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan mee te werken. Dat geldt ook voor een onderzoek door de (Kinder)ombudsman. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

 • Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  Je mag zien wat er in het dossier staat. Maar je mag alleen gegevens en informatie zien die over jouzelf gaat. Meer hierover lees je op onze pagina 'Mijn dossier'. Naast het recht op inzage in jouw gegevens, heb je ook het recht op:

  • correctie van je persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden
  • verwijdering van je persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen
  • beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, onder meer wanneer de juistheid van je persoonsgegevens wordt aangevochten (je persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder worden verwerkt)
  • bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor bv. wetenschappelijk onderzoek wegens specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking zal worden stopgezet)
  • het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over jou zijn opgenomen in jouw dossier
  • een klacht kunnen indienen wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met de privacyverklaring zijn verwerkt
  • je klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens
  Als je gebruik wilt maken van je rechten dan kun je een verzoek indienen bij jouw medewerker Veilig Thuis Utrecht. Indien nodig zal de Functionaris Gegevensbescherming jouw verzoek in behandeling nemen. Je ontvangt binnen vier weken na je verzoek een reactie.

 • Met wie mogen jullie mijn gegevens uitwisselen?

  Veilig Thuis Utrecht mag persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Ook mogen wij niet zomaar persoonlijke gegevens opvragen. Daarvoor hebben wij toestemming nodig van de persoon van wie wij gegevens willen doorgeven of opvragen. Ook moeten wij beoordelen of de privacy van die persoon niet wordt geschonden door het uitwisselen van informatie. In de volgende situaties kunnen wij echter zonder toestemming de informatie met een ander uitwisselen:

  • Veilig Thuis Utrecht is soms wettelijk verplicht informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd bij een calamiteit. Of het verstrekken van informatie aan een gecertificeerde instelling als er sprake is van een ondertoezichtstelling.
  • Veilig Thuis Utrecht mag zonder toestemming gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming, andere Veilig Thuis organisaties, de rechterlijke macht en openbaar ministerie en Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden als dat nodig is om het kind te beschermen.
  • Als het voor het uitvoeren van de taak van Veilig Thuis Utrecht noodzakelijk is, verstrekt Veilig Thuis Utrecht gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
  • Als een medewerker vindt dat hij of zij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor het kind of een andere betrokkene kan voorkomen, dan kan de medewerker persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld de politie of inbrengen in een samenwerkingsverband zoals een Zorg- en Veiligheidshuis.
  • Ter controle van de facturering van ons werk geeft Veilig Thuis Utrecht persoonsgegevens (naam/adres/woonplaats/BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten.
  • Veilig Thuis Utrecht is bevoegd om een melding te doen in het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd (ESAR, provincie Flevoland) of in de Verwijsindex risicojongeren (VIR, provincie Utrecht). In deze systemen staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De reden van de melding of inhoudelijke informatie die Veilig Thuis Utrecht over het kind heeft, wordt er niet in vermeld. Een melding omvat alleen het BSN van het kind, de naam en contactgegevens van Veilig Thuis Utrecht en de datum van de melding.

 • Kan ik mijn dossier inzien?

  Je mag zien wat er in het dossier staat. Maar je mag alleen gegevens en informatie zien die over jouzelf gaan. Dat heeft te maken met de privacywet. Je kunt alleen gegevens over anderen in het dossier bekijken als je toestemming hebt van die persoon. Kort uitgelegd gelden de volgende regels:

  • Ben je 16 jaar of ouder? Alleen jij mag in het dossier kijken. Willen jouw ouders (met gezag) of voogd het dossier inzien? Dan hebben zij jouw toestemming nodig.
  • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Jij en je ouders met gezag of voogd mogen allebei in het dossier kijken. Je ouder met gezag of voogd heeft geen toestemming van jou nodig om dit te doen.
  • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je niet in het dossier kijken. Alleen jouw ouders met gezag of voogd kunnen dat namens jou doen.
  • Ben je wilsonbekwaam? Dan mogen jouw ouders met gezag of voogd in het dossier kijken. Ben jij 18 jaar of ouder? Dan heeft jouw (wettelijk) vertegenwoordiger recht om in het dossier te kijken.

 • Kan ik het dossier laten vernietigen?

  Je kunt verzoeken om vernietiging van het dossier. Het dossier kan niet vernietigd worden als bewaren van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan jijzelf of als de wet dit niet toestaat. Zo vraag je een verzoek tot vernietiging aan Wil jij het dossier of gegevens laten vernietigen? Dien dan een verzoek in bij de medewerker van Veilig Thuis in jouw regio. Woonde je in de provincie Utrecht toen je met Veilig Thuis te maken had? Dan dien je jouw verzoek tot vernietiging in bij de medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Woonde je in een andere provincie? Kijk dan hier met welke Veilig Thuis regio je contact op moet nemen om je dossier te laten vernietigen. Procedure bij Veilig Thuis Utrecht Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar je verzoek. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie. Ben je het niet eens met die reactie? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van Veilig Thuis Utrecht een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan Veilig Thuis Utrecht. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.

 • Kan ik gegevens laten corrigeren?

  Zijn gegevens feitelijk onjuist of niet volledig? Dan heb je het recht op correctie van deze gegevens. Dien een verzoek tot correctie in bij de medewerker Veilig Thuis Utrecht. Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar je verzoek. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie. Ben je het niet eens met die reactie? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van Veilig Thuis Utrecht een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan Veilig Thuis Utrecht. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter. Zijn jij en de medewerker het nog niet eens over of gegevens kloppen of niet? Dan mogen deze gegevens tijdelijk niet verwerkt worden (dat wordt ook wel beperken van verwerken van persoonsgegevens genoemd).

 • Kan ik een kopie krijgen van het dossier?

  Je hebt recht op een kopie van gegevens die over jou zijn opgenomen in het dossier. Wil jij een kopie opvragen? Mail dan een kopie van jouw ID bewijs en je verzoek naar: inzagevtutrecht@samen-veilig.nl. Ook als je vragen hebt over je al ingediende verzoek tot inzage dossier kun je contact opnemen via dit e-mailadres. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie. Deze termijn kan met twee maanden verlengd worden als het om een ingewikkeld dossier gaat. Ben je het niet eens met die reactie? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van Veilig Thuis Utrecht een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan Veilig Thuis Utrecht. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.

 • Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

  De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang (bijhouden wie toegang heeft), gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

 • Hoe vraag ik inzage in het dossier aan?

  Inzage dossier in de provincie Utrecht Mag jij in het dossier kijken en stond je tijdens de betrokkenheid van Veilig Thuis Utrecht ingeschreven in de provincie Utrecht? Mail dan een kopie van jouw ID bewijs en een verzoek tot inzage naar: inzagevtutrecht@samen-veilig.nl. Ook als je vragen hebt over je al ingediende verzoek tot inzage dossier kun je contact opnemen via dit e-mailadres. Let op: naast Veilig Thuis Utrecht maakt ook SAVE Jeugdbescherming onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Heb je ook contact gehad met SAVE Jeugdbescherming? En wil je ook die gegevens inzien? Dan moet je bij Veilig Thuis Utrecht en bij SAVE Jeugdbescherming afzonderlijk een verzoek indienen om het dossier te kunnen inzien. Inzage dossier buiten de provincie Utrecht Als je tijdens de betrokkenheid van Veilig Thuis in een andere provincie stond ingeschreven, kun je via het landelijke telefoonnummer (0800-2000) contact opnemen met de betreffende vestiging van Veilig Thuis in die provincie om jouw verzoek daar in te dienen.

 • Hoe lang bewaart Veilig Thuis Utrecht mijn gegevens?

  Veilig Thuis Utrecht is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit je dossier of het dossier van je kind ten minste 20 jaar te bewaren na afsluiting van dit dossier.

 • Hoe kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  Ben je niet tevreden over hoe Veilig Thuis Utrecht omgaat met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan met de medewerker en/of zijn of haar leidinggevende. Of neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris kan je onafhankelijk advies geven over de situatie waar je niet tevreden over bent. Je kunt je klacht of verzoek ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

 • Wat is Samen Veilig Midden-Nederland?

  Stichting Samen Veilig Midden-Nederland is de moederorganisatie van Veilig Thuis Utrecht. Dit betekent dat Veilig Thuis Utrecht onderdeel is van deze stichting. Naast Veilig Thuis Utrecht maakt ook SAVE Jeugdbescherming deel uit van deze stichting. Dat is de jeugdbescherming en jeugdreclassering in regio’s Flevoland en Utrecht. Samen Veilig Midden-Nederland komt in actie als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Met onze 575 medewerkers zetten wij ons in voor de veiligheid van de inwoners van de provincies Utrecht en Flevoland (2021). Meer informatie over Samen Veilig Midden-Nederland vind je op www.samen-veilig.nl.

 • Waarom is Veilig Thuis Utrecht onderdeel gemaakt van Samen Veilig Midden-Nederland?

  In 2015 gingen verschillende organisaties samenwerken onder de nieuwe naam Samen Veilig Midden-Nederland: Bureau Jeugdzorg Flevoland en Bureau Jeugdzorg Utrecht. De organisaties Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) waren eerder al een regionale samenwerking gestart. Dit resulteerde in het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Dit werd op landelijk niveau gepositioneerd als Veilig Thuis waarbij elke regio een eigen Veilig Thuis organisatie kreeg. De fusie van de bureaus Jeugdzorg en het feit dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling al onderdeel was van Bureau Jeugdzorg Utrecht leidde tot het besluit om Veilig Thuis Utrecht onder te brengen bij Samen Veilig Midden-Nederland.

 • Wat is AWARE?

  Als je door iemand gestalkt wordt of bij acuut gevaar van bijvoorbeeld familie, een (ex-)partner, huisgenoot, etc. kun je in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem. Dat systeem heet ook wel 'AWARE'. Je draagt het systeem als een ketting en met één druk op de knop waarschuw je de politie en Veilig Thuis Utrecht dat je in gevaar bent. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor AWARE in aanmerking te komen. Zo moet het slachtoffer (in principe) meerderjarig zijn en een reële angst hebben om opnieuw slachtoffer te worden van dezelfde pleger. De Indicatiecommissie beslist uiteindelijk of iemand een AWARE krijgt. Deze commissie bestaat uit de politie, Moviera en Veilig Thuis.

 • Wat is monitoring?

  Het is een wettelijke taak dat Veilig Thuis moet monitoren wanneer er voorwaarden zijn gesteld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat onveiligheid zich na het afsluiten van onze betrokkenheid vaak binnen een jaar weer herhaalt. Het monitoren is dus geen keuze. Monitoren door Veilig Thuis Utrecht betekent dat een medewerker van Veilig Thuis nog in ieder geval 2 keer contact met de cliënt en de overdrachtspartij heeft om te bespreken ‘hoe het gaat’. Dit doen wij meestal 3 en 12 maanden na het overdrachtsgesprek. Wij spreken dan in principe met iedereen thuis waarmee wij eerder ook contact hebben gehad. We willen weten welke afspraken er zijn gemaakt bij iedere voorwaarde en bespreken ook of het lukt om deze afspraken na te komen en of dit leidt tot meer veiligheid. Wij blijven mee kijken om zeker te weten dat het lukt om aan de voorwaarden te werken en de situatie thuis veilig te krijgen.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

 • Hoe gaat het als jullie informatie van mij nodig hebben?

  In het algemeen zal Veilig Thuis Utrecht professionals telefonisch benaderen voor informatie. De medewerker geeft aan dat er zorgen gemeld zijn bij Veilig Thuis Utrecht en dat hij of zij graag relevante informatie over de betrokkenen ontvangt. De medewerker licht het verzoek zodanig toe, dat jij kunt bepalen welke gegevens relevant zijn voor ons en welke niet. Je hoort ook of betrokkenen op de hoogte zijn dat jij wordt benaderd en hoe hun reactie daarop was. Je kunt de informatie schriftelijk of telefonisch aanleveren; belangrijk is dat je verifieert of de tekst is zoals jij het bedoeld hebt en of deze feitelijk en objectief is. Wij delen jouw informatie namelijk met de betrokkenen.

 • Heb ik toestemming van betrokkenen nodig?

  Voor iedere professional die van Veilig Thuis Utrecht een verzoek om informatie krijgt, is het streven om deze informatie te verstrekken met toestemming van betrokkenen. De Wmo 2015 artikel 5.2.6 biedt echter ook ruimte om zonder toestemming informatie aan Veilig Thuis Utrecht te verstrekken: dit mag als het ‘noodzakelijk is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken’. De wet gaat er vanuit dat, als Veilig Thuis Utrecht een melding gaat onderzoeken, er per definitie sprake is van een noodzaak om een redelijk vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te laten onderzoeken.

 • Wat kan ik verwachten?

  Van jou wordt verlangd dat, als Veilig Thuis Utrecht om informatie vraagt, je de relevante informatie ook verstrekt. Je weegt zelf af welke gegevens relevant kunnen zijn voor het onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zo is de relevantie niet beperkt tot informatie over bijvoorbeeld alleen de kinderen; ook informatie over ouders of verzorgers kan relevant zijn. Je kunt ook informatie geven die bij jou niet ter inzage is voor betrokkenen, bijvoorbeeld omdat je dan zelf in gevaar komt of betrokkenen in gevaar komen. Veilig Thuis Utrecht maakt een eigen afweging of, en zo ja wanneer, zij informatie deelt met betrokkenen. Soms is het bijvoorbeeld noodzakelijk die informatie later alsnog met betrokkenen te delen, mits de veiligheid dan voldoende geborgd is.

 • Wat vertel ik aan betrokkenen?

  Veilig Thuis Utrecht vraagt je de betrokkenen vooraf te laten weten welke informatie je van plan bent te verstrekken, aan wie en waarom. Je kunt proberen hiervoor toestemming te krijgen. Als je die niet krijgt, leg je uit waarom je toch informatie verstrekt aan ons. Je kunt dit in alle transparantie doen. Lukt het niet om vooraf betrokkenen over de informatieverstrekking te informeren, bijvoorbeeld als er haast is geboden, doe dit dan zo snel mogelijk achteraf. Als de veiligheid van jou of betrokkenen in het geding is, is uitzondering mogelijk.

 • Wat als ik twijfel over welke informatie ik wil verstrekken?

  Mocht je  twijfelen aan welke informatie je precies wilt verstrekken, bespreek dit dan met een medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Hij of zij kan met jou een oplossing zoeken of jou bijvoorbeeld laten adviseren door één van onze arts-assistenten of vertrouwensartsen. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de juridische afdeling van jouw beroepsvereniging of een andere deskundige.

Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact op.

Veel vragen worden ook behandeld in onze folders

De verwerking van jouw persoonsgegevens: AVG

Download

Lees verder

Indienen van een klacht bij Veilig Thuis Utrecht

Download

Lees verder

Huisverbod hoe gaat dat in zijn werk (voor cliënten)

Download

Lees verder