Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Bij zorgen over de veiligheid thuis

Kinderen, volwassenen, ouderen en professionals kunnen bij ons terecht bij zorgen over de veiligheid thuis. Bel ons voor advies of een melding van (vermoedens van) geweld, verwaarlozing of misbruik. Voor jezelf of als je je zorgen maakt over iemand anders.

0800 – 2000 Bellen graag, maar je mag ook mailen
naar veiligthuis@samen-veilig.nl

Bij zorgen over de veiligheid thuis
Bel ons voor advies

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Melding doen?

Denk je te weten dat iemand wordt misbruikt, mishandeld of verwaarloosd. Doe dan een melding.

We organiseren hulp

Samen kijken we welke stappen nodig zijn, wat jij eventueel zelf kunt doen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke.

Het gaat thuis niet goed

Gebeuren er bij jou thuis dingen waardoor je je niet veilig voelt? Word je uitgescholden, bedreigd of misschien geslagen? Wat kun je doen?

Lees verder
Lees verder
Ik maak me zorgen om iemand

Soms hoor of zie je dingen waarvan je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat bij iemand thuis. Wat kun je doen?

Lees verder
Lees verder
Er is melding over mij gedaan

Mensen die zich zorgen maken over jou, hebben contact met ons opgenomen. Wat kun je van ons verwachten?

Lees verder
Lees verder

Pilot Zicht op Mensenhandel

Denk je dat een jongere in Utrecht Stad wordt uitgebuit? Neem jouw zorgen serieus en  geef ze (anoniem) aan ons door.

Veelgestelde vragen

 • Wat is Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht. Het doel van Veilig Thuis Utrecht is om dit geweld te stoppen. De potentiële doelgroep van Veilig Thuis Utrecht is iedereen in de provincie Utrecht (0-100 jaar). Je kunt bij ons terecht als het thuis niet goed gaat, als je je zorgen maakt over iemand of als je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om dingen tegen je zin te doen. Wij kunnen adviseren hoe je de situatie kunt verbeteren en hulp inschakelen als dat nodig is. Als er direct iets moet gebeuren, kun je Veilig Thuis Utrecht ook bereiken buiten kantooruren via telefoonnummer 0800 2000. Onze diensten en het landelijke telefoonnummer zijn altijd gratis.

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Wat gebeurt er als ik bel met Veilig Thuis Utrecht?

  Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies. Samen kijken jullie welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp. Om advies te krijgen hoef je niet de naam te vertellen van de persoon om wie het gaat. Het mag wel natuurlijk. Het is belangrijk om te weten dat als wij je een advies geven, wij daarna geen verdere actie ondernemen. Je gaat dan zelf aan de slag met het advies. Natuurlijk mag je altijd terugbellen als je nog iets wilt vragen of bent vergeten. We registreren ons advies op naam van de adviesvrager. Wil je je echte naam niet geven, dan mag je ook een verzonnen naam doorgeven. Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet  kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).

 • Hoe werkt Veilig Thuis Utrecht?

  Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en gecertificeerde instellingen zoals het Leger des Heils, De William Schrikker Stichting of SAVE Jeugdbescherming. Daarnaast zijn er verschillende structurele samenwerkingen. Meer hierover lees je op onze pagina over met wie wij samenwerken.

  Veilig Thuis Utrecht is meestal voor een korte periode betrokken. Wij zorgen dat duidelijk wordt of er sprake is van mishandeling en zo nodig schakelen wij hulp in. Een uitzondering hierop is het monitoren dat wij ook doen na bijvoorbeeld een onderzoek. Dan blijft Veilig Thuis Utrecht op de achtergrond minimaal 12 maanden na de overdracht betrokken.

  Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Zij kunnen snel op situaties inspelen. Ze gaan naar de mensen toe, luisteren naar alle gezinsleden en oordelen daarbij niet. Samen kijken zij wat er nodig is om het geweld te stoppen.

  Veilig Thuis Utrecht geeft ook voorlichting en biedt trainingen over geweldgerelateerde thema's, signalering en preventie. Ons aanbod van trainingen en workshops wordt verzorgd door het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum en Veilig Thuis Utrecht zijn beide onderdeel van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Meer over ons aanbod en het Expertisecentrum lees je op de website van Samen Veilig Midden-Nederland. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

Alle veelgestelde vragen

Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor jou doen?

Advies of overleg nodig?

Wij zijn er om je te helpen. We stellen vragen en geven antwoord op die van jou.

0800 – 2000
Melding maken?

Weet je zeker dat iemand in een onveilige situatie zit en lichamelijk, geestelijk of seksueel wordt misbruikt of mishandeld. Doe dan een melding.

Wij zijn Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht.

Meer over ons

Veilig Thuis in andere regio’s

Veilig Thuis Utrecht is een van de 25 regionale Veilig Thuis organisaties in Nederland. Wij werken voor de provincie Utrecht. Voor de andere regio’s kun je hieronder verder klikken.

 

Bekijk de kaart op Veiligthuis.nl

Laatste nieuws

Waarom je wél contact moet opnemen met Veilig Thuis Utrecht

Bijna altijd is hulp van buiten nodig om kindermishandeling te laten stoppen. Eén persoon die in actie komt is vaak genoeg. De meeste meldingen van kindermishandeling komen bij Veilig Thuis Utrecht via de politie binnen. Wij zien dat het onderwijs terughoudend is in het contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht bij vermoedens van kindermishandeling. Maar als niemand wat doet, gaat de mishandeling gewoon door.

Lees verder

Lees verder

Ik wil niet degene zijn over wie een kind later zegt ‘ze wist het wel, maar ze deed niets’

Anneke en Elize werken beiden vijf jaar als Intern Begeleider (IB’er) op een basisschool in de regio Eemland. Zij vertellen over hun samenwerking met Veilig Thuis Utrecht. Zij vertellen onder andere over wat goed gaat in de samenwerking en wat niet. Over wat maakt dat zij besluiten om een melding te doen. En zij vragen zich af wat nu precies het verschil is tussen SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht.

Lees verder

Lees verder

Klachtenanalyse 2023

Op de website van Samen Veilig Midden-Nederland, de moederorganisatie van Veilig Thuis Utrecht, is de klachtenanalyse voor 2023 gepubliceerd, inclusief cijfers van Veilig Thuis Utrecht. De analyse biedt inzicht in onder andere interne klachtafhandeling, vertrouwenswerk door Jeugdstem, klachtenprocedures bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, tuchtrechtzaken, en klachten bij de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.

Lees verder

Lees verder