Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Over verwaarlozing, geweld en misbruik

Veilig Thuis Utrecht adviseert en schakelt hulp in bij huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel.

Wanneer bel je Veilig Thuis Utrecht?

Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel zijn handelingen van verwaarlozing, geweld en misbruik die worden veroorzaakt door iemand van wie het slachtoffer afhankelijk is. Bijvoorbeeld een (ex)partner, een gezinslid, familielid of huisvriend. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen, waarbij er altijd sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen de pleger en het slachtoffer.

De vormen van verwaarlozing, geweld en misbruik die op deze pagina genoemd worden komen overal in de samenleving voor en kan iedereen overkomen. Baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen kunnen slachtoffer zijn.

Er zijn veel uitingen en soorten die allemaal een eigen aanpak op maat nodig hebben. Veilig Thuis Utrecht heeft hier veel kennis over. Neem gerust contact met ons op om te overleggen, advies te vragen of om je zorgen te uiten. Dat kan anoniem. Je kunt ons bellen, mailen of via de chat bereiken. Ook als je je als professional zorgen maakt om een cliënt, patiënt of leerling, mag je ons altijd om advies vragen.

Contact met Veilig Thuis Utrecht

Bel 0800 – 2000. Of mail ons via veiligthuis@samen-veilig.nl. Je kunt ook chatten met ons via deze website.

Anoniem

Wil je anoniem advies vragen? Dat kan. Wij registreren geen persoonsgegevens wanneer je voor advies contact met ons opneemt.

Meer over Veilig Thuis Utrecht

Wil je eerst meer over ons weten? Kijk dan op onze pagina over wie wij zijn.

Uitingen van verwaarlozing, geweld en misbruik

Verwaarlozing, geweld en misbruik kunnen op verschillende manieren gebeuren. Hieronder lees je een aantal uitingen. Alle uitingen kunnen voorkomen bij kinderen, volwassenen en ouderen. Heb jij of iemand die jij kent te maken gehad met deze uitingen? Bel Veilig Thuis Utrecht voor advies.

 • Lichamelijk geweld

  Slaan, schoppen, verwonden, verwaarlozen en alle andere lichamelijke uitingen van geweld.

 • Seksueel geweld

  Uiteenlopende uitingen van seksueel ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting en incest, maar ook subtiele uitingen zoals seksuele chantage, gedwongen bekijken van pornografie of intimidatie. De toename van seks op het internet leidt tot nieuwe uitingen van seksueel geweld, zoals het verleiden van mensen tot het maken van naaktfoto’s die vervolgens zonder toestemming worden verspreid.

  Vaak gaat seksueel geweld gepaard met bedreiging en geestelijke mishandeling of misbruik, zoals kleineren, uitschelden, buitensluiten en chanteren. De geweldpleger dreigt bijvoorbeeld met geweld als het niet geheim blijft. Of het slachtoffer wordt mishandeld en gedwongen tot seksueel contact.

 • Geestelijk geweld

  Uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, verwaarlozen, spullen kapot maken, een volwassene niets laten beslissen, vervelende dingen over iemand zeggen of bang maken.

Is het huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel?

Ook als je twijfelt, bel Veilig Thuis Utrecht voor advies. Juist als je twijfelt.

Help ons het verschil te maken

Slachtoffers vragen vaak niet zelf om hulp. Denk je dat jij mishandeling of geweld bij iemand hebt gezien? Aarzel dan niet om ons te bellen.

Vormen van verwaarlozing, geweld en misbruik

Er zijn veel verschillende vormen waarvoor je Veilig Thuis Utrecht om advies en hulp kunt vragen. Hieronder vind je een overzicht. Je kunt op de verschillende vormen klikken voor uitgebreidere informatie.

complexe-scheiding-gezin-kinderen

Complexe scheiding

Als ouders gaan scheiden, is dat bijna altijd een ingrijpende gebeurtenis in het leven van alle gezinsleden. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Meestal lukt het ouders om hun kinderen goed op te vangen. Maar soms lukt dat niet. De kinderen kunnen in de knel komen door de felle ruzies tussen de ouders. Kinderen kunnen ook onderdeel gemaakt worden van de strijd tussen de ouders. We noemen het een complexe scheiding als de ouders door blijvende ernstige ruzies het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog verliezen.

Meer informatie over Complexe scheiding

Lees verder
eergerelateerd-geweld-trots-bedenkelijk

Eergerelateerd geweld

Als de familie vindt dat door gedrag van een familielid de eer van de familie is geschonden, kan er een risico bestaan op eergerelateerd geweld. Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, geestelijk en lichamelijk geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden.

Meer informatie over Eergerelateerd geweld

Lees verder
ex-partnergeweld-man-vader-gezin

(Ex-)partnergeweld

(Ex-)partnergeweld is fysiek en/of niet-fysiek geweld tussen (ex-)partners. Het geweld kan ontstaan door hoog oplopende emoties, de behoefte om de ander te controleren en overheersen of juist om de agressie van een (ex-)partner te stoppen. Voorbeelden van (ex-)partnergeweld zijn slaan, schoppen, knijpen en stevig vastpakken, maar ook vernedering, emotionele manipulatie, stalking, financieel misbruik, seksueel geweld of het (steeds weer) dreigen met geweld.

Meer informatie over (Ex-)partnergeweld

Lees verder
vrouw-slachtoffer-stalking-femicide

Femicide

Wanneer het vrouw zijn onderdeel is van het motief voor het doden van een vrouw, spreken we van femicide. Het is een vorm van gender gerelateerd geweld.

Meer informatie over Femicide

Lees verder
financieel-misbruik-oudere-mevrouw-hulp

Financieel misbruik

Ouderen zijn in het dagelijks leven soms afhankelijk van anderen. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik, zoals financieel misbruik. Dit is een specifieke vorm van ouderenmishandeling. De veroorzakers zijn vaak familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers uit de directe omgeving van de oudere.

Meer informatie over Financieel misbruik

Lees verder
achterlating-meisje-op-school

Gedwongen achterlating

Bij achterlating wordt iemand tegen haar of zijn wil in het buitenland achtergelaten terwijl de rest van het gezin/familie terugkeert naar Nederland. Achterlating kan op elke leeftijd gebeuren. Er is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland.

Meer informatie over Gedwongen achterlating

Lees verder
LHBTIQ+-personen-en-huiselijk-geweld

Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen

Huiselijk geweld - ook tegen LHBTIQ+ personen - is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer (ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden).

Meer informatie over Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen

Lees verder
jonge-vrouw-slachtoffer-huwelijksdwang

Huwelijksdwang

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als één of beide partners onder druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang. Het treft vooral meisjes en vrouwen, maar ook mannen. De druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap.

Meer informatie over Huwelijksdwang

Lees verder
kind-slachtoffer-kindermishandeling-zorgen-advies

Kindermishandeling

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Ouders en opvoeders moeten hiervoor zorgen. Maar soms weten zij uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet. Als aandacht en een goede verzorging ontbreken of een kind door opvoeders wordt gepest, uitgescholden, geslagen of seksueel wordt misbruikt, dan is dat kindermishandeling. De mishandeling kan door de ouders/opvoeders gepleegd worden, maar ook door anderen. Bijvoorbeeld leerkrachten of sportdocenten.

Meer informatie over Kindermishandeling

Lees verder
gesprek-zoon-moeder-kind-oudermishandeling-geweld

Kind-oudermishandeling

Geweld van kinderen tegen hun ouders noemen we kind-oudermishandeling. Een ouder is dan het slachtoffer van geweld door zijn of haar eigen kind. Het thuiswonende kind probeert macht en controle te krijgen over de ouder. Dit gaat verder dan de ruzies en spanningen die tussen bijna alle ouders en kinderen wel eens voorkomen. Kind-oudermishandeling kan grote gevolgen hebben voor iedereen in het gezin. De plegers zijn vaak tussen de 13 en 24 jaar.

Meer informatie over Kind-oudermishandeling

Lees verder
meisjesbesnijdenis-vrouwenbesnijdenis-genitale-verminking

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel of het geheel van de vrouwelijke genitaliën weggesneden. Alle vormen van meisjes- en vrouwenbesnijdenis worden daarom wereldwijd beschouwd als een schending van mensen-, vrouwen- en kinderrechten. We noemen dit ook wel Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV).

Meer informatie over Meisjes- en vrouwenbesnijdenis

Lees verder
jonge-dame-loverboy-mensenhandel

Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon onder dwang, met geweld of met misleiding, of door misbruik te maken van een kwetsbare positie, zoals bij kinderen. Het doel van mensenhandel is altijd om die persoon uit te buiten. Iedereen kan slachtoffer worden van mensenhandel en/of (jeugd)prostitutie. Gedwongen worden om seks te hebben is misschien de bekendste vorm. ‘Loverboys’ worden ook gezien als mensenhandelaren. Maar er zijn veel meer vormen van mensenhandel. Voorbeelden zijn orgaanhandel, gedwongen bedelen, gedwongen draagmoederschap en het plegen van misdaden onder druk.

Meer informatie over Mensenhandel

Lees verder
oudere-mevrouw-ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar een oudere toe door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Dit kan een familielid zijn, maar ook een buurman, buurvrouw of andere bekende. Voorbeelden van ouderenmishandeling zijn het stevig vastpakken als de oudere niet luistert, het ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van zijn of haar geld zonder toestemming.

Meer informatie over Ouderenmishandeling

Lees verder
jongens-slachtoffer-radicalisering-extremistisch

Radicalisering

Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en het gedrag van een persoon of groep steeds extremer worden. Het gedrag wijkt meer en meer af van de gangbare norm in de samenleving. De persoon of groep krijgt daardoor steeds meer afstand van de maatschappij, waarbij zij ook steeds meer bereid zijn tot het nemen van ondemocratische maatregelen om hun eigen ideeën te realiseren of op te leggen.

Meer informatie over Radicalisering

Lees verder
seksueel-geweld-slachtoffer-vrouw

Seksueel geweld

Seksueel geweld is een breed begrip. Het betreft seksuele of seksueel getinte handelingen die onder dwang plaatsvinden in een situatie van ongelijkheid. Het gaat onder andere om aanranding, verkrachting, ongewild getuige zijn van seksuele handelingen of seksuele handelingen tussen kinderen en volwassen. Ook grooming (digitaal kinderlokken) en seksuele chantage, bijvoorbeeld een naaktfoto die zonder toestemming gedeeld wordt via social media, vallen onder seksueel geweld.

Meer informatie over Seksueel geweld

Lees verder
vrouw-slachtoffer-stalking-femicide

Stalking

Stalking is iemand bewust de hele tijd lastigvallen waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. De stalker kan een ex-partner zijn, maar het kan ook gaan om een kennis, collega, leidinggevende, of een buurman. Veilig Thuis Utrecht adviseert en helpt in situaties waarin de stalker een ex-partner is. En situaties waarin de gestalkte persoon op één of andere manier (in gezinsverband) afhankelijk is van de stalker.

Meer informatie over Stalking

Lees verder
Wat gebeurt er als je belt?
We luisteren naar je verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Herken de signalen

Mishandeling of verwaarlozing is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die op kunnen vallen.

Ineens stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk: vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier… Het kunnen allemaal signalen zijn dat het bij een gezin thuis of met een oudere niet goed gaat.

Bij de verschillende soorten van geweld staat beschreven hoe je deze kunt herkennen. Deze signalen hoeven niet altijd voor te komen en duiden ook niet altijd op mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Bedenk dat elk geval uniek is en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis Utrecht, ook als je twijfelt. Op de website van de Signalenkaart vind je nog meer informatie over signalen.

 

Hulp zoeken is moedig Als je denkt: “Hé, dat gebeurt ook met mij” of “Dat deden ze ook met mij”, zoek dan hulp. Dat is niet zwak, dat is niet stom: dat is juist ongelooflijk moedig en verstandig.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

 • Kan ik Veilig Thuis Utrecht ook bellen als ik ergens over twijfel?

  Twijfel je om contact met ons op te nemen? Of was er achteraf niet zoveel aan de hand? Dat geeft niet. Veilig Thuis Utrecht komt niet zomaar in actie, dat mogen we niet eens. Dus ook bij twijfel is bellen altijd de beste keuze. Want als er wel wat aan de hand is, stopt het niet vanzelf. Dan is erover praten de eerste stap naar een oplossing.

 • Wat gebeurt er als ik bel met Veilig Thuis Utrecht?

  Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies. Samen kijken jullie welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp. Om advies te krijgen hoef je niet de naam te vertellen van de persoon om wie het gaat. Het mag wel natuurlijk. Het is belangrijk om te weten dat als wij je een advies geven, wij daarna geen verdere actie ondernemen. Je gaat dan zelf aan de slag met het advies. Natuurlijk mag je altijd terugbellen als je nog iets wilt vragen of bent vergeten. We registreren ons advies op naam van de adviesvrager. Wil je je echte naam niet geven, dan mag je ook een verzonnen naam doorgeven. Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet  kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).

 • Kan ik ook anoniem bellen?

  Als je belt voor advies, vragen wij je nooit om de gegevens van de cliënt of degene waarover jij je zorgen maakt, te delen. Je eigen naam of organisatie hoef je ook niet te noemen als je dat niet prettig vindt. Veilig Thuis Utrecht denkt graag met jou mee, ook als wij niet weten wie je bent of hoe je heet. Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

Wanneer is het verwaarlozing of geweld?

Twijfel je of het huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel is of weet je het zeker? Het is belangrijk om zelfs het vermoeden hiervan aan te kaarten. Want ook dreigen, schelden of verwaarlozing zijn vormen van mishandeling. Het is eerder mishandeling dan je denkt. Bel, mail of chat met Veilig Thuis Utrecht.