Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Hoe schrijf ik een veiligheidsplan?

In een veiligheidsplan staan afspraken waaraan iedereen zich moet houden om het thuis weer veilig te krijgen en te houden.

Het veiligheidsplan

Wanneer er sprake is van onveiligheid in een thuissituatie, kan Veilig Thuis Utrecht voorwaarden stellen aan de opvoed- of leefsituatie. Deze voorwaarden beschrijven veiligheidsdoelen. Als deze doelen zijn behaald, is de thuissituatie naar ons oordeel ‘veilig genoeg’. De medewerker van Veilig Thuis Utrecht bespreekt de voorwaarden met de mensen bij wie het thuis niet veilig genoeg is en vraagt hen een veiligheidsplan te maken.

In het plan staan afspraken waaraan iedereen wordt gevraagd zich te houden en die nodig zijn om de veiligheid te herstellen. Deze afspraken zorgen ervoor dat het thuis weer veilig wordt en blijft. Bij het maken van een plan kun je je laten ondersteunen door familie of vrienden, door een buurt- of wijkteam of andere betrokken hulpverleners.

Format Veiligheidsplan
Wat zet je in het plan? En wat niet? Hoe uitgebreid moet het zijn? Om je te helpen is er een format Veiligheidsplan beschikbaar. De volgende punten zijn hierin opgenomen:

  • Wie maken het plan?
  • Wat zijn de voorwaarden van Veilig Thuis Utrecht en wat zijn de doelen van het gezin of het huishouden?
  • Welke afspraken worden per doel gemaakt?
  • Wie houdt toezicht op het naleven van de afspraken? Wie doet wat bij problemen?
  • Wanneer is de evaluatie en met wie?