Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Gedwongen achterlating

Bij achterlating wordt iemand tegen haar of zijn wil in het buitenland achtergelaten terwijl de rest van het gezin/familie terugkeert naar Nederland.

Wat is gedwongen achterlating?

Achterlating kan op elke leeftijd gebeuren. Er is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland.

Achterlating gebeurt op initiatief van de echtgenoot, ouder(s) of familie. Door reis- of verblijfsdocumenten af te pakken, wordt geprobeerd terugkeer te voorkomen. Het slachtoffer verkeert in het buitenland vaak in een afhankelijke positie en/of is van de buitenwereld afgesloten. Hoewel dit het hele jaar door gebeurt, is de vakantieperiode extra risicovol. In Nederland worden jaarlijks jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan.

Contact met Veilig Thuis Utrecht

Bel 0800 – 2000. Of mail ons via veiligthuis@samen-veilig.nl. Je kunt ook chatten met ons via deze website.

Anoniem

Wil je anoniem advies vragen? Dat kan. Wij registreren geen persoonsgegevens wanneer je voor advies contact met ons opneemt.

Meer over Veilig Thuis Utrecht

Wil je eerst meer over ons weten? Kijk dan op onze pagina over wie wij zijn.

Wat gebeurt er als je belt?
We luisteren naar je verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Hoe herken je gedwongen achterlating?

 • Oorzaken gedwongen achterlating

  Bij jongeren zijn motieven voor achterlating vaak het voorkomen van verwesteren of van gedrag dat ingaat tegen de principes van hun naasten (verkeerde vrienden, LHBTIQ+). Bij vrouwen speelt vaak huwelijksproblematiek of aantasting van de familie-eer. Als er in de ogen van de familie al een eerschending heeft plaatsgevonden, kan achterlating een manier zijn waarmee men de eer hoopt te herstellen. Achterlating kan ook gepaard gaan met huwelijksdwang. Verder  kan het ook een manier zijn om van de vrouw af te komen en zo een nieuw huwelijk mogelijk te maken.

 • Signalen gedwongen achterlating

  Mogelijke signalen van gedwongen achterlating zijn:

  • niet beschikken over eigen identiteitsbewijs
  • plotseling of eerder op vakantie gaan dan gepland
  • bang op vakantie te gaan, niet terugkomen van vakantie/familiebezoek
  • onverklaarbare afwezigheid
  • gedragsverandering: teruggetrokken, verlegen, bang, boos
  • puberteit: opgroeien tussen culturen met botsende waarden/normen
  • verkeerde vrienden in de ogen van ouders
  • conflicten tussen ouders en kind
 • Oorzaken gedwongen achterlating

  Stressfactoren verhogen de kans op problemen en geweld in een relatie. Daarom is er vaak meer partnergeweld bij stellen die bijvoorbeeld te maken hebben met armoede, werkloosheid of ander problemen. Ook is er vaak sprake van een ongelijkwaardige relatie en een opstapeling van problemen en stress. Hieronder volgt een opsomming van risicofactoren:

   • machtsverschil
   • afhankelijkheid van een ander (in een afhankelijkheidsrelatie maak je jezelf minder belangrijk en heb je een ander nodig in je leven, bijvoorbeeld voor geld, een verblijfstatus, je te verzorgen of om goedkeuring, bevestiging, liefde en waardering van de ander)
   • geen gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid
   • niet goed voor jezelf kunnen opkomen en aan sociale vaardigheden
   • afgezonderd leven en veel alleen zijn
   • vervelende echtscheiding
   • stress als gevolg van meerdere problemen in het gezin, zoals geldzorgen en schulden, problemen op het werk of juist problemen door gebrek aan werk, slechte huisvesting
   • drank- en drugsgebruik
   • gedragsproblemen op jonge leeftijd
   • geweld wordt geaccepteerd in je omgeving/cultuur
   • persoonlijke problemen, waaronder geestelijke problematiek en/of een verstandelijke beperking
   • zwangerschap (hierbij is het risico op partnergeweld hoog)
   • zelf geweld meegemaakt in het verleden of getuige geweest zijn van partnergeweld bij ouders (meisjes hebben dan meer kans om slachtoffer te zijn en jongens pleger)

  Nadat  partners uit elkaar zijn gegaan, kan het geweld verder gaan of alsnog ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de ex-partners ruzie met elkaar hebben en elkaar het leven zuur willen maken. Of omdat één van de ex-partners weer bij elkaar wil komen, maar steeds wordt afgewezen door de ander. Hij of zij kan beginnen met dreigen en zijn of haar ex-partner gaan stalken. Dit kan onschuldig starten: de ex-partner hangt meerdere keren per dag aan de telefoon en verschijnt met smeekbedes bij je op de stoep. Dit gedrag kan natuurlijk onschuldig zijn, maar het kan ook snel slechter worden.

Wat kun je doen bij (dreigende) gedwongen achterlating?

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van nood altijd direct 112.

 • Als je in Nederland bent en te maken hebt met (angst voor) gedwongen achterlating

  Het is lastig om vooraf zeker te weten dat je achtergelaten wordt, vaak zijn de signalen niet duidelijk. Toch kun je vooraf het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld wanneer ineens een reis wordt gepland en de familie niet veel loslaat over wat de plannen zijn. Twijfel niet en neem op tijd actie. Eenmaal in het buitenland, is het moeilijker om terug te keren.

  Het kan heel moeilijk zijn iemand in vertrouwen te nemen, omdat je wilt dat zo min mogelijk mensen ervan weten of omdat je niet zeker weet of je zult worden achtergelaten. Weet dat je altijd anoniem advies kunt vragen aan Veilig Thuis Utrecht. Vraag naar iemand van het Eer-team. Je mag zelf beslissen wat je met dat advies wilt doen. Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je ook praten met iemand van de Kindertelefoon (0800 0432).

  Ook kun je terecht bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (070 345 43 19).

 • Als jij (of een bekende) in het buitenland bent en te maken hebt met (angst voor) achterlating

  Ben je in het buitenland of ken je iemand die daar is en hulp nodig heeft? Vraag het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om advies of directe hulp.

  Chat met Fier of bel met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating+31 70 345 43 19. Deze organisatie helpt slachtoffers van achterlating die in het buitenland zijn terug te keren naar Nederland en werkt daarin samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades.

  Ben je in het buitenland achtergelaten? Bel voor hulp: +31 247 247 247.

 • Als je omstander bent

  Dit kun je als omstander doen

  Als je je zorgen maakt en niet weet wat je kunt doen of hoe je dat moet doen, mag je altijd contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht. Dat kan anoniem. Vraag naar iemand van het Eer team. Mocht je twijfels hebben, dan adviseren wij jou om juist dan ons te bellen, te mailen of te chatten zodat we samen jouw twijfels kunnen bespreken.

Dit kan Veilig Thuis Utrecht doen

Veilig Thuis Utrecht is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel en heeft experts op het gebied van gedwongen achterlating. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail en via de chat op deze website. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Meer weten? Lees dan verder op onze pagina over hoe wij werken.

Ben jij slachtoffer van gedwongen achterlating? Vaak zien mensen zichzelf niet als slachtoffer. Het kan lang duren voordat je de signalen van gedwongen achterlating herkent. Ook als je twijfelt, neem contact met ons op. Juist als je twijfelt.

Ben jij professional?

Maak je je zorgen over iemand met wie je te maken hebt vanwege je beroep? Kijk dan verder op onze pagina voor professionals.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Kan ik Veilig Thuis Utrecht ook bellen als ik ergens over twijfel?

  Twijfel je om contact met ons op te nemen? Of was er achteraf niet zoveel aan de hand? Dat geeft niet. Veilig Thuis Utrecht komt niet zomaar in actie, dat mogen we niet eens. Dus ook bij twijfel is bellen altijd de beste keuze. Want als er wel wat aan de hand is, stopt het niet vanzelf. Dan is erover praten de eerste stap naar een oplossing.

 • Kan ik ook anoniem bellen?

  Als je belt voor advies, vragen wij je nooit om de gegevens van de cliënt of degene waarover jij je zorgen maakt, te delen. Je eigen naam of organisatie hoef je ook niet te noemen als je dat niet prettig vindt. Veilig Thuis Utrecht denkt graag met jou mee, ook als wij niet weten wie je bent of hoe je heet. Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

Alle veelgestelde vragen

Wanneer is het gedwongen achterlating?

Wanneer is er sprake van gedwongen achterlating? Twijfel je hierover of weet je het zeker? Het is belangrijk om zelfs het vermoeden hiervan aan te kaarten. Want eenmaal in het buitenland, is het moeilijker om terug te keren. Bel, mail of chat met Veilig Thuis Utrecht.