Waar ben je naar op zoek?

Kindermishandeling

Kindermishandeling is meer dan lichamelijk geweld: het gaat om elke vorm van voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard.

Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken én er iets mee doen.

Er zijn kinderen die elke week meemaken dat hun ouders ruzie hebben. En niet alleen met woorden, maar ook met slaan en schoppen. Of nog erger. Het leven onder die spanning in huis kan net zo erg en naar zijn als wanneer een kind zelf geslagen of op een andere manier mishandeld wordt.

Kindermishandeling is elke fysiek, psychisch of seksueel bedreigende of gewelddadige omgang met een kind jonger dan achttien jaar (minderjarige). Dit geweld kan actief zijn (iemand iets aandoen) of passief (niets doen).
Dat ook verwaarlozing tot kindermishandeling gerekend wordt, blijkt uit het woord ‘passief’ in de definitie. De schade als gevolg van mishandeling kan zich op verschillende manieren voordoen: in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Het gaat dus niet alleen om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of brandwonden. Kindermishandeling kan ook geestelijke schade veroorzaken.
Let op! Is er sprake van partnergeweld in een relatie met kinderen? Dan is hier automatisch sprake van kindermishandeling.

Verantwoordelijk hiervoor zijn de ouders. De term ‘ouders’ slaat op de biologische ouders, maar ook op stiefouders, adoptie-ouders en pleegouders. Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen doordat het kind afhankelijk van hen is voor aandacht, bescherming en verzorging. Bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of sporttrainers.

Hierdoor raakt het kind ernstig beschadigd, of dreigt het beschadigd te worden.

Bel bij zorgen!

Neem bij zorgen altijd contact op met Veilig Thuis:

0800-2000

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen altijd bellen om zorgen en vermoedens van kindermishandeling te bespreken. De medewerker geeft advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren. Wat u kunt doen en wat Veilig Thuis kan doen.

Indien nodig onderzoekt Veilig Thuis de (vermoedelijke) situatie van mishandeling en/of geweld en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Is de situatie levensbedreigend? Bel 112!

Definitie kindermishandeling:

Wat is kindermishandeling?

De definitie van kindermishandeling luidt als volgt: iedere vorm van een voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie waardoor ernstige schade wordt toegebracht c.q. dreigt te worden toegebracht in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Dit noemen we opvoedonmacht. Maar soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld.

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld.

Sluit site