Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Mag ik informatie delen?

Soms vraag je je misschien af of je wel iets mag vertellen omdat je een beroepsgeheim hebt. In sommige gevallen mag dat.

Hoe werkt informatie uitwisselen?

Informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel van het werk van Veilig Thuis Utrecht. Zonder informatie kunnen wij de veiligheid niet inschatten en zo nodig herstellen.

Indien Veilig Thuis Utrecht een melding zelf onderzoekt, vragen wij relevante informatie op bij professionals zoals huisartsen, leraren of wijkagenten die contact hebben met betrokkenen. Wij zijn daarvoor als organisatie wettelijk bevoegd. Jij vraag je misschien af of je informatie mag delen als professional, omdat je een beroepsgeheim hebt.

Lees hieronder alles wat je wilt weten over het uitwisselen van informatie.

 • Hoe gaat het in zijn werk als jullie informatie van mij nodig hebben?

  In het algemeen zal Veilig Thuis Utrecht professionals telefonisch benaderen voor informatie. De medewerker geeft aan dat er zorgen gemeld zijn bij Veilig Thuis Utrecht en dat hij of zij graag relevante informatie over de betrokkenen ontvangt. De medewerker licht het verzoek zodanig toe, dat jij kunt bepalen welke gegevens relevant zijn voor ons en welke niet. Je hoort ook of betrokkenen op de hoogte zijn dat jij wordt benaderd en hoe hun reactie daarop was.

  Je kunt de informatie schriftelijk of telefonisch aanleveren; belangrijk is dat je verifieert of de tekst is zoals jij het bedoeld hebt en of deze feitelijk en objectief is. Wij delen jouw informatie namelijk met de betrokkenen.

 • Heb ik toestemming van betrokkenen nodig?

  Voor iedere professional die van Veilig Thuis Utrecht een verzoek om informatie krijgt, is het streven om deze informatie te verstrekken met toestemming van betrokkenen. De Wmo 2015 artikel 5.2.6 biedt echter ook ruimte om zonder toestemming informatie aan Veilig Thuis Utrecht te verstrekken: dit mag als het ‘noodzakelijk is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken’. De wet gaat er vanuit dat, als Veilig Thuis Utrecht een melding gaat onderzoeken, er per definitie sprake is van een noodzaak om een redelijk vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te laten onderzoeken.

 • Wat kan ik verwachten?

  Van jou wordt verlangd dat, als Veilig Thuis Utrecht om informatie vraagt, je de relevante informatie ook verstrekt. Je weegt zelf af welke gegevens relevant kunnen zijn voor het onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zo is de relevantie niet beperkt tot informatie over bijvoorbeeld alleen de kinderen; ook informatie over ouders of verzorgers kan relevant zijn.

  Je kunt ook informatie geven die bij jou niet ter inzage is voor betrokkenen, bijvoorbeeld omdat je dan zelf in gevaar komt of betrokkenen in gevaar komen. Veilig Thuis Utrecht maakt een eigen afweging of, en zo ja wanneer, zij informatie deelt met betrokkenen. Soms is het bijvoorbeeld noodzakelijk die informatie later alsnog met betrokkenen te delen, mits de veiligheid dan voldoende geborgd is.

 • Wat vertel ik aan de betrokkenen?

  Veilig Thuis Utrecht vraagt je de betrokkenen vooraf te laten weten welke informatie je van plan bent te verstrekken, aan wie en waarom. Je kunt proberen hiervoor toestemming te krijgen. Als je die niet krijgt, leg je uit waarom je toch informatie verstrekt aan ons. Je kunt dit in alle transparantie doen. Lukt het niet om vooraf betrokkenen over de informatieverstrekking te informeren, bijvoorbeeld als er haast is geboden, doe dit dan zo snel mogelijk achteraf. Als de veiligheid van jou of betrokkenen in het geding is, is uitzondering mogelijk.

 • Ik twijfel over welke informatie ik wil verstrekken

  Mocht je  twijfelen aan welke informatie je precies wilt verstrekken, bespreek dit dan met een medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Hij of zij kan met jou een oplossing zoeken of jou bijvoorbeeld laten adviseren door één van onze arts-assistenten of vertrouwensartsen. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de juridische afdeling van jouw beroepsvereniging of een andere deskundige.