Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Stalking

Stalking is iemand bewust de hele tijd lastigvallen waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt.

Wat is stalking?

De stalker kan een ex-partner zijn, maar het kan ook gaan om een kennis, collega, leidinggevende, of een buurman. Veilig Thuis Utrecht adviseert en helpt in situaties waarin de stalker een ex-partner is, en situaties waarin de gestalkte persoon op één of andere manier (in gezinsverband) afhankelijk is van de stalker.

Stalking kan het gevolg zijn van een ex-partner die het niet eens is met het stoppen van de relatie. De ex-partner blijft contact zoeken met de andere persoon en valt die persoon daarmee lastig. Vaak zijn stalkers mannen en is het slachtoffer een vrouw. Maar een stalker kan iedereen zijn. Bijvoorbeeld een vader of een ander familielid die het slachtoffer stalkt.

Contact met Veilig Thuis Utrecht

Bel 0800 – 2000. Of mail ons via veiligthuis@samen-veilig.nl. Je kunt ook chatten met ons via deze website.

Anoniem

Wil je anoniem advies vragen? Dat kan. Wij registreren geen persoonsgegevens wanneer je voor advies contact met ons opneemt.

Meer over Veilig Thuis Utrecht

Wil je eerst meer over ons weten? Kijk dan op onze pagina over wie wij zijn.

Wat gebeurt er als je belt?
We luisteren naar je verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Hoe herken je stalking?

 • Signalen stalking

  Als iemand regelmatig door dezelfde persoon op straat wordt achtervolgd of plots veel toevallige ontmoetingen met die persoon heeft, kunnen dat signalen zijn van stalking. Ook als iemand vaak vervelende e-mails en berichten stuurt of ongevraagd cadeaus geeft, kan dit als stalking gezien worden. Alles wat iemand doet om een ander lastig te vallen en daarmee te intimideren kunnen signalen zijn van stalking. De stalker kan het slachtoffer ook bedreigen of zeggen dat hij of zij het slachtoffer nooit meer met rust zal laten.

  De soorten stalking die hieronder genoemd worden kunnen ook signalen zijn van stalking.

 • Soorten stalking

  Voorbeelden van stalking zijn het achtervolgen, bespieden of opwachten van mensen. Andere voorbeelden zijn dreigen met geweld, ongewenst contact, vernielen van iemands spullen, ongewenste bestellingen op iemands naam doen, leugens verspreiden over de persoon die wordt gestalkt of over zijn of haar familie.

  Wanneer de stalker elektronische middelen gebruikt om te stalken, bijvoorbeeld bellen of whatsappen, noemen we dat cyberstalking.

  Stalking kan dus gebeuren op verschillende manieren. De stalker kan:

   • opwachten, bespieden of achtervolgen
   • de hele tijd ongewenste brieven, e-mails, telefoontjes, sms-jes en social mediaberichten sturen
   • met geweld dreigen
   • leugens of roddels verspreiden over de persoon die gestalkt wordt of zijn of haar familie
   • eigendommen vernielen of beschadigen
   • bestellingen doen op de naam van de persoon die gestalkt wordt
   • kinderen, familie, vrienden of collega’s van de persoon die gestalkt wordt, ook lastiggevallen

Wat kun je doen

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van nood altijd direct 112.

 • Als je gestalkt wordt

  Dit kunt je als slachtoffer doen

  Heb jij te maken met een stalker? Misschien twijfel je wel of dat zo is. Want wanneer is iets stalking en wanneer wil iemand gewoon heel graag bij je zijn? Ook als je twijfelt is het belangrijk dat je er met iemand over praat die jij vertrouwt. Bijvoorbeeld iemand uit je familie of een hele goede vriend of vriendin. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Samen kun je kijken wat er aan de hand is en beslissen wat je kunt doen.

  Als je je zorgen maakt en niet weet wat je kunt doen of hoe je dat moet doen, mag je altijd contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht. Dat kan anoniem. Ook als je twijfelt is het belangrijk om contact met ons op te nemen, zodat we samen jouw twijfels kunnen bespreken.

  Wees duidelijk naar de stalker toe
  Vertel de stalker duidelijk wat je wilt en vooral wat je niet wilt. Zorg dat je een bewijs hiervan bewaart, bijvoorbeeld een aangetekende brief. Blijf verder consequent± nee is nee. Ga nooit in op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich niet aan de gemaakte afspraken. Ga ook nooit een gesprek aan met de stalker. Ook niet als iemand wil bemiddelen. In het bijzijn van anderen gaat een bemiddeling vaak goed, maar daarna gaat het stalken vaak door.

  Maak het de stalker niet makkelijk
  Ga na wat je kunt doen om jezelf veilig te houden en de stalker zo veel mogelijk op afstand te houden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat jouw profielen op social media privé zijn, zodat de stalker jouw activiteiten niet kan zien. Zorg er ook voor dat de stalker geen toegang heeft tot jouw accounts en apparaten en dat de stalker jouw huis niet binnen kan komen.

  Bekijk voor meer tips ook de folder Als u wordt gestalkt.

  Bewaar bewijs en berichten
  Verzamel bewijsmateriaal wanneer de stalker je achtervolgt, appt, belt, e-mailt of op een andere manier lastigvalt. Documenteer het stalken. Houd een logboek bij waarin je de datum, tijd, locatie en duur van de stalking noteert en ook hoe je wordt gestalkt ( achtervolgen, whatsApp, bellen). Noteer ook of er getuigen bij waren (buren, vrienden, collega’s). Maak waar mogelijk foto’s en neem telefoongesprekken op; bewaar e-mail en sms-berichten.

  Aangifte doen van stalking
  Wanneer je aangifte doet, geeft dit de politie de mogelijkheid om het strafbare feit (de stalking en/of bedreiging) te onderzoeken en te stoppen. Als slachtoffer kun je zelf aangifte doen, maar ook mensen in jouw omgeving kunnen aangifte doen.

  Zoek je hulp bij het doen van aangifte? Hiervoor kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Om aangifte te doen bij de politie kun je contact opnemen met het landelijk politienummer: 0900-8844.

  Stopgesprek
  De politie kan, als de stalking nog niet lang aan de gang is en nog niet is geëscaleerd, een stopgesprek voeren met de stalker. Uit ervaring blijkt dat veel stalkers stoppen na zo’n gesprek. Je kunt deze mogelijkheid met de politie bespreken. Meestal is het de wijkagent die zo’n gesprek met de stalker voert.

  Beveiliging
  Door aangifte te doen bij de politie kan de persoon die jou lastigvalt een contact- of een straatverbod krijgen. Bij ernstige bedreigingen kun je jouw woning ook elektronisch laten beveiligen met het alarmsysteem AWARE. Met dit alarmsysteem maak je met één druk op de knop verbinding met de politie en Veilig Thuis Utrecht. Kijk hier voor meer informatie over AWARE.

 • Als je omstander bent

  Dit kun je als omstander doen

  Heb je het vermoeden dat er iemand uit je omgeving gestalkt wordt? Dan ben je vaak niet de enige die iets heeft gemerkt. Praat erover met iemand in jouw omgeving die het slachtoffer ook kent. Samen kun je bepalen of er inderdaad iets aan de hand is en wat je het beste kunt doen.

  Bespreek jouw zorgen ook met de persoon die wordt gestalkt. Dit is niet makkelijk omdat je vaak niet precies weet wat er aan de hand is. Bovendien kan deze persoon zich schamen en het probleem verborgen willen houden. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Zelfs als er een risico bestaat dat je vermoedens achteraf niet blijken te kloppen.

  Wil je tips en advies over hoe je stalking bespreekbaar maakt? Neem dan contact op met Veilig Thuis Utrecht.

 • Als je misbruikt maakt of hebt gemaakt

  Dit kun je als pleger doen

  Ook als je denkt dat je zelf iemand stalkt, kan het moeilijk zijn om erover te praten. Maar waarschijnlijk heb je er zelf geen vrede mee en ben je je ervan bewust dat je gedrag pijn en verdriet veroorzaakt. Het stalken kan uit de hand lopen en de gevolgen zijn dan niet meer te overzien. Daarom vragen wij je om erover te praten met iemand die je vertrouwt. Ook kun je contact zoeken met Veilig Thuis Utrecht. Dat kan anoniem als je dat wil. We kijken dan samen hoe wij je het beste kunnen ondersteunen.

Dit kan Veilig Thuis Utrecht doen

Veilig Thuis Utrecht is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail en via de chat op deze website. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Meer weten? Lees dan verder op onze pagina over hoe wij werken.

Andere organisaties waar je terecht kunt

Je kunt meer informatie vinden over stalking via onderstaande links. Bekijk ook de documentaire over de impact van stalking. Slachtoffers vertellen hoe stalkers hun levens kapotmaakten en nabestaanden delen hun verdriet nadat een geliefde het slachtoffer werd van de meest gruwelijke vorm van stalking: moord. Wat hun verhalen met elkaar gemeen hebben is de ervaring van Harry Sacksioni, die veertig jaar lang door een vrouw werd gestalkt.

 • Informatie van de politie
 • Informatie van slachtofferhulp
 • Factsheet VWS
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Moviera
 • De Kindertelefoon
Ben jij slachtoffer van stalking? Vaak zien mensen zichzelf niet als slachtoffer. Ook als je twijfelt, neem contact met ons op. Juist als je twijfelt.

Ben jij professional?

Maak je je zorgen over iemand met wie je te maken hebt vanwege je beroep? Kijk dan verder op onze pagina voor professionals.

Veelgestelde vragen

 • Wat is AWARE?

  Als je door iemand gestalkt wordt of bij acuut gevaar van bijvoorbeeld familie, een (ex-)partner, huisgenoot, etc. kun je in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem. Dat systeem heet ook wel 'AWARE'. Je draagt het systeem als een ketting en met één druk op de knop waarschuw je de politie en Veilig Thuis Utrecht dat je in gevaar bent. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor AWARE in aanmerking te komen. Zo moet het slachtoffer (in principe) meerderjarig zijn en een reële angst hebben om opnieuw slachtoffer te worden van dezelfde pleger. De Indicatiecommissie beslist uiteindelijk of iemand een AWARE krijgt. Deze commissie bestaat uit de politie, Moviera en Veilig Thuis.

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Kan ik Veilig Thuis Utrecht ook bellen als ik ergens over twijfel?

  Twijfel je om contact met ons op te nemen? Of was er achteraf niet zoveel aan de hand? Dat geeft niet. Veilig Thuis Utrecht komt niet zomaar in actie, dat mogen we niet eens. Dus ook bij twijfel is bellen altijd de beste keuze. Want als er wel wat aan de hand is, stopt het niet vanzelf. Dan is erover praten de eerste stap naar een oplossing.

 • Kan ik ook anoniem bellen?

  Als je belt voor advies, vragen wij je nooit om de gegevens van de cliënt of degene waarover jij je zorgen maakt, te delen. Je eigen naam of organisatie hoef je ook niet te noemen als je dat niet prettig vindt. Veilig Thuis Utrecht denkt graag met jou mee, ook als wij niet weten wie je bent of hoe je heet. Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

Alle veelgestelde vragen

Wanneer is het stalking?

Twijfel je of het stalking is of weet je het zeker? Het is belangrijk om zelfs het vermoeden hiervan aan te kaarten. Juist als je twijfelt. Bel, mail of chat met Veilig Thuis Utrecht.