Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Complexe scheiding

Als ouders gaan scheiden, is dat bijna altijd een ingrijpende gebeurtenis in het leven van alle gezinsleden. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen.

Wat is een complexe scheiding?

Meestal lukt het ouders om hun kinderen goed op te vangen. Maar soms lukt dat niet. De kinderen kunnen in de knel komen door de felle ruzies tussen de ouders. Kinderen kunnen ook onderdeel gemaakt worden van de strijd tussen de ouders. We noemen het een complexe scheiding als de ouders door blijvende ernstige ruzies het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog verliezen.

Contact met Veilig Thuis Utrecht

Bel 0800 – 2000. Of mail ons via veiligthuis@samen-veilig.nl. Je kunt ook chatten met ons via deze website.

Anoniem

Wil je anoniem advies vragen? Dat kan. Wij registreren geen persoonsgegevens wanneer je voor advies contact met ons opneemt.

Meer over Veilig Thuis Utrecht

Wil je eerst meer over ons weten? Kijk dan op onze pagina over wie wij zijn.

Wat gebeurt er als je belt?
We luisteren naar je verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Hoe herken je complexe scheiding?

 • Wanneer is een scheiding complex?

  Een scheiding is bijna altijd een proces van verandering. Het gezin moet opnieuw hun weg vinden en het is nog niet duidelijk hoe de toekomst eruit zal zien. Alle gezinsleden hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie en de veranderingen in hun leven. Dit proces verloopt voor iedereen anders, maar meestal komen er heftige emoties en uitbarstingen van verdriet en andere gevoelens bij kijken. Dat is normaal en oké. Na een tijd van wennen aan de nieuwe situatie, verminderen of verdwijnen deze emoties. De regelzaken zijn dan achter de rug en de afspraken worden nagekomen.

  Wij maken ons zorgen wanneer dit veranderingsproces uit de hand loopt of niet op natuurlijke wijze verloopt. De ouders slagen er niet in hun emoties los te laten en de belangen van de kinderen te behartigen. Soms is dit te wijten aan onderliggende problemen. Gevoelens van woede. Verslaving. Het niet kunnen verwerken van de scheiding. Bijvoorbeeld omdat de ander het nu goed heeft. Dit creëert geen rust. Als deze situaties te lang aanhouden, kunnen zij negatieve gevolgen hebben voor de (geestelijke) gezondheid van gezinsleden en het opgroeien van kinderen.

 • Gevolgen voor kinderen

  Tijdens een scheiding is het voor de kinderen heel belangrijk dat ouders rekening houden met hun belangen. Als ouders dit niet doen en bijvoorbeeld hun kinderen betrekken in hun onderlinge strijd, kunnen kinderen zich erg onveilig en verdrietig gaan voelen. Kinderen kunnen hun vertrouwen in hun ouders verliezen of denken dat ze de kant van één van de ouders moeten kiezen. Of ze krijgen last van schuldgevoelens en denken dat zij er de oorzaak van zijn dat hun ouders gaan scheiden.

  Kinderen kunnen hierdoor veel stress ervaren. Als dit soort stress bij een kind langere tijd duurt, dan spreken wij van kindermishandeling. Er kunnen verschillende dingen zijn die een kind ongewone stress bezorgen. Bijvoorbeeld omdat de ouders veel ruzie maken of vechten met elkaar in het bijzijn van het kind. Deze en soortgelijke vormen van ongewone druk op kinderen worden beschouwd als kindermishandeling.

  Op de lange duur kunnen kinderen geestelijke problemen ontwikkelen als gevolg van deze stress. Deze problemen kunnen kinderen lange tijd achtervolgen, zelfs later als ze volwassen zijn.

 • Gevolgen voor ouders

  Ouders kunnen hier ook extra stress van krijgen. Een scheiding gaat vaak samen met het verlies van belangrijke mensen in iemands omgeving die steun en bescherming bieden. De ouders kunnen zich schamen of schuldig voelen omdat zij niet meer in staat zijn hun kind goed te verzorgen. Ze denken misschien dat ze als ouder tekortschieten. Dit kan ertoe leiden dat ouders zich terugtrekken en tekortschieten in hun opvoedingstaken. Bovendien zijn ouders in een complexe scheiding kwetsbaarder voor het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen en verslavingen, waar hun kinderen vervolgens aan worden blootgesteld.

 • Signalen complexe scheiding

  Mensen uit de omgeving van een gezin kunnen signalen oppikken dat een kind of de ouders in de problemen zitten of zich niet goed voelen, zoals:

  • er lijkt sprake te zijn van geestelijke gezondheidsklachten, zoals angst, depressie en posttraumatische stress
  • een kind wordt emotioneel verwaarloosd door één of beide ouders (met eenzaamheid tot gevolg): de ouder geeft geen of te weinig aandacht of steun aan het kind
  • ouders doen tegenstrijdige beroepen op het kind, met als gevolg dat kinderen het gevoel krijgen dat zij niet loyaal kunnen/moeten zijn aan beide ouders, wat bij het kind tot grote twijfel leidt
  • er zijn problemen op school of er lijken ontwikkelingsproblemen te zijn, zoals teruggetrokken gedrag en gedragsproblemen, moeite met gezag, moeite met de omgang met leeftijdgenoten, verslechterende schoolprestaties, en (seksueel) risicogedrag
  • het kind lijkt zich verantwoordelijk te voelen (of te worden gemaakt) voor het geluk van de ouders
  • er zijn steeds terugkerende ruzies en moeilijke gesprekken tussen beide ouders (en eventueel hun familie, vrienden, kennissen, enz.)
  • er zijn problemen of zorgen over de opvoeding of het gedrag van het kind (die verband kunnen houden met de scheiding van de ouders)
  • een specifiek en laat teken van een complexe scheiding is ouderafwijzing of oudervervreemding, waarbij het kind één van de ouders volledig afwijst en als het ware partij kiest voor de andere ouder

Wat kun je doen bij een complexe scheiding?

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van nood altijd direct 112.

 • Als je kind bent

  Dit kun je als kind doen

  Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Als je het niet aandurft om met een volwassene te praten dan kun je misschien praten met iemand van jouw leeftijd. Een vriend, buurmeisje of klasgenoot die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, zal je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten. Daarna kun je misschien wel praten met een volwassene, bijvoorbeeld iemand op school, een buurvrouw of een oom of tante.

  Behalve jouw verhaal vertellen aan deze persoon kun je ook vragen of hij of zij met je meegaat naar bijvoorbeeld een huisarts. Je mag ook altijd Veilig Thuis Utrecht bellen (0800 – 2000), e-mailen of chatten via de chatroom onderaan deze website.

  Kindertelefoon
  Je kunt ook bellen of chatten met de Kindertelefoon (0800 0432). Kijk voor meer informatie op de website van de Kindertelefoon.

  Vila Pinedo
  Op de website van Villa Pinedo kun je je verhaal delen als je ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Je vindt er ook de verhalen van veel andere kinderen en jongeren. Behalve verhalen delen, kun je ook vragen stellen of vragen om gekoppeld te worden aan een ‘buddy’. Deze buddy kan jou helpen door je te steunen en door vragen te beantwoorden die je misschien hebt.

 • Als je omstander bent

  Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

  Als je je zorgen maakt om een kind of zijn ouders, praat erover met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen. En als je een professional bent, volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

  Deel je zorgen ook met het kind of de ouders zelf. Een luisterend oor en er zijn voor het gezin kan al heel helpend zijn. Natuurlijk kan dat gesprek spannend en misschien zelfs ongemakkelijk zijn. Vaak weet je niet precies wat er aan de hand is. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Zelfs als er een risico bestaat dat je vermoedens achteraf niet blijken te kloppen.

  Wil je tips en advies over hoe je een complexe scheiding bespreekbaar maakt? Neem dan contact op met Veilig Thuis Utrecht.

  Vila Pinedo
  www.Villapinedo.nl is een website voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn of een scheiding doormaken. De website bevat veel informatie en kan daarom ook interessant zijn voor mensen die zich zorgen maken over iemand die een scheiding doormaakt of over een kind van wie de ouders uit elkaar gaan. Er is ook een apart gedeelte op de website speciaal ingericht voor beroepskrachten (professionals).

 • Als je ouder bent

  Dit kun je doen als ouder doen

  Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten.

  Wil je tips en advies over je situatie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Utrecht.

  Vila Pinedo
  www.Villapinedo.nl is een website voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn of een scheiding doormaken. Kinderen kunnen er hun verhaal met elkaar delen en een buddy vragen om hen te helpen. Een deel van de website is speciaal opgezet voor ouders. Je vindt er informatie, trainingen en een forum voor gescheiden ouders. Kijk hier verder.

Dit kan Veilig Thuis Utrecht doen

Veilig Thuis Utrecht is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail en via de chat op deze website. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Meer weten? Lees dan verder op onze pagina over hoe wij werken.

Andere organisaties waar je terecht kunt

 • Het lokale team bij jou in de buurt

  Kijk op de website van je gemeente.

 • De Kindertelefoon
 • Ouderschap blijft
 • Kinderen uit de knel
 • Vila Pinedo
Ben jij slachtoffer van een complexe scheiding? Vaak zien mensen zichzelf niet als slachtoffer. Het kan lang duren voordat je de signalen van een complexe scheiding herkent. Ook als je twijfelt, neem contact met ons op. Juist als je twijfelt.

Ben jij professional?

Maak je je zorgen over iemand met wie je te maken hebt vanwege je beroep? Kijk dan verder op onze pagina voor professionals.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Kan ik Veilig Thuis Utrecht ook bellen als ik ergens over twijfel?

  Twijfel je om contact met ons op te nemen? Of was er achteraf niet zoveel aan de hand? Dat geeft niet. Veilig Thuis Utrecht komt niet zomaar in actie, dat mogen we niet eens. Dus ook bij twijfel is bellen altijd de beste keuze. Want als er wel wat aan de hand is, stopt het niet vanzelf. Dan is erover praten de eerste stap naar een oplossing.

 • Kan ik ook anoniem bellen?

  Als je belt voor advies, vragen wij je nooit om de gegevens van de cliënt of degene waarover jij je zorgen maakt, te delen. Je eigen naam of organisatie hoef je ook niet te noemen als je dat niet prettig vindt. Veilig Thuis Utrecht denkt graag met jou mee, ook als wij niet weten wie je bent of hoe je heet. Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

Alle veelgestelde vragen

Wanneer is het een complexe scheiding?

Twijfel je of het een complexe scheiding is of weet je het zeker? Het is belangrijk om zelfs het vermoeden hiervan aan te kaarten. Juist als je twijfelt. Bel, mail of chat met Veilig Thuis Utrecht.