Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Wat wij doen

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel in de provincie Utrecht.

Voorlichting Ben je professional en wil je meer over ons weten? Vraag een voorlichting aan!

Wat doet Veilig Thuis Utrecht?

Je kunt bij ons terecht als het thuis niet goed gaat, als je je zorgen maakt over iemand of als je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om dingen tegen je zin te doen. Wij kunnen adviseren hoe je de situatie kunt verbeteren en hulp inschakelen als dat nodig is. Als er direct iets moet gebeuren, kun je Veilig Thuis Utrecht ook bereiken buiten kantooruren via telefoonnummer 0800 – 2000. Onze diensten en telefoonnummer zijn gratis.

Je kunt Veilig Thuis Utrecht altijd bellen. Ook wanneer je twijfelt over een situatie. Samen met één van onze medewerkers bespreek je wat er aan de hand is en welke vervolgstappen je kunt nemen. Wanneer je belt, spreek je de woonplaats in van degene over wie je zorgen hebt. Wanneer jouw zorgen gaan over iemand die in de provincie Utrecht woont, word je bij het bellen met ons landelijke nummer (0800 – 2000) automatisch in contact gebracht met Veilig Thuis Utrecht. Je mag ons ook mailen of chatten via deze website.

Veilig Thuis voor iedereen
Veilig Thuis is er voor iedereen die in Nederland te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of mensenhandel. Dus kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Direct betrokkenen en omstanders. Slachtoffers en plegers van geweld. Mensen die in Nederland wonen en mensen die hier tijdelijk verblijven. En ook professionals, zoals leraren en huisartsen, die zich zorgen maken over iemand met wie zij in hun werk te maken hebben. Wij geven iedereen die dat nodig heeft advies en zorgen voor de juiste hulp.

Bij welk geweld bel je Veilig Thuis Utrecht?
Je kunt contact met ons opnemen voor advies en hulp bij verschillende vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen. Maar ook wanneer je te maken hebt met bijvoorbeeld verwaarlozing, een stalker, radicalisering, mensenhandel of sexting kun je onze hulp inschakelen. Een overzicht van alle soorten geweld waar wij bij helpen vind je hier.

Meer over onze diensten

 • Veilig Thuis Utrecht geeft advies

  Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies. Samen kijken jullie welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp. Om advies te krijgen hoef je niet de naam te vertellen van de persoon om wie het gaat. Het mag wel natuurlijk.

  Het is belangrijk om te weten dat als wij je een advies geven, wij daarna geen verdere actie ondernemen. Je gaat dan zelf aan de slag met het advies. Natuurlijk mag je altijd terugbellen als je nog iets wilt vragen of bent vergeten.

  We registreren ons advies op naam van de adviesvrager. Wil je je echte naam niet geven, dan mag je ook een verzonnen naam doorgeven.

 • Veilig Thuis Utrecht behandelt meldingen

  Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Ben je een professional, dan vragen we je om het meldformulier in te vullen. Particulieren die willen melden, willen we graag telefonisch (0800 – 2000) spreken om goede afwegingen te maken rondom de veiligheid van de beller en van de mensen om wie het gaat. Samen kijken we naar de problemen die er zijn en welke hulp nodig is. Wil je toch liever per mail (veiligthuis@samen-veilig.nl) of per post een melding doen dan kan dat ook.

  Als wij een melding ontvangen, dan verwerken wij die melding eerst in ons systeem. De inhoud daarvan controleren wij vervolgens met de persoon die de melding heeft gedaan, zodat we zeker weten dat de omschrijving van de situatie klopt. Daarna voeren we een veiligheidstaxatie uit. Ook verzamelen wij informatie uit onze eigen systemen, bij de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en de landelijke verwijsindex risicojongeren. We doen dit om een eerste inschatting te maken van de situatie en om na te gaan of er al hulpverleners bij betrokken zijn.

  Op basis van de veiligheidstaxatie besluiten we of we de melding overdragen aan een lokaal team van de gemeente of aan een gecertificeerde instelling zoals het Leger des Heils, de William Schrikker Stichting of SAVE jeugdbescherming. Als dat niet kan, dan start Veilig Thuis Utrecht zelf een traject. Dat kan een onderzoek naar de situatie zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een crisisdienst zijn die snel ter plekke is. Als de vermoedens ongegrond zijn en er geen zorgen zijn over de veiligheid, sluit Veilig Thuis Utrecht de melding weer af.

  Bij een melding schrijft Veilig Thuis Utrecht namen op van de melder en van de mensen over wie de melding gaat. Ook houden we bij welke stappen we ondernemen. We informeren de melder of de melding wel of niet in behandeling is genomen en door wie. Wanneer Veilig Thuis Utrecht de melding zelf oppakt, en in gesprek gaat met het gezin of huishouden, laten wij aan de melder en betrokken partijen weten wat hieruit komt. Omdat wij ons aan de privacywet moeten houden, is deze informatie niet inhoudelijk.

 • Veilig Thuis Utrecht werkt samen en organiseert hulp

  Veilig Thuis Utrecht biedt in principe zelf geen hulp, maar we kunnen die wel voor mensen in onveiligheid organiseren. Daarbij werken we samen met verschillende betrokken partijen en instanties in Nederland. Zoals de hulpverleners in gemeenten, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. Het kan dan gebeuren dat Veilig Thuis Utrecht verder niet meer betrokken is, maar dat samen met de hulpverlener de veiligheid hersteld kan worden.

  In sommige gevallen bieden we wel een korte begeleiding aan voor volwassenen.

 • Veilig Thuis Utrecht doet onderzoek

  Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis Utrecht praat dan met alle betrokkenen (bijvoorbeeld alle gezinsleden) en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid.

  Veilig Thuis Utrecht doet dat zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kan Veilig Thuis Utrecht ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn.

  Is na onderzoek nog hulp nodig dan organiseren we de hulp. Deze hulpverlener gaat dan verder om de situatie bij iemand thuis weer veilig te krijgen. Daarna heeft Veilig Thuis Utrecht nog minimaal twee keer contact met de betrokkenen en de hulpverlener om te bespreken hoe het gaat. Die gesprekken noemen wij ‘Monitoring’ en doen we meestal 3 en 12 maanden na ons overdrachtsgesprek met de hulpverlener.

 • Veilig Thuis monitort

  Het is een wettelijke taak dat Veilig Thuis moet monitoren wanneer er voorwaarden zijn gesteld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat onveiligheid zich na het afsluiten van onze betrokkenheid vaak binnen een jaar weer herhaalt. Het monitoren is dus geen keuze.

  Monitoren door Veilig Thuis Utrecht betekent dat een medewerker van Veilig Thuis nog in ieder geval 2 keer contact met de cliënt en de overdrachtspartij heeft om te bespreken ‘hoe het gaat’. Dit doen wij meestal 3 en 12 maanden na het overdrachtsgesprek. Wij spreken dan in principe met iedereen thuis waarmee wij eerder ook contact hebben gehad. We willen weten welke afspraken er zijn gemaakt bij iedere voorwaarde en bespreken ook of het lukt om deze afspraken na te komen en of dit leidt tot meer veiligheid.

  Wij blijven mee kijken om zeker te weten dat het lukt om aan de voorwaarden te werken en de situatie thuis veilig te krijgen.

 • Veilig Thuis Utrecht voert de crisisdienst uit

  Wanneer de situatie bij iemand thuis acuut onveilig is en Veilig Thuis Utrecht wordt ingeschakeld, dan kan het crisisteam direct in actie komen. De medewerker van Veilig Thuis Utrecht bekijkt wat er aan de hand is, waardoor de crisis is ontstaan en wat er nu moet gebeuren. Om een goed beeld te krijgen van de situatie spreken wij, in overleg met de betrokkene, ook met mensen die vanwege hun beroep met hen te maken hebben. Bijvoorbeeld de huisarts, een leraar of de wijkagent.

  Samen met de medewerker wordt een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat de situatie veilig wordt en veilig blijft en wie hierbij kan ondersteunen. Soms is het nodig dat er direct hulp komt. Dit kan hulp zijn vanuit het lokale van de gemeente. Het kan ook zijn dat er specialistische hulp nodig is.

  De betrokkenheid van Veilig Thuis Utrecht in een crisissituatie duurt maximaal 10 werkdagen.

 • Veilig Thuis Utrecht voert het Tijdelijk Huisverbod uit

  Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis Utrecht bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis Utrecht met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.

 • Veilig Thuis Utrecht voert AWARE uit

  Je kunt in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem als je gestalkt wordt door bijvoorbeeld familie, een partner of huisgenoot of door hen in acuut gevaar wordt gebracht. Dat systeem heet ook wel ‘AWARE’. Je draagt het systeem als een ketting en met één druk op de knop waarschuw je de politie en Veilig Thuis Utrecht dat je in gevaar bent.

  Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor AWARE in aanmerking te komen. Zo moet het slachtoffer (in principe) meerderjarig zijn en een reële angst hebben om opnieuw slachtoffer te worden van dezelfde pleger. De Indicatiecommissie beslist uiteindelijk of iemand een AWARE krijgt. Deze commissie bestaat uit de politie, Moviera en Veilig Thuis Utrecht.

Handelingsprotocol

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig Thuis organisaties.

Voor onze medewerkers geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de gezinnen en huishoudens die met ons te maken krijgen, biedt dit protocol het voordeel dat alle medewerkers van Veilig Thuis Utrecht even zorgvuldig werken. Voor de professionals buiten Veilig Thuis Utrecht geeft het protocol een helder inzicht hoe de samenwerking tussen hen en Veilig Thuis Utrecht verloopt en welke afwegingen wij daarbij maken.

Je kunt een drempel voelen om ons te bellen, omdat je misschien niet concreet kunt zijn. Juist dan nodigen we je uit ons te bellen voor overleg. Dat kan ook anoniem.” Nanick van der Wal, arts-assistent

Wij zijn er ook als je twijfelt

Soms is het duidelijk dat er sprake is van huiselijk geweld of een andere vorm van geweld. Maar het kan ook zijn dat je alleen vermoedens hebt: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet helemaal zeker. Juist als je twijfelt is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Daarom is het belangrijk dat je jouw zorgen deelt. Ook wanneer je twijfelt.

Wat gebeurd er als je belt?
We luisteren naar je verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Veelgestelde vragen over onze diensten

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

 • Veilig Thuis Utrecht – werken jullie alleen in gemeente Utrecht of in heel de provincie Utrecht?

  Wij werken in heel de provincie Utrecht. Dus alle 26 gemeenten.

 • Wat gebeurt er als ik bel met Veilig Thuis Utrecht?

  Je kunt contact met ons opnemen om jouw zorgen te bespreken. Je krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn. Zij luisteren naar jouw verhaal, bespreken de situatie met je, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies. Samen kijken jullie welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp. Om advies te krijgen hoef je niet de naam te vertellen van de persoon om wie het gaat. Het mag wel natuurlijk. Het is belangrijk om te weten dat als wij je een advies geven, wij daarna geen verdere actie ondernemen. Je gaat dan zelf aan de slag met het advies. Natuurlijk mag je altijd terugbellen als je nog iets wilt vragen of bent vergeten. We registreren ons advies op naam van de adviesvrager. Wil je je echte naam niet geven, dan mag je ook een verzonnen naam doorgeven. Als ons advies je niet verder helpt en je je zorgen blijft maken over de situatie, of als je er zeker van bent dat je de veiligheid niet  kunt herstellen, kun je je zorgen melden. Dit kan telefonisch (0800 2000) of schriftelijk per post of e-mail (veiligthuis@samen-veilig.nl).

Alle veelgestelde vragen

Folders over Veilig Thuis Utrecht

Onderzoek door Veilig Thuis: wat gaat er gebeuren?

Download

Lees verder

Monitoren door Veilig Thuis (voor cliënten en lokale teams)

Download

Lees verder

Huisverbod hoe gaat dat in zijn werk (voor cliënten)

Download

Lees verder