Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Melding maken voor professionals

Maak je je als professional ernstig zorgen over iemand waar je in je werk mee te maken hebt? Maak gebruik van ons meldformulier.

Schriftelijk melden voor professionals

Maak je je zorgen over de veiligheid van iemand in jouw werkomgeving? Dan kun je deze zorgen schriftelijk melden. Je kunt dit doen via het meldformulier. Als professional kun je niet anoniem melden. Van professionals wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun zorgen met betrekking tot de personen bij wie zij betrokken zijn. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin, de oudere etc. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

Mochten wij na ontvangst van jouw melding vragen hebben, of er ontbreken gegevens op het formulier, dan nemen wij telefonisch contact met jou op. Let op: je kunt alleen een melding bij ons doen als de persoon waar je je zorgen over maakt in de provincie Utrecht verblijft.

Informatie aan betrokkenen
Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor de personen over wie jij je zorgen geuit hebt (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen we jou om je zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren dat je een melding gaat doen.

Het kan zijn dat je relevante informatie hebt, maar dat je twijfelt of deze kan worden ingezien door degene over wie de melding gaat. In dat geval kun je altijd met Veilig Thuis Utrecht overleggen of deze informatie apart bijvoegen.

De beschrijving van de melding wordt opgenomen in het dossier.

1
Download het formulier

Meldformulier Veilig Thuis Utrecht (voor professionals)

Download

Lees verder
2
Vul het formulier in

Lees de vragen goed door en beantwoord ze zo goed mogelijk. Wij zijn bereikbaar als je hier nog vragen over hebt.

 

3
Stuur ons het formulier via de onderstaande knop retour

Het formulier bevat persoonsgegevens. Daarom vragen wij jou uit privacyoverwegingen om het formulier via een beveiligde (gecodeerde) route te mailen. Via de button kom je in de Zivver omgeving waarmee je het ingevulde formulier beveiligd kunt insturen.

Verzend beveiligd

Wat gebeurt er met je melding?

Als wij een melding ontvangen, dan verwerken wij die melding eerst in ons systeem. De inhoud daarvan controleren wij vervolgens samen met jou, zodat we zeker weten dat de omschrijving van de situatie klopt. Daarna voeren we een veiligheidstaxatie uit. Ook verzamelen wij informatie uit onze eigen systemen, bij de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en de landelijke verwijsindex risicojongeren. We doen dit om een eerste inschatting te maken van de situatie en om na te gaan of er al hulpverleners bij betrokken zijn.

Op basis van de veiligheidstaxatie besluiten we of we de melding overdragen aan een lokaal team van de gemeente of aan een gecertificeerde instelling zoals het Leger des Heils, de William Schrikker Stichting of SAVE jeugdbescherming. Als dat niet kan, dan start Veilig Thuis Utrecht zelf een traject. De aard en ernst van de gemelde zorgen zijn mede bepalend voor deze keuze.

Bij een melding schrijft Veilig Thuis Utrecht namen op van de melder en van de mensen over wie de melding gaat. Ook houden we bij welke stappen we zetten.

Wat koppelen we aan jou terug?
Over de uitkomst van de veiligheidstaxatie wordt jij geïnformeerd. Je weet dus wie de melding gaat oppakken. Wanneer Veilig Thuis Utrecht de melding zelf oppakt, en in gesprek gaat met het gezin of huishouden, laten wij aan jou en betrokken partijen weten wat hieruit komt. Omdat wij ons aan de privacywet moeten houden, is deze informatie niet inhoudelijk.