Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen

Huiselijk geweld tegen LHBTIQ+ personen is een ondergerapporteerd probleem waar meer aandacht voor nodig is.

Wat is geweld tegen LHBTIQ+ personen?

Huiselijk geweld – ook tegen LHBTIQ+ personen – is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer (ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden).

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender personen hebben in vergelijking met heteropersonen vaker te maken met huiselijk geweld. LHBTIQ+ personen blijken onvoldoende in beeld bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het verlangen naar een stabiele relatie, kunnen LHBTIQ+ personen langer in een gewelddadige relatie blijven zitten. Ook een schaamtegevoel als gevolg van een minderwaardigheidsgevoel door beeldvorming, kan LHBTIQ+ personen belemmeren om hulp zoeken. Hierdoor is het niet mogelijk om tijdige en passende hulp te bieden.

Contact met Veilig Thuis Utrecht

Bel 0800 – 2000. Of mail ons via veiligthuis@samen-veilig.nl. Je kunt ook chatten met ons via deze website.

Anoniem

Wil je anoniem advies vragen? Dat kan. Wij registreren geen persoonsgegevens wanneer je voor advies contact met ons opneemt.

Meer over Veilig Thuis Utrecht

Wil je eerst meer over ons weten? Kijk dan op onze pagina over wie wij zijn.

Wat gebeurt er als je belt?
We luisteren naar je verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Hoe herken je geweld tegen LHBTIQ+ personen?

Geweld tegen LHBTIQ+ personen kent verschillende vormen. Op onze algemene pagina over verwaarlozing, geweld en misbruik vind je informatie over lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld. Je kunt hier ook doorklikken naar de verschillende andere vormen zoals bijvoorbeeld ouderenmishandeling of kindermishandeling.

Wat kun je doen?

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van nood altijd direct 112.

 • Als je slachtoffer bent

  Dit kun je als slachtoffer doen

  Heb je te maken met huiselijk geweld? Of met de dreiging ervan? Praat erover met iemand die je vertrouwt. Blijf er niet mee rondlopen. Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten.

  Misschien lukt het niet om er zelf uit te komen. In zo’n situatie zijn er verschillende organisaties waar je terecht kunt voor hulpverlening. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het lokale team van je gemeente of andere organisaties (zie ‘Waar kun je nog meer terecht voor hulp?’).

  Als je je zorgen maakt en niet weet wat je kunt doen of hoe je dat moet doen, mag je altijd contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht. Dat kan anoniem. Ook als je twijfelt is het belangrijk om contact met ons op te nemen, zodat we samen jouw twijfels kunnen bespreken.

  Als je 18 jaar of jonger bent kun je ook bellen of chatten met de Kindertelefoon (0800 0432). Kijk voor meer informatie op de website van de Kindertelefoon.

  Het Verdwenen Zelf
  Als je hulp/begeleiding zoekt om los te komen uit een relatie waarin (ex-)partnergeweld een rol speelt (of speelde) en/of de impact die het op je heeft, dan kun je ook kijken op de website van Het Verdwenen Zelf. Zij geven workshops en kunnen je doorverwijzen naar een coach of therapeut.

 • Als je omstander bent

  Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

  Als je je zorgen maakt om iemand, praat erover met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen. En als je een professional bent, volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.[DS1]

  Deel je zorgen ook met de persoon zelf. Natuurlijk kan dat gesprek spannend en misschien zelfs ongemakkelijk zijn. Vaak weet je niet precies wat er aan de hand is. Bovendien kan iemand zich schamen en het probleem verborgen willen houden. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Zelfs als er een risico bestaat dat je vermoedens achteraf niet blijken te kloppen.

  Wil je tips en advies over hoe je (ex-)partnergeweld bespreekbaar maakt? Neem dan contact op met Veilig Thuis Utrecht.

   

 • Als je pleger bent

  Dit kun je doen als pleger doen

  Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten.

  Behalve jouw verhaal vertellen aan deze persoon, kun je ook vragen of hij of zij met je meegaat naar bijvoorbeeld een huisarts.

  Wil je tips en advies over je situatie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Utrecht.

  Agressie, en daarna?
  Slachtoffers en plegers van huiselijk geweld kunnen ook met hun vragen terecht bij ‘Agressie, en daarna?‘ Deze partij beantwoordt vragen door ervaringsdeskundigen, die zelf een verleden hebben met huiselijk geweld. Dit zijn zowel slachtoffers als ex-plegers.

Dit kan Veilig Thuis Utrecht doen

Veilig Thuis Utrecht is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail en via de chat op deze website. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Meer weten? Lees dan verder op onze pagina over hoe wij werken.

Andere organisaties waar je terecht kunt

 • Fier
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Het Verdwenen Zelf
 • Agressie, en daarna?
 • Lokale team

  Ook bij het lokale team (van je gemeente) kun je terecht voor hulp en advies.

 • Huisarts

  Ook je huisarts kun je in vertrouwen nemen.

 • Transgender Netwerk Nederland

Wanneer is het geweld?

Twijfel je of er geweld tegen LHBTIQ+ personen plaats vindt of weet je het zeker? Het is belangrijk om zelfs het vermoeden hiervan aan te kaarten. Want ook dreigen, schelden of verwaarlozing zijn vormen van geweld. Het is eerder geweld dan je denkt. Bel, mail of chat met Veilig Thuis Utrecht.

Ben jij professional?

Maak je je zorgen over iemand met wie je te maken hebt vanwege je beroep? Kijk dan verder op onze pagina voor professionals.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan Veilig Thuis Utrecht voor mij doen?

  Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over jouw (thuis)situatie, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat jullie samen iets kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren. Als degene die zich zorgen maakt toch liever een melding wil doen, is Veilig Thuis Utrecht wettelijke verplicht om die melding te beoordelen. Dat doen wij door hierover gesprekken te hebben met jou en anderen. Wij bekijken:

  1. Of er sprake is van onveiligheid.
  2. Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  3. Wie de melding het beste op kan pakken.

  Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel), dan sluiten wij de melding weer af.

  Als duidelijk is dat er wél iets aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met jou kijken we of er professionele hulp nodig is. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis Utrecht met je mee hoe deze hulp te organiseren. Veilig Thuis Utrecht kan jou precies vertellen bij welke hulporganisaties je terecht kunt.

 • Kan ik Veilig Thuis Utrecht ook bellen als ik ergens over twijfel?

  Twijfel je om contact met ons op te nemen? Of was er achteraf niet zoveel aan de hand? Dat geeft niet. Veilig Thuis Utrecht komt niet zomaar in actie, dat mogen we niet eens. Dus ook bij twijfel is bellen altijd de beste keuze. Want als er wel wat aan de hand is, stopt het niet vanzelf. Dan is erover praten de eerste stap naar een oplossing.

 • Kan ik ook anoniem bellen?

  Als je belt voor advies, vragen wij je nooit om de gegevens van de cliënt of degene waarover jij je zorgen maakt, te delen. Je eigen naam of organisatie hoef je ook niet te noemen als je dat niet prettig vindt. Veilig Thuis Utrecht denkt graag met jou mee, ook als wij niet weten wie je bent of hoe je heet. Wanneer je een anonieme melding wenst te doen, bekijk je samen met de medewerker Veilig Thuis Utrecht of dit ook mogelijk is. Er wordt in dat gesprek bekeken of de melding op geen enkele manier herleidbaar naar jou zal zijn. Ook bespreken wij de voor- en nadelen van anoniem melden, voor zowel jou als de personen over wie het gaat. Op basis van deze informatie bepaal je zelf of je daadwerkelijk (anoniem) wenst te melden. De voorkeur gaat in principe uit naar een ‘open’ melding. Zodat de betrokkenen ook weten wie over hen een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Let op. Ben je een professional? Dan kun je niet anoniem blijven. Van jou wordt verwacht dat je transparant bent over je zorgen die betrekking hebben op de personen bij wie jij betrokken bent. Dit vraagt de wet Meldcode ook vaak van jou. Op deze manier kan Veilig Thuis Utrecht (of de overdrachtspartij) de zorgen ook beter bespreekbaar maken met het gezin. Alleen bij hoge uitzondering kun je anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dan bekijkt Veilig Thuis Utrecht samen met jou hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan worden.

 • Is Veilig Thuis Utrecht gratis?

  Ons telefoonnummer en onze diensten, zoals een advies vragen of een melding doen, zijn gratis. Je hoeft dus geen geld te betalen om gebruik te maken van Veilig Thuis Utrecht. De trainingen en workshops die het Expertisecentrum geeft aan professionals, kosten wel geld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Trainingen en workshops.

Alle veelgestelde vragen