Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Campagnes en activiteiten

Het houdt niet op totdat JIJ iets doet

Terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling

Het meerjarenprogramma, in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is opgezet om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

In dat kader worden in de provincie Utrecht jaarlijks verschillende campagnes gedraaid en activiteiten uitgevoerd om aandacht te vragen voor het nog steeds veel te hoge aantal kinderen en volwassenen die te maken hebben met geweld , misbruik of verwaarlozing. De kernboodschap van alle campagnes is: Het houdt niet op, totdat JIJ iets doet.

Filter

Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

Op 15 juni is de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling. Veilig Thuis Utrecht is hét advies- en meldpunt voor zorgen over ouderen. Rondom deze dag vragen wij aandacht voor ouderenmishandeling.

Ga naar campagne/activiteit

Lees verder

Europese dag tegen Mensenhandel

Op 18 oktober is de Europese dag tegen Mensenhandel. Veilig Thuis Utrecht is hét advies- en meldpunt voor mensenhandel. Het is belangrijk om alert te zijn op de, soms subtiele, signalen. Voor slachtoffers kun jíj het verschil maken.

Ga naar campagne/activiteit

Lees verder

Filmvertoning Take my eyes

Op donderdag 20 oktober 2022 om 14.30 in bibliotheek Neude in Utrecht, vertonen wij een film over partnergeweld voor professionals. Deze filmvertoning is inclusief een nagesprek met een slachtoffer en een pleger van huiselijk geweld.

Ga naar campagne/activiteit

Lees verder

Fototentoonstelling WIJ… doorbreken de cirkel van geweld 2022

Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Utrecht. Die boodschap wordt van 12 september tot 3 oktober verbeeld in Hoog Catharijne met de expositie van stichting Open mind ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ga naar campagne/activiteit

Lees verder