Waar ben je naar op zoek?

Toolkit Aanpak Huiselijk Geweld

Speciaal voor professionals van o.a. gemeenten heeft Veilig Thuis Utrecht een toolkit Aanpak Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze toolkit is in de maand november onder gemeenten verspreid.

1 miljoen mensen zijn jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld*. Ruim 200.000 mensen hebben te maken met herhaaldelijk huiselijk geweld. Huiselijk geweld is doodsoorzaak nummer twee van niet natuurlijke dood in Nederland. Nog altijd krijgen 120.000 kinderen in Nederland jaarlijks te maken met kindermishandeling. Van die kinderen overlijden er elk jaar enkele tientallen.

Doel Toolkit

Het doel van de toolkit is om professionals te ondersteunen bij het doorbreken van de taboe rondom huiselijk geweld door dit op de kaart te zetten zodat hulpverleners, buren, mantelzorgers, familieleden, huisartsen etc. in actie komen om het geweld te stoppen.

De toolkit biedt een basis die naar eigen inzicht gebruikt en/of aangevuld kan worden om de communicatie rondom dit onderwerp op gang te brengen. Het gaat om voorstellingen, exposities, tweets, inzet van ervaringsdeskundigen, voorlichting, training etc. De toolkit is een inspiratiebron om, gedurende het jaar of in een specifieke periode, activiteiten in te zetten teneinde huiselijk geweld te voorkomen dan wel stop te zetten.

*) Onder huiselijk geweld worden alle vormen van geweld verstaan: kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, oudermishandeling, partnergeweld en ex-partnergeweld. Deze toolkit gaat in op de laatste twee: partnergeweld en ex-partnergeweld. Voor ouderenmishandeling is een aparte toolkit ontwikkeld.

Sluit site