Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Pilot Zicht op Mensenhandel

Denk je dat een jongere in Utrecht Stad wordt uitgebuit? Neem jouw zorgen serieus. Geef ze (anoniem) aan ons door via het formulier onderaan deze pagina en help ons zicht houden op mensenhandel.

Ook in Utrecht Stad zijn jongeren slachtoffer van uitbuiting (mensenhandel). Veilig Thuis Utrecht heeft, als advies- en meldpunt mensenhandel, in de gemeente Utrecht in 2023 vier keer zoveel signalen van criminele uitbuiting onder jongeren ontvangen als in 2022. We denken dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Uitleg pilot – zorgen over Jongeren slachtoffer en dader
De pilot betreft een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Moviera, Veilig Thuis Utrecht en Comensha en komt voort uit zorgen over jongeren en het idee dat we nog onvoldoende in staat zijn om jonge slachtoffers van criminele en seksuele uitbuiting te herkennen. Mensenhandelaren bijvoorbeeld kunnen jongeren ronselen en inzetten voor het rondbrengen en verhandelen van drugs, dwingen tot sekswerk of gebruiken als geldezels. Het is een beïnvloedbare doelgroep waar grote zorgen over zijn vanwege hun kwetsbaarheid en waarvan inzicht op de daadwerkelijke problematiek ontbreekt. Daarom willen we deze zorgen meer inzichtelijk krijgen zodat we de juiste interventies voor preventie, bewustwording, bestrijding en hulpverlening kunnen bieden.

(Anoniem) doorgeven in Utrecht Stad!
Daarom vragen we jou om mee te doen aan deze pilot door signalen van mensenhandel via onderstaand formulier aan ons door te geven. Hierdoor krijgen we beter zicht op de omvang en vormen van uitbuiting onder jongeren t/m 23 jaar in Utrecht stad. Dit past ook bij de ambities uit de Utrechtse Agenda tegen uitbuiting 2023 – 2026. De pilot loopt van juni t/m december 2024. Op basis van de resultaten van deze pilot kunnen we bepalen of onze zorgen terecht zijn en kunnen we verbeteringen aanbrengen in opvolging van signalen en het meldproces.

Vermoed je uitbuiting?

Slachtoffers van mensenhandel zoeken vaak niet zelf hulp. Ze zijn afhankelijk van anderen om die hulp in te schakelen. Onderneem daarom altijd actie wanneer je uitbuiting vermoedt.

Vul het formulier in

Vul het formulier onderaan deze pagina in en geef zo gemakkelijk en snel je vermoedens aan ons door. Dit kan en mag anoniem.

Vermoedens delen is niet hetzelfde als een melding doen!

Het invullen van het formulier op deze pagina helpt ons zicht te krijgen op mensenhandel in Utrecht. Dit is niet hetzelfde als het doen van een officiële melding bij Veilig Thuis Utrecht. Wil je dat wel? Bel dan 0800 2000.