Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Ouderenmishandeling: herken financieel misbruik

Ouderenmishandeling kent vele verschijningsvormen. Een daarvan is financieel misbruik. Lees hier meer over in het verhaal van Fred en Anja. Wat zou jij doen? En welke signalen herken jij?

Financieel misbruik: het verhaal van Fred en Anja

Fred (86) woont alleen in een klein appartement met één slaapkamer. Hij is altijd vrijgezel geweest, maar wel geliefd in zijn sociale netwerk. De laatste jaren is Freds lichamelijke conditie achteruit gegaan. Ook begint hij zichzelf te verwaarlozen. Toch vindt Fred dat hij geen ondersteuning nodig heeft.

Zus Anja (79) houdt een oogje in het zeil. Ze maakt zich zorgen. Als ze op een dag een bezoek brengt aan Fred, verschijnt een zekere Mitch aan de deur en vertelt haar dat zij niet meer welkom is. Fred zou Mitch hebben gevraagd om bij hem te komen wonen. Fred wil geen contact meer met Anja en heeft haar hulp niet meer nodig. Mitch vertelt verder dat hij is gemachtigd om Freds financiën te regelen.

Melding Veilig Thuis Utrecht

Anja doet een melding bij Veilig Thuis Utrecht. In samenwerking met de huisarts lukt het om contact te leggen met Fred. De huisarts vertelt Fred over de zorgmelding en onze betrokkenheid. Fred vindt dit overdreven. Wel wil hij medewerking verlenen aan het onderzoek. Het blijkt inderdaad dat Mitch op Fred zijn eigen verzoek bij hem inwoont. Fred heeft Mitch leren kennen toen Fred voor zijn woning in het zonnetje zat. In ruil voor Mitch’ hulp met Fred zijn zaken, mocht hij bij hem inwonen.

Na een aantal gesprekken bekent Fred dat hij Mitch’ bemoeienis niet op prijs stelt. Ook vindt Fred het vervelend dat hij zijn zus niet mag zien. Fred vraagt zich af waar een aantal onbetaalde rekeningen vandaan komen en wat er met zijn geld is gebeurd. Helaas stelt Mitch zich niet meewerkend op. Tijdens het onderzoek blijkt steeds meer dat Mitch kwade bedoelingen heeft.

In overleg met Fred en Anja komen er een bewindvoerder én een mentor. Hoewel Mitch nog dreigt met advocaten en rechtszaken, verdwijnt hij met de noorderzon. Later bleek Mitch een bekende van de politie en dat Fred niet de eerste was die hij op deze wijze heeft uitgebuit.

Herken en stop financieel misbruik

Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. Goede signalering is belangrijk, want alleen zo kan het slachtoffer de juiste zorg en opvang krijgen.

Signalen financieel misbruik

  • Betaalachterstand in huur, energie, zorgpremie etc.
  • Ongeopende rekeningen of brieven van incassobureaus
  • Geen geld voor kleding, pedicure of kapper
  • Ontbrekende hulpmiddelen zoals gehoorapparaat of bril
  • Afsluiting van gas en elektra
  • Het weigeren om informatie te geven over de financiële situatie
  • Onverklaarbare geldopnames of kosten
  • Verdwijnen van waardevolle spullen
  • De oudere wordt geïsoleerd of mag nooit alleen gezien of gesproken worden
  • De oudere heeft plotseling een nieuwe ‘vriend of vriendin’ die komt helpen met de boodschappen of de financiën
Signalenkaart financieel misbruik

Advies- en meldpunt ouderenmishandeling

Heb je vragen over of vermoedens van ouderenmishandeling, neem dan contact met ons op. We luisteren naar je verhaal en kunnen je adviseren. Samen zoeken we hulp als dat nodig is.