Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Wisselingen samenstelling Raad van Bestuur bij Samen Veilig Midden-Nederland

Nieuws 2 minuten

Wisselingen samenstelling Raad van Bestuur bij Samen Veilig Midden-Nederland

Krijnie Schotel (64) heeft bij de Raad van Toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland aangegeven dat ze volgend jaar stopt als bestuursvoorzitter. Collega-bestuurder Paul Janssen (55) is door de Raad van Toezicht benoemd tot haar opvolger.

Bestuursvoorzitter Krijnie Schotel heeft onlangs aan de Raad van Toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht) laten weten, dat zij op 15 maart 2024 aan het einde van haar bestuursperiode terugtreedt. We zijn haar dankbaar voor de ontwikkelingen die de Raad van Bestuur samen met de medewerkers en het management hebben ingezet om Samen Veilig Midden-Nederland voor te bereiden op de toekomst.

De Raad van Toezicht is verheugd te melden dat zij het besluit heeft genomen, na positief advies van de ondernemingsraad en cliëntenraad, om Paul Janssen te benoemen tot voorzitter Raad van Bestuur. Hij is geïnspireerd en gemotiveerd om Krijnie als voorzitter op te volgen en is sinds april 2016 lid Raad van Bestuur van SVMN.

De afgelopen jaren heeft hij ook als bestuurslid bij Jeugdzorg Nederland brede bestuurlijke ervaring in de jeugdzorg opgebouwd. We hebben er daarom alle vertrouwen in, dat Paul de organisatie verder kan brengen in de veranderingen, waar we ons in het jeugdzorgstelsel voor geplaatst zien. Hij zet zich optimaal in voor de continuïteit van de zorg voor kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Hij doet dat in nauwe samenwerking met zowel de medewerkers op de werkvloer, als met de professionele partners en gemeentelijke opdrachtgevers.

De komende maanden gebruiken we als Raad van Toezicht om een nieuwe bestuurder te werven voor de nu vacante positie.

Margot van der Starre
Voorzitter Raad van Toezicht
Samen Veilig Midden-Nederland