Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Veilig Thuis is toch die organisatie die kinderen uit huis plaatst?

Een interview met Tim van het crisisteam bij Veilig Thuis Utrecht over zijn ervaringen met uithuisplaatsingen

Interview 4 minuten

Jaarlijks kunnen zo’n veertigduizend kinderen in Nederland niet thuis opgroeien omdat hun veiligheid of ontwikkeling ernstig wordt bedreigd. Daar is veel kritiek op en die kritiek zwelt de laatste tijd aan door onder andere de toeslagenaffaire.

Tim Gerrits werkt bij het crisisteam van Veilig Thuis Utrecht. Zijn werk is voornamelijk gericht op het snel bieden van hulp om de veiligheid en ontwikkeling van kinderen te kunnen waarborgen tijdens een crisissituatie. Daarbij zet hij zoveel mogelijk in op vrijwillige en laagdrempelige hulp vanuit het netwerk of de hulpverlening. Juist om te voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst.

De meest uithuisplaatsingen zijn vrijwillig

Tim-Gerrits-uithuisplaatsingen-kindermishandelingTim: “Ik werk nu 5 jaar voor het crisisteam en zit daar echt op mijn plek. Een crisis is vaak hét moment waar problemen direct zichtbaar zijn en die om een directe oplossing vragen. Als ik die dan kan bieden, vaak in samenwerking met ouders, hun netwerk en de hulpverlening, dan geeft mij dat voldoening. Binnen een paar uur ga ik op een melding af, ook buiten kantoortijd.

Soms is daarbij een uithuisplaatsing nodig. Negen van de tien uithuisplaatsingen die ik doe, zijn vrijwillig.  De ouders en de kinderen zien dan zelf ook in dat er eerst rust, hulp en veiligheid moet komen. Bij het merendeel van deze tijdelijke plaatsingen worden de kinderen bij familie of vrienden geplaatst. Zo raakte ik laatst betrokken bij ouders met een peuter. De woning lag vol met drugs. De ouders waren ernstig onder invloed en overduidelijk niet in staat om voor hun kind te zorgen. Ik heb toen, in overleg met ouders, contact gelegd met opa en oma. Zij kwamen direct om zich te ontfermen over hun kleinkind en de ouders. Omdat opa en oma de zorg voor hun kleinkind overnamen, kon ik hulp zoeken voor de ouders. Met deze spoedhulp konden deze ouders gelukkig  snel weer zelf voor hun zoontje zorgen.

Een gedwongen uithuisplaatsing is heel wat anders en vaak een immens dilemma om tot dat besluit te komen. Soms kan het echt niet anders. Ik besef heel goed dat zo’n uithuisplaatsing traumatisch is voor de kinderen  en ouders. Maar het weegt dan niet op tegen de acute onveiligheid waar het kind zich op dat moment in bevindt.”

Een uithuisplaatsing zo lang mogelijk voorkomen

Tim: “Ik hoor in mijn omgeving heel vaak: ‘Oh, Veilig Thuis, dat is toch de organisatie die kinderen uit huis plaatst?’ Als ik dan uitleg wat ik doe en hoe dat in zijn werk gaat, begrijpt men dat de werkelijkheid anders is. Ik denk dat dit beeld in de maatschappij heerst omdat in de media alleen de meest schrijnende situaties bij gezinnen verschijnen. De media schrijft niet over een vrijwillige uithuisplaatsing, waarbij de ouders juist blij zijn met de interventie vanuit Veilig Thuis en de hulp die er komt.

Het is logisch dat ouders, die niet achter een uithuisplaatsing staan, de media zoeken. Want zij voelen zich waarschijnlijk niet gehoord en zijn woest dat hun kind, in hun ogen, onterecht uit huis is geplaatst. Maar het is wel jammer, want wij proberen kinderen juist zo lang mogelijk thuis te laten wonen door andere interventies in te zetten.”

Een kind heeft recht op zijn ouders

Tim: “Ik wil liever geen kinderen uithuisplaatsen, maar het is wél mijn taak om hun veiligheid en ontwikkeling te waarborgen. Dat is soms een duivels dilemma en altijd maatwerk. Iedere situatie is anders. Voordat ik overga tot een verzoek tot uithuisplaatsing, wil ik zeker weten dat ik alles heb geprobeerd. Ik zoek, in overleg met ouders, naar professionele hulp of hulp binnen de familie of bij vrienden. Ik probeer out of the box  te denken en blijf zoeken naar oplossingen, zodat de kinderen bij hun ouders kunnen blijven.

Pas als er geen optie meer is om de veiligheid van kinderen te garanderen en er geen toestemming van ouders is om de noodzakelijke hulpverlening in te zetten, grijp ik in via het verzoek van een spoedmaatregel. Dan gaat het bijvoorbeeld om een kind dat zodanig mishandeld dreigt te worden, dat er een levensgevaarlijke situatie ontstaat. Ook na jaren werkzaam te zijn binnen de jeugdzorgketen, blijft dit voor mij heel ingrijpend. Want een kind weghalen bij de ouders is niet menselijk.”

Hoe verloopt een besluit tot uithuisplaatsing?

Als de  crisismedewerker vindt dat er sprake is van acute onveiligheid die niet vrijwillig opgelost kan worden, dan praat hij of zij hierover met ouders en het kind en overlegt met collega’s en de betrokken hulpverlening. De medewerker neemt het uiteindelijke besluit altijd samen met een gedragswetenschapper van Veilig Thuis Utrecht. De crisismedewerker dient het verzoek tot een spoedmaatregel in bij de Raad voor de Kinderbescherming. Als de Raad dezelfde mening heeft als Veilig Thuis Utrecht, dient de Raad een Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) en machtiging uithuisplaatsing (MUHP) in bij de kinderrechter. Als de kinderrechter een spoedmaatregel inwilligt, regelt  Veilig Thuis Utrecht, in geval van crisis,  zelf de plaatsing van de kinderen. Dit kan bij familie, een niet gezaghebbende ouder, een crisispleeggezin of crisisopvang zijn. Hierna draagt Veilig Thuis Utrecht het dossier direct over aan een gecertificeerde instelling zoals het Leger des Heils, De William Schrikker Stichting of SAVE jeugdbescherming.

Meer nieuws

Overladen worden met cadeautjes: lief of een rode vlag?

Intieme terreur is een lastig te herkennen vorm van huiselijk geweld. Filomena maakte er samen met Augeo Foundation een animatie over, die inzicht geeft in wat er gebeurt met de mensen die het overkomt en hoe je als hulpverlener of als slachtoffer de rode vlaggen herkent.

Lees verder

Lees verder

Nacht tegen Seksueel Geweld

Wij lopen van 20 op 21 april a.s. mee in de Nacht tegen Seksueel Geweld om aandacht te vragen voor dit wereldwijde probleem. 

Lees verder

Lees verder

Ervaringsdeskundige Cynthirella Wentzel in weekblad Flair!

Cynthirella Wentzel is cliëntambassadeur en ervaringsdeskundige. Onlangs werd zij door weekblad Flair geïnterviewd. 

Lees verder

Lees verder