Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Interview met arts-assistent Fleur Ausems

Fleur Ausems is arts-assistent bij Veilig Thuis Utrecht, een uitdagende baan waar geen dag hetzelfde is en je met professionals uit heel verschillende organisaties samenwerkt.

Mishandeling 3 minuten

Hoi Fleur, wat leuk dat je tijd hebt om wat ons wat meer te vertellen over je werk. Kun je om te beginnen iets vertellen over je achtergrond?
“Ik heb geneeskunde gestudeerd en zeven jaar als basisarts gewerkt in de jeugdgezondheidszorg. Ook toen kreeg ik te maken met kwetsbare gezinnen waar meer aandacht en zorg voor nodig was. Soms betekende dit ook de betrokkenheid van SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht. Omdat mijn hart echt bij deze doelgroep ligt en ik het belangrijk vind dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, koos ik voor de stage als arts-assistent bij Veilig Thuis Utrecht.”

Wat was je motivatie om te reageren op de vacature voor vertrouwensarts / arts-assistent?
“Bijna een jaar voor het begin van mijn stage had ik al contact gezocht met Veilig Thuis Utrecht. Ik had honderd keuzes om mijn stage in te richten, maar heb er echt werk van gemaakt om het hier te kunnen doen. Omdat ik nog in opleiding was en niet fulltime werk, kon ik minder beschikbaar zijn dan eigenlijk gewenst is om continuïteit van zorg te kunnen bieden. Uiteindelijk hebben we hierin onze weg gevonden en heb ik het gevoel dat ik van meerwaarde kon zijn en veel geleerd heb.”

Fleur Ausems Het gevoel van ‘samen’, waarbij iedereen vanuit zijn of haar expertise en specifieke invalshoek iets kan bijdragen, vind ik heel fijn.”

Met welke uitdagingen krijg je als vertrouwensarts / arts-assistent bij Veilig Thuis Utrecht te maken?
“Ik ben het aanspreekpunt voor het ziekenhuis, de politie, ambulancedienst en andere zorgprofessionals als zij Veilig Thuis Utrecht bellen met zorgen rondom casuïstiek. Daarnaast kunnen er ook meldingen komen van omwonenden die zich zorgen maken om een gezin. Als er sprake is van medische terminologie of letsel, wordt de vertrouwensarts erbij betrokken. Als arts-assistent ben je het eerste aanspreekpunt, de voorwacht. Op het moment dat ik vragen heb of wil sparren, overleg ik met mijn achterwacht, de vertrouwensarts. Daarnaast werk ik samen met alle andere teams binnen Veilig Thuis Utrecht, bijvoorbeeld met het Advies- en Meldpunt (AMP) waar de meldingen binnenkomen, de gedragswetenschapper en crisisdienst. Het gevoel van ‘samen’, waarbij iedereen vanuit zijn of haar expertise en specifieke invalshoek iets kan bijdragen, vind ik heel fijn.”

Hoe ziet een werkdag van een vertrouwensarts / arts-assistent eruit?
“Geen dag ziet er hetzelfde uit. Er kunnen medische professionals bellen met vermoedens, misbruik of verwaarlozing. Maar er kunnen ook medewerkers van Veilig Thuis Utrecht langslopen die ik ondersteun bij hun onderzoek. Andere dagelijkse taken zijn de gesprekken die ik met cliënten voer, het lichamelijk onderzoek dat ik bij kinderen verricht en het contact dat ik leg bij medische en hulpverlenende instanties. Verder schuif ik ook aan bij multidisciplinaire en zit ik in werk- en expertisegroepen, bijvoorbeeld op het gebied van risicozwangeren  of ouderenmishandeling. Genoeg te doen op een dag!”

Wat heb je nodig om dit vak goed uit te kunnen oefenen?
“Het is belangrijk dat je van samenwerken houdt. Ook moet je compassie hebben voor wat kinderen, gezinnen en kwetsbare ouderen meemaken en altijd hun belang voorop stellen. Wanneer er meldingen komen vanuit het ziekenhuis, is het belangrijk dat je door al de medische termen en afkortingen heen een casus kunt duiden en een melding kunt verweven met het aspect van veiligheid. Voor onze samenwerking met de jeugdgezondheidszorg heb ik veel gebruik kunnen maken van mijn eigen kennis en ervaring. Ook kennis van de ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Wat mij heeft geholpen is dat ik in mijn eerdere werk veel heb gewerkt met buurtteams, gezinsvoogden, scholen, leerplicht en samenwerkingsverbanden, die dus ook betrokken zijn bij gezinnen die bij Veilig Thuis Utrecht worden aangemeld. Tenslotte is het belangrijk dat je altijd objectief blijft.”

Enthousiast geworden over deze baan? Solliciteer dan nú op de functie voor arts-assistent!