Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

“Ik ben er zowel voor de cliënt als de professional en spreek de taal van een medisch specialist”

Interview 3 minuten

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel*. Je kunt hier terecht als je jezelf onveilig voelt of als je je zorgen maakt over iemand anders. Zowel kinderen, volwassenen, ouderen als professionals kunnen bellen, chatten of mailen voor advies of een melding van (vermoedens) van onveiligheid. Soms is daarbij de expertise van een vertrouwensarts of arts-assistent nodig.

Arts-assistent Nanick: “Een arts wordt ingezet als medische kennis vereist is. Dat is bijvoorbeeld in geval van fysiek letsel, seksueel misbruik, ernstige verwaarlozing of risicozwangerschappen. Bij een kwetsbare ongeborene heeft de zwangere moeder te maken met geweld, psychiatrische problematiek of een verslaving.

Ik adviseer medische professionals die bellen met vermoedens van geweld, misbruik of verwaarlozing. Ook  ondersteun ik medewerkers van Veilig Thuis Utrecht bij hun onderzoek. Zo nodig ga ik ook in gesprek met cliënten, doe ik lichamelijk onderzoek bij kinderen en leg ik contact met medische en hulpverlenende instanties. In geval van mogelijk toegebracht letsel en seksueel misbruik leg ik bijvoorbeeld contact met een forensisch arts, het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling of het Centrum voor Seksueel Geweld.”

Ik spreek de taal van een medisch specialist
“Voor medisch personeel in de volle breedte kan het fijn zijn om te praten met een arts. Ik spreek hun taal. Wel merk ik dat zij soms een drempel voelen om contact met ons op te nemen, omdat ze  vinden dat ze nog niet concreet genoeg kunnen zijn.”

Bel voor overleg en advies
“Veel mensen denken dat ze zelf al een beeld moeten hebben of ze wel of niet moeten melden. Daar zijn medische professionals niet anders in. Maar dat hoeft helemaal niet. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken over Veilig Thuis, willen wij juist een melding voorkomen. Als je belt, is de eerste stap om samen te inventariseren wat er aan de hand is en wat we nog niet weten. Het is vaak spannend om in gesprek te gaan met degene over wie jij zorgen hebt. Terwijl dat vaak informatie oplevert. Wij kunnen professionals ondersteunen om zo’n gesprek voor te bereiden en denken mee over belangrijke vragen tijdens zo’n gesprek.

Zo had ik laatst een arts aan de telefoon die zich zorgen maakte over een oudere mevrouw. Zij zat tijdelijk in een verzorgingstehuis waar ze helemaal opbloeide. Haar man mishandelde haar thuis. Men is dan snel geneigd om de situatie zo te laten en deze mevrouw niet meer naar huis terug te laten gaan. Maar deze arts had mevrouw zelf nog niet gesproken. Vraag  haar heel eenvoudig: wat wilt u? Misschien wil ze ondanks alles toch terug naar haar man en kan er gekeken worden of zij thuis op veilige manier kan blijven wonen. Dat geldt ook voor gezinnen. Vraag eens aan ouders: hoe zou je het vinden als er hulp komt voor je gezin? Zo voorkom je vaak erger. Niemand is erop uit om iemand anders moedwillig te kleineren, te verwaarlozen of pijn te doen. Vaak is het onmacht. En hoe eerder je daarbij bent, hoe beter. Daarom willen we heel graag dat je ons belt met je zorgen. Samen ontdekken we wat goed is om te doen en op welk moment. Want iedere situatie is anders. En als je nieuwe informatie hebt verzameld of je weet niet zo goed hoe deze nieuwe informatie te interpreteren, dan mag je mij gewoon weer bellen. Daar ben ik voor!”

Samen door de meldcode
“Professionals hebben een meldcode die ze moeten doorlopen bij vermoedens of signalen  van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis. De stappen van de meldcode kunnen we ook samen doorlopen. Zeker als je dit nog nooit hebt gedaan, kan het lastig zijn. Samen brengen we de signalen in kaart, praten we over hoe je het gesprek kan voeren met degene over wie het gaat en maken we een inschatting van de situatie en de vervolgstappen die nodig zijn.“

Mag ik mijn beroepsgeheim doorbreken?
“In gesprekken krijg ik vaak de vraag: mag ik dit eigenlijk wel vertellen? Medici hebben immers een beroepsgeheim. Het antwoord is ja. Dat mag als het nodig is om een situatie van mogelijke onveiligheid te kunnen inschatten en zo nodig ook te beëindigen. Uiteraard kunnen professionals ook advies vragen over iemand zonder dat ik weet over wie het gaat. Doe je  een melding, dan is het wel nodig om te weten over wie het gaat. Maar een groot deel van de gesprekken die ik voer, zijn adviesgesprekken. Dus mijn oproep aan professionals die zorgen hebben over iemand: bel ons. Liever te vroeg, dan te laat. En liever voor de zekerheid, dan helemaal niet. “

veiligthuis@samen-veilig.nl
0800 – 2000

*Er zijn verschillende vormen van geweld, misbruik of verwaarlozing waarvoor je bij Veilig Thuis Utrecht terecht kunt: (ex) partergeweld, eergerelateerd geweld, financieel misbruik, stalking en radicalisering. Kijk hier voor een volledig overzicht.