Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Aftrap trechter financiële ouderenmishandeling

Op 19 oktober 2023 is in Utrecht de aftrap van deze multidisciplinaire kennis- en netwerkdagen over financieel misbruik van ouderen.

Nieuws 2 minuten

Trechter financiële ouderenmishandeling in Utrecht

De provincie Utrecht heeft de primeur van 11 regionale bijeenkomsten over financieel ouderenmisbruik in Nederland. De aftrap op donderdag 19 oktober 2023 vindt plaats door Anouk Martijn, senior gedragswetenschapper Inhoud en Innovatie van Samen Veilig Midden-Nederland. De huidige status van financiële misleiding van ouderen vraagt om meer urgentie en aanscherping vanuit een breder vakoverstijgend inzicht. Oorzaken van financiële misleiding van ouderen liggen veelal op diverse terreinen. Om erger te voorkomen en ouderen effectief in bescherming te nemen, blijkt ingrijpen van buitenaf noodzakelijk. Hierin ligt een vakoverstijgende taak en verantwoordelijkheid voor de professionele multidisciplinaire omgeving van ouderen.

Wat is trechter ouderenmishandeling?

Financiële uitbuiting ontstaat heel subtiel als een soort denkbeeldige trechtervorm, waarbij ouderen in een afhankelijkheidssituatie wegzakken en worden afgeschermd. Wie neemt nu de verantwoordelijkheid en pakt doortastend en weloverwogen de regie, wanneer blijkt dat ouderen al dan niet onder (zachte) dwang zijn aangespoord of gemanipuleerd om opmerkelijke financiële of materiële keuzes te maken? Het weloverwogen doorgronden en aan de kaakstellen van misstanden en strafbare feiten en omstandigheden, blijkt door allerlei ethische, medische en juridische aspecten nog een ingewikkeld en zeer aangrijpend proces. Een kwalitatieve mix van kennisdragers en vakspecialisten, geven tijdens deze unieke conferenties een gedegen inhoudelijk inzicht in de ingewikkelde dagelijkse praktijk. Doelstelling is om de complexe materie beter te kunnen doorgronden en verschillende betrokken disciplines efficiënter met elkaar te verbinden, om samen te komen tot een daadkrachtige regionale wisselwerking en aanpak van deze groeiende problematiek. De speciale kennis- en netwerkdag is bedoeld voor professionals die vanuit hun functionele betrokkenheid en deskundigheid, beroepsmatig te maken krijgen met uiteenlopende consequenties van financiële uitbuiting van ouderen. Zonder kennisdeling inclusief efficiënte samenwerking van vakoverstijgende professionals, kan er niet doelgericht en effectief tegen financiële misleiding van (kwetsbare) ouderen worden opgetreden. Datum: donderdag 19 oktober 2023 provincie Utrecht Locatie: Theater Stefanus Utrecht (Overvecht) Meer informatie: www.trechterouderenmishandeling.nl