Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Wat weet jij van mensenhandel?

Week tegen mensenhandel
16 – 22 oktober

Test nu je kennis en doe de quiz!

Wat weet jij van mensenhandel?

Wat weet jij van mensenhandel? Tekst je kennis en doe de quiz! Zijn onderstaande stellingen WAAR of NIET WAAR?

Test je kennis en doe de quiz!

 • 1. Mensenhandel is hetzelfde als mensensmokkel.

  NIET WAAR. Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land. Er is in principe een vrijwillige overeenkomst tussen de smokkelaar en de persoon die het land wil verlaten. Het doel is hier niet om deze persoon uit te buiten. Mensenhandel is de uitbuiting van mensen om er geld mee te verdienen. Mensenhandel is niet hetzelfde als mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt geld verdiend door mensen illegaal een grens over te helpen.

 • 2. Slachtoffers van mensenhandel hebben geen Nederlandse nationaliteit.

  NIET WAAR. Bij bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting gaat het niet alleen om arbeidsmigranten. Ook o.a. postbezorgers, die gewoon een Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen uitgebuit worden.

 • 3. Mensenhandel en prostitutie zijn hetzelfde.

  NIET WAAR. Mensenhandel en prostitutie (sekswerk) zijn twee verschillende begrippen. In Nederland is prostitutie een legaal beroep en aan een aantal regels gebonden. Prostitutie, vergund of onvergund, staat nadrukkelijk niet gelijk aan seksuele uitbuiting als vorm van mensenhandel. Seksuele uitbuiting kan zich wel in de prostitutiesector afspelen.

 • 4. Mensenhandel komt voor in grote steden, maar kan ook in kleine dorpen voorkomen.

  WAAR. Mensenhandel is niet alleen iets van het buitenland of de grote steden. Ook in de allerkleinste Nederlandse gemeenten komt het voor. Mensenhandel is alleen vaak niet zichtbaar.

 • 5. Ook als iemand vrijwillig meewerkt, kan er sprake zijn van uitbuiting.

  WAAR. We spreken van uitbuiting als mensen – vrijwillig of gedwongen – werken en anderen hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Vaak is er sprake van dwang, geweld, chantage en misleiding.

 • 6. Bij Veilig Thuis Utrecht kun je terecht voor een melding van mensenhandel.

  DEELS WAAR. Bij Veilig Thuis Utrecht kun je óók terecht voor advies. Als iemand contact met ons opneemt omdat zij zich zorgen maken over iemand, proberen wij die persoon meestal eerst advies te geven. Misschien dat zij zelf al iets kunnen doen voor degene over wie zij zich zorgen maken.

Maak mensenhandel zichtbaar!

Mensenhandel is vaak onzichtbaar en de signalen zijn lastig te herkennen. Jouw ogen en oren kunnen het verschil maken. Aarzel niet en bel 0800 – 2000 voor vragen en advies. Dat mag ook anoniem. Door samen te werken maken we mensenhandel zichtbaar!

Folder met signalen

Meer weten over mensenhandel?

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Het doel van de mensenhandelaar is de uitbuiting van een persoon.

Kijk dan op deze pagina die meer informatie geeft over onder andere de vormen van mensenhandel, de verschillende signalen en over wat jij zelf kunt doen.