Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Utrechtse proeftuin voortvarend van start

In oktober 2021 is de proeftuin van start gegaan in Overvecht de Gagel in het kader van het landelijk toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Wat houdt dit in?

Nieuws 2 minuten

De proeftuin is een vervolg op de succesvolle pilot Ketenversnelling. Inmiddels heeft de proeftuin een naam gekregen: Expertiseteam Veiligheid Utrecht (EVU). 

Het EVU is één van de zes proeftuinen die in het kader van het landelijke toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming werken aan de vernieuwingen in de jeugdzorg. Het EVU is een samenwerkingsverband tussen de buurtteams Jeugd & Gezin van Lokalis en Veilig Thuis Utrecht, SAVE Jeugdbescherming, William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

Het buurtteam kan het EVU inschakelen op het moment dat er zorgen zijn rondom de veiligheid in een gezin. Ook meldingen die door Veilig Thuis in onderzoek worden genomen komen binnen het EVU terecht. Het EVU sluit waar nodig aan en bespreekt samen met het gezin en het buurtteam wat de zorgen zijn. Gezamenlijk maakt men een plan om de veiligheid te herstellen.

Wat is er nieuw?

Als EVU laten we bestaande routes los en kijken we naar wat het gezin nodig heeft. Om voor de gezinnen direct de benodigde expertise beschikbaar te hebben, zetten we waar mogelijk combinaties van medewerkers van de betrokken organisaties in. Zo hoeft een gezin niet meer overgedragen te worden van organisatie naar organisatie en van medewerker naar medewerker. Voordeel hiervan is bovendien dat de cliënt vaste gezichten ziet en niet iedere keer opnieuw zijn of haar verhaal hoeft te doen.

Eerste evaluatie

Kort na de start is al een eerste evaluatie gehouden. Daaruit zijn o.a. de volgende bevindingen naar voren gekomen:

  • Het EVU is directer en intensiever betrokken bij gezinnen.
  • Het EVU kan meer tijd nemen om te kijken wat er nodig is. Het niet denken in bestaande routes, processen en tijdslimieten is hier helpend bij.
  • De samenwerking met het buurtteam is veel intensiever en er zijn kortere lijnen.

Als EVU zijn wij enthousiast over de samenwerking. Wel zijn er nog een aantal vraagstukken, bijvoorbeeld: wat doen we anders? Is anders altijd beter? Wie heeft precies welke rol en verantwoordelijkheid? Hoe verhoudt zich dit tot de rechtsbescherming van de cliënt? Ook is het nog de vraag hoe we de cliëntenparticipatie kunnen organiseren en hoe we ervaringsdeskundigen betrekken om te zorgen dat de ontwikkelingen goed op de cliënt afgestemd zijn en blijven.

Vanaf medio februari 2022 is het werkgebied van het EVU uitgebreid. Naast in Overvecht De Gagel gaat het EVU ook samenwerken met het buurtteam van Vechtzoom en op termijn met het buurtteam van Spoorzoom.

Meer nieuws

Waarom je wél contact moet opnemen met Veilig Thuis Utrecht

Bijna altijd is hulp van buiten nodig om kindermishandeling te laten stoppen. Eén persoon die in actie komt is vaak genoeg. De meeste meldingen van kindermishandeling komen bij Veilig Thuis Utrecht via de politie binnen. Wij zien dat het onderwijs terughoudend is in het contact opnemen met Veilig Thuis Utrecht bij vermoedens van kindermishandeling. Maar als niemand wat doet, gaat de mishandeling gewoon door.

Lees verder

Lees verder

Ik wil niet degene zijn over wie een kind later zegt ‘ze wist het wel, maar ze deed niets’

Anneke en Elize werken beiden vijf jaar als Intern Begeleider (IB’er) op een basisschool in de regio Eemland. Zij vertellen over hun samenwerking met Veilig Thuis Utrecht. Zij vertellen onder andere over wat goed gaat in de samenwerking en wat niet. Over wat maakt dat zij besluiten om een melding te doen. En zij vragen zich af wat nu precies het verschil is tussen SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht.

Lees verder

Lees verder

Klachtenanalyse 2023

Op de website van Samen Veilig Midden-Nederland, de moederorganisatie van Veilig Thuis Utrecht, is de klachtenanalyse voor 2023 gepubliceerd, inclusief cijfers van Veilig Thuis Utrecht. De analyse biedt inzicht in onder andere interne klachtafhandeling, vertrouwenswerk door Jeugdstem, klachtenprocedures bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, tuchtrechtzaken, en klachten bij de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.

Lees verder

Lees verder