Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Klachtenanalyse 2021

Nieuws < 1 minuut

Vandaag publiceren wij de Klachtenanalyse 2021. Hierin maken wij een analyse van de signalen en klachten die in 2021 over Veilig Thuis Utrecht en  SAVE Jeugdbescherming ontvangen zijn.

Aan deze analyse verbinden wij aandachts- en verbeterpunten. De analyse is gebaseerd op cijfers uit de eigen registratie van interne klachtgesprekken, de gegevens uit de jaarrapportage 2021 van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en het jaarverslag 2021 van de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN).

Lees meer over de klachtenanalyse 2021 op de website van Samen Veilig Midden-Nederland