Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Dialoogsessie met primair onderwijs

Dinsdag 14 februari 2023
12.30 – 17.00
‘t Veerhuis in Nieuwegein

Nieuws 2 minuten

Uitnodiging dialoogsessie met primair onderwijs

Naar aanleiding van de deelname van scholen aan het onderzoek ‘Samen in Beeld’ nodigen wij ketenpartners en leerkrachten, intern begeleiders en directieleden uit het primair onderwijs van harte uit voor de Dialoogsessie ‘Versterken samenwerking rondom kindermishandeling’.

Van alle meldingen bij Veilig Thuis Utrecht komt slechts een aantal procent uit het primair onderwijs. Terwijl bijvoorbeeld de politie over hetzelfde kind wel een melding bij Veilig Thuis Utrecht heeft gedaan. Hoe kan dat en kunnen we dat veranderen? We delen de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en willen graag in gesprek om deze resultaten beter te kunnen duiden. Tijdens de dialoogsessie gaan medewerkers van Veilig Thuis Utrecht en leerkrachten, intern begeleiders en directieleden van scholen in gesprek hierover. Later in de middag sluiten ook andere ketenpartners aan zoals medewerkers van het lokale team of hulpverleners.

Deze middag wordt georganiseerd door de Hogeschool Utrecht samen met Veilig Thuis Utrecht op dinsdagmiddag 14 februari 2023. De bijeenkomst is voor het PO vanaf 13.00 (inloop vanaf 12.30) en samen met de ketenpartners van 15.00 – 17.00 in ‘t Veerhuis in Nieuwegein.

Meer informatie
Klik hier voor de uitnodiging waar meer informatie in staat en waarin het programma is te lezen.

Aanmelden
Ben jij werkzaam in het primair onderwijs in de provincie Utrecht of heb jij als ketenpartner (politie, SMW, IMW, JGZ, CJG, buurt-/wijkteams) te maken met kinderen uit het primair onderwijs èn wil je deelnemen aan de dialoogsessie? Meld je dan zo snel mogelijk aan via deze link.