Waar ben je naar op zoek?

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis gaan werkprocessen meer op elkaar afstemmen. Daardoor worden kinderen en gezinnen beter geholpen. Er is een nieuw werkproces gemaakt en dat wordt binnenkort in een aantal regio’s geïntroduceerd en na een aantal maanden geëvalueerd.

In circa 15% van de onderzoeken door de RvdK is VT de melder. Daardoor kunnen beide organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij hetzelfde kind en gezin. Het lijkt dat zij ‘onnodig’ dubbel onderzoek doen. De onderzoeken van VT en van de RvdK worden echter vanuit een andere wettelijke bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd. Uit onderzoek van Significant blijkt dat overlap bij drie verschillende aspectenmogelijk is: bij het betrekken van ouders en kinderen, bij het betrekken van informanten en bij het overdrachtsmoment tussen VT en RvdK.

Goed afgestemd
VT en de RvdK vinden het belangrijk dat hun onderzoeksproces goed op elkaar is afgestemd. “In de beoordeling kijken we welke acties nodig zijn om snel door te kunnen pakken ter bescherming van de jeugdige. Lukt het een gezin niet om met vrijwillige hulp te zorgen voor een veilige leefomgeving? Dan maken we meteen afspraken welke informatie van belang is voor de RvdK. We moeten waar mogelijk meer mét elkaar dan ná elkaar werken. Dat is goed voor kinderen en hun ouders die het betreft en ook voor de professionals”, laten Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK en Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) weten.

Het onderzoek
Significant Public heeft het onderzoek in opdracht van de RvdK en het LNVT uitgevoerd. Dit is gedaan op basis van een dossieranalyse, interviews en groepsbijeenkomsten met medewerkers van VT en de RvdK. Het rapport Ontdubbelen onderzoek Veilig Thuis en RvdK – Significant (significant-groep.nl) vind je hier. Medio 2021 start een aangepast werkproces. Begin 2022 worden de eerste opbrengsten verwacht. Beide organisaties monitoren het effect van de uitvoering van deze werkwijze.

Sluit site