Waar ben je naar op zoek?

Ik heb een klacht

De medewerkers van Veilig Thuis Utrecht zetten zich in om iedereen goed te helpen. Zij hechten waarde aan respectvol omgaan met de ander en zijn transparant over hun werkwijze en besluitvorming. Toch kan het gebeuren dat je ergens ontevreden over bent. Over de samenwerking, over de beslissingen die Veilig Thuis neemt of ergens anders over. Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.

Klachtenprocedure Veilig Thuis Utrecht

Stap 1 Gesprek medewerker Veilig Thuis
Bespreek je klacht éérst met de medewerker Veilig Thuis met wie je contact hebt. We staan sowieso altijd open voor feedback. Probeer samen tot een oplossing te komen. Als je het niet prettig vindt om het gesprek alleen met de medewerker te voeren, mag je natuurlijk een vertrouwenspersoon meebrengen. Dat mag iemand van het AKJ zijn (zie hieronder) of iemand die je zelf kent en vertrouwt. Denk bijvoorbeeld aan een familielid of een goede vriend of vriendin.

Stap 2 Gesprek manager
Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Stuur dan je klacht schriftelijk (via e-mail of brief) naar de manager van de betreffende medewerker. Je ontvangt spoedig een uitnodiging voor een gesprek met de manager en de betrokken medewerker Veilig Thuis. Uiteraard mag je ook naar dit gesprek een vertrouwenspersoon meebrengen.

Klachtenprocedure onafhankelijke Klachtencommissie

Wat als je niet met Veilig Thuis Utrecht in gesprek wilt gaan? Of niet tevreden bent over de uitkomst van de gesprekken in stap 1 en 2? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Zij behandelen klachten van cliënten van een aantal jeugdinstellingen in de regio Midden-Nederland zoals Veilig Thuis Utrecht.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 415
1200 AK Hilversum
Telefoon: 06 1547 4487
www.klachtencommissiejeugdmn.nl

Ondersteuning vertrouwenspersoon

Zowel bij de klachtenprocedure Veilig Thuis Utrecht als bij de onafhankelijke Klachtencommissie kun je je laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon van het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Veilig Thuis. Deze ondersteuning is gratis.  De vertrouwenspersoon denkt met je mee en kan jou adviseren. Hij/zij kan je ondersteunen bij het opstellen en afhandelen van je klacht. De vertrouwenspersoon is er ook voor je als je te maken hebt (of hebt gehad) met ongewenst gedrag van een hulpverlener. Uiteraard kun je ook gebruik maken van ondersteuning uit bijvoorbeeld je eigen netwerk of een andere organisatie.

Wees je bewust dat, in het kader van privacybescherming, geen persoonlijke zaken besproken kunnen worden over een ander in het bijzijn van deze vertrouwenspersoon.

AKJ
www.akj.nl
info@akj.nl
088 555 1000

Klacht in het kader van tuchtrecht

Als je vindt dat een medewerker zich niet houdt aan de Beroepscode* of aan de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming**, dan kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Je klacht gaat dan over de gedragingen van de individuele medewerker die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen. De klacht moet gaan over beroepsmatig handelen ten aanzien van kinderen of jongeren en hun gezinsleden. Een klacht indienen gaat via het online klachtenformulier van het onafhankelijke College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt ook mailen of een brief sturen.

Beroepscode *
Een medewerker Veilig Thuis moet handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep. Die zijn vastgelegd in de Beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming **
Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zijn richtlijnen voor jeugdprofessionals ontwikkeld. Deze zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Kwaliteitsregister Jeugd
www.skjeugd.nl
tuchtrecht@skjeugd.nl
030 303 64 73

Andere klachtmogelijkheden

1. Nationale ombudsman

Naast bovenstaande opties heb je ook nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.

www.nationaleombudsman.nl
0800 33 55 555

2. Kinderombudsman

De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie zoals jeugdzorg. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met de Kinderombudsman opneemt kunnen zij je advies geven, met ’ons gaan praten of een onderzoek starten.

www.dekinderombudsman.nl
0800-8765432

Folder

Ik heb een klacht ↓ Download als pdf

Sluit site