Waar ben je naar op zoek?

Expertisecentrum (training voor professionals)

Het Expertisecentrum biedt deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten die werken met jeugdigen en kwetsbare burgers.

Het aanbod bestaat uit in-company workshops, trainingen en voorlichting over bijvoorbeeld de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het signaleren van mishandeling en het praten hierover met betrokkenen. Onze trainingen zijn altijd maatwerk en ondersteuning door een trainingsacteur is altijd mogelijk.

E-mailadres

expertisecentrum@samen-veilig.nl

Telefoon

[030] 242 78 19

Bezoekadres

Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht

Postadres

Postbus 13060
3507 LB Utrecht

Sluit site