Waar ben je naar op zoek?

In gesprek met Pieke Cieraad, manager Veilig Thuis, over de Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 is het voor professionals noodzakelijk dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. De verbetering betekent een aanpassing van de vijfde en laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen. Wij praten hierover met Pieke Cieraad, manager bij Veilig Thuis Utrecht.

Waarom is een verbetering nodig?
Pieke: “Uit onderzoek blijkt dat er meer nodig is om het geweldspatroon in cliëntsystemen met ernstig en structureel geweld te doorbreken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat huiselijk geweld veel vaker voorkomt dan we dachten, nog ernstigere gezondheidsschade veroorzaakt dan we al wisten en dat hulpverlening tot minder gezinsveiligheid leidt dan we hoopten. Met het organiseren van hulp of zorg alleen is namelijk niet zeker dat de veiligheid van alle gezinsleden gegarandeerd is. Ook zien de meeste professionals slechts een deel van de problemen en bovendien zijn zij vaak kortdurend betrokken. Doordat voor professionals het melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend is, verwachten wij onveilige situaties eerder te signaleren en hierdoor krijgen gezinnen sneller passende hulp. Het melden bij ons is nu voor veel professionals een laatste optie, een laatste toevlucht als zelf hulpverlenen niet meer mogelijk is. Melden en hulpverlenen lijken elkaar uit te sluiten.”

Hoe weten professionals of ze moeten melden of niet?
“De professionele norm is straks om in stap 5 acute en structurele onveiligheid, of vermoedens hiervan, altijd te melden bij Veilig Thuis.”, aldus Pieke. “En professionals beslissen ook in stap 5 of het mogelijk is om zelf hulp te bieden of te organiseren. Om dit goed te kunnen doen heeft iedere beroepsgroep die werkt met de Meldcode een eigen afwegingskader beschreven. Dit kader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is. Ieder kader is toegesneden op de eigen werksituatie. Een arts heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een medewerker van een kinderdagverblijf. Op dit moment zijn de verschillende professionals aan het oefenen met hun eigen afwegingskader. Hiervoor krijgen zij tot 1 januari 2019 de tijd. Vanaf dat moment is de verbetering van de Wet Meldcode een feit.”

Wat betekent dit voor Veilig Thuis Utrecht?
Pieke: “Naast het uitvoeren van bestaande taken zoals het onderzoeken van meldingen en het direct herstellen van veiligheid waar nodig, gaan wij extra taken uitvoeren. Een van die taken is de zogenaamde radarfunctie. Het melden in stap 5 van de Meldcode is erop gericht dat ernstige signalen bij ons op de radar komen, zodat wij deze signalen nu en in de toekomst kunnen combineren met andere signalen. Deze radarfunctie van Veilig Thuis krijgt dus invulling doordat professionals vermoedens van ernstige mishandeling altijd melden. Het houdt ook in dat de 26 Veilig Thuis organisaties informatie uitwisselen van eerdere meldingen over het cliëntsysteem en eerder ingezette hulp. Veiligheid is echter geen statisch gegeven. Daarom is het van belang dat wij de veiligheidsvoorwaarden monitoren om zo zicht te houden op hoe de veiligheid zich ontwikkelt. Deze monitorfunctie was eerder beperkt en wordt nu dus uitgebreid.”

Hoe bereidt Veilig Thuis Utrecht zich voor?
Pieke: “De verbetering leidt naar verwachting tot een toename van het aantal meldingen en een beroep doen op de advieskracht van Veilig Thuis. Wij zijn ons daarop aan het voorbereiden. Veilig Thuis breidt haar formatie uit, is bezig met het aanpassen van alle processen en systemen en intensiveert de samenwerking met professionals. Ook ons Expertisecentrum heeft zich voorbereid en biedt een uitgebreid aanbod van trainingen en voorlichtingen voor professionals. Verder zijn we aan het kijken of we in de verschillende regio’s bijeenkomsten kunnen organiseren in samenwerking met de gemeenten voor de verschillende beroepsgroepen. Zodra hierover meer duidelijk is, communiceren wij dit onder andere via onze website en nieuwsbrief.”

Kijk hier voor het aanbod van ons Expertisecentrum.

Deze video-animatie van de Augeo Foundation geeft helder weer wat de aanscherping van de Meldcode inhoudt.

Sluit site