Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Training Signaleren en handelen bij ouderenmishandeling

Veilig Thuis Utrecht verzorgt een training over aanpak van ouderenmishandeling. Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat om ouderenmishandeling te signaleren, een inschatting te maken welke onderliggende dynamiek er speelt en welke mogelijkheden qua hulp passend zijn bij deze problematiek.

Aanvullend op de voorlichting ‘Aanpak Ouderenmishandeling & de Meldcode‘ biedt het Expertisecentrum deze training specifiek gericht op het signaleren & handelen bij vermoedens van ouderenmishandeling.

Als het gaat om ouderenmishandeling is er een aantal overeenkomsten met mishandeling in andere afhankelijkheidssituaties (zoals kindermishandeling en bijvoorbeeld (ex-) partnergeweld).
Er zijn echter aspecten die typerend zijn voor mishandeling van ouderen. Zaken als (ontspoorde) mantelzorg, verwaarlozing en financieel misbruik komen veel voor bij ouderen die bijvoorbeeld door lichamelijk of geestelijke achteruitgang hun eigen zaken niet meer (goed) kunnen behartigen. Tevens speelt er vaak een sterke afhankelijkheid van het (beperkte) netwerk, waardoor de oudere zelf niet snel zal aangeven dat er sprake is van mishandeling en/of misbruik. Na het volgen van de training bent u in staat om ouderenmishandeling te signaleren, een inschatting te maken welke onderliggende dynamiek er speelt en welke mogelijkheden qua hulp passend zijn bij deze problematiek.

In de training gaan we ook in op de stappen van de Meldcode en de aanpassingen die daarin in 2019 doorgevoerd gaan worden.

In de training krijgt u op interactieve wijze toelichting en oefent u, desgewenst m.b.v. een trainingsacteur, met bijvoorbeeld het bespreken van zorgelijke signalen.

De training wordt verzorgd door ervaren trainers van het Expertisecentrum en/of aandachtsfuctionarissen Ouderenmishandeling van Veilig Thuis Utrecht, die u met gedegen kennis van de wettelijke kaders en de praktijk, meenemen en slagvaardiger maken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor werkers in sociale wijkteams, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en medewerkers van Veilig Thuis. Door de inzet van diverse werkvormen is er sprake van een dynamische programma.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

Praktische informatie

Hoeveel deelnemers kunnen een voorlichting, workshop of training volgen?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor een voorlichting of workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.
Bij een aanbod op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast.

Waar wordt de voorlichting, workshop of training gegeven?

Wij verzorgen de voorlichting, workshop of training graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.

esgewenst kunt u ook gebruikmaken van onze eigen trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost een voorlichting, workshop of training?

Wij bieden een scherp tarief omdat wij geen commerciële instelling zijn en verbonden zin aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en/of de SAVE-teams is kosteloos.

Voor een inhoudelijke workshop of training betaalt u de kosten en bijkomende reiskosten. Wanneer wij werken met een trainingsacteur dan betaalt u de kosten die zij hiervoor bij ons in rekening brengen. Wij werken BTW-vrij.

Krijg ik ook accreditatiepunten?

De volgende trainingen geven accredatiepunten vanuit het SKJ-register en het Registerplein:

Daarnaast vragen wij samen met opdrachtgevers accreditatiepunten aan voor een maatwerktraining of bij een speciaal beroepsregister.

Sluit site