Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Trainingsaanbod

Wanneer u als beroepskracht werkt met kinderen, kunt u te maken krijgen signalen van onveiligheid. U wilt dan weten of u het goed ziet, of u zeker kunt zijn dat het om huiselijk geweld of kindermishandeling gaat.

Sinds de invoering van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bent u verplicht om bij signalen van onveiligheid de stappen van de meldcode te volgen. Ook moet elke organisatie een goede meldcode hebben gemaakt die past bij de organisatie en medewerkers moeten hierin geschoold zijn. In 2019 veranderen er bovendien een aantal zaken in de meldcode. U wilt dan graag weten hoe u effectief kunt werken met de meldcode.

Het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland & Veilig Thuis Utrecht heeft een speciaal trainingsaanbod ontwikkeld om uw vaardigheden in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgelijke signalen en uw handelingsvaardigheden bij zorgelijke signalen te versterken. Ons aanbod kan een belangrijke steun zijn bij het effectief en zelfverzekerd werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Folder Expertisecentrum:

Deskundigheidsbevordering op maat ↓ Download als pdf

Sluit site