Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Informatie, training & instrumenten

Als beroepskracht kunt u in uw werk te maken krijgen met zorgelijke signalen. Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling of een andere onveilige thuissituatie.

Deze signalen zijn lang niet altijd eenduidig of eenvoudig te duiden. Zijn u vermoedens terecht? Kan er niet ook iets heel anders aan de hand zijn?

Het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland & Veilig Thuis Utrecht heeft een uitgebreid aanbod aan deskundigheidsbevordering, dat kan helpen om uw vaardigheden in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgelijke signalen te versterken.

Ons aanbod bestaat o.a. uit:

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op:

Over het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland. Daardoor zijn wij verankerd in de praktijk en hebben wij de meest actuele kennis over samenwerken binnen het sociale domein én kennen wij organisaties en mensen in de (jeugd-)zorg in Midden-Nederland.

Het Expertisecentrum werkt met eigen professionele en deskundige trainers die betrokken zijn bij de onderwerpen waar zij in trainen en die kennis hebben van de praktijk en daar ook zelf ervaring in hebben opgedaan.

Onze trainingen zijn altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Omdat er geen commercieel belang is kunnen wij onze trainingen aanbieden tegen een scherp tarief. De trainingen van het Expertisecentrum zijn bovendien geaccrediteerd en het Expertisecentrum heeft CEDEO-erkenning.

Het privacystatement van het Expertisecentrum vindt u hier.

Sluit site