Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Voorlichting en werkbezoek

Wij geven graag een toelichting op het werk van Veilig Thuis Utrecht. Daarmee willen we meer bekendheid geven aan wat we doen, maar ook de werkwijze van anderen leren kennen zodat het mogelijk wordt meer gebruik te maken van elkaars expertise. Daarom bieden wij voorlichting-op-maat over ons werk aan professionals. Ook is het mogelijk om met een aantal medewerkers van uw organisatie een werkbezoek af te leggen.

Als er zorgen zijn over de veiligheid in gezinssituaties (bij kinderen en/of volwassenen) kunt u tegen vragen aanlopen: bij wie moet ik zijn? Wat doet Veilig Thuis? Wat mag je van een medewerker verwachten? Hoe verloopt de samenwerking? Wanneer wordt een situatie beschouwd als spoed of crisis?

Voorlichtingsbijeenkomst

In voorlichtingsbijeenkomsten staan we uitgebreid stil bij dergelijke vragen. U geeft van te voren aan welke vragen er leven en waar u uitleg over wenst. Wij leveren maatwerk, qua inhoud, qua organisatie en qua locatie.

Onze voorlichtingen zijn kosteloos en duren 1 tot 1,5 uur. Ze zijn bedoeld voor iedereen die in ons werkgebied beroepsmatig te maken heeft met kinderen, jongeren, ouders/verzorgers of de zorg voor kwetsbare volwassenen.

Al onze voorlichters zijn werkzaam bij Veilig Thuis en kennen het werk vanuit de praktijk. Desgewenst kunnen zij hun krachten bundelen zodat u uitleg krijgt over verschillende facetten van ons werk.

Wilt u gebruik maken van ons voorlichtingsaanbod of heeft u vragen over de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op via de mail: voorlichting@samen-veilig.nl. Wij nemen dan contact met u op om te bespreken wat uw vragen en wensen zijn. Samen stellen we een voorlichtingsaanbod op maat samen.

Werkbezoek

Ook is het mogelijk om met meerdere medewerkers van uw organisatie een werkbezoek af te leggen en mee te lopen met onze medewerkers. U krijgt zo aan de hand van de dagelijkse praktijk meer inzicht in ons werk. Aansluitend is er uitgebreid gelegenheid om in te gaan op specifieke vraagstukken rondom afstemming en samenwerking.
Ook een werkbezoek is maatwerk en afgestemd op de vragen en wensen die leven.
Een werkbezoek is kosteloos en vindt altijd plaats op of vanuit één van onze locaties.

Meer weten?

Wij nemen dan contact met u op om te bespreken wat  uw vragen en wensen zijn. Samen stellen we een aanbod op maat samen.

Behalve voorlichtingsactiviteiten of werkbezoeken verzorgt onze organisatie ook deskundigheidsbevordering zoals workshops en trainingen. Bent u daar naar op zoek, bekijk dan het aanbod van ons Expertisecentrum.

Sluit site