Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit vijf eenvoudig geformuleerde stappen die in de praktijk allerlei vragen op kunnen roepen. Daarom biedt het Expertisecentrum deze workshop.

In de workshop Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling krijgt u informatie over de onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld en de stappen uit de meldcode. Dit gebeurt op interactieve wijze zodat u uw eigen vragen kunt stellen over dit onderwerp.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties als gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht een meldcode te hebben en te hanteren bij zorgen over de veiligheid van een kind. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderwerpen die aan bod komen in de workshop zijn o.a.:

  • Wat is kindermishandeling/huiselijk geweld?
  • Hoe kunt u signalen herkennen?
  • Wat zijn de gevolgen?
  • Wat zijn uw eigen normen en waarden?
  • Wat zijn risicofactoren?
  • Hoe verlopen de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Wat kunt u doen vanuit uw functie wanneer u vermoedens heeft van kindermishandeling?
  • Wat is de functie van Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis?
  • Met welke lokale instellingen kunt u overleggen of samenwerken als het gaat om de veiligheid van het kind?

In de workshop staan we ook stil bij de veranderingen in de meldcode die in 2019 van kracht worden.

Meer weten?

Wij stellen de bijeenkomst zoveel mogelijk op maat samen en stemmen de inhoud af op de vragen die binnen uw organisatie leven over dit onderwerp.  We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

Aanvullend aanbod:

De training ‘Niets doen is geen optie’ vormt een goede aanvulling op deze workshop.

Praktische informatie:

Wat is aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.
Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).

Sluit site