Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Training ‘Huiselijk geweld en partnergeweld’

In 90% van zorgmeldingen speelt (een vermoeden van) huiselijk geweld en partnergeweld. De inhoud van deze training richt zich op volwassenen die in een cirkel van geweld zijn beland, waar kinderen (indien betrokken) het slachtoffer van zijn. Het geweld kan verschillende vormen aannemen (emotioneel, psychisch, lichamelijk of seksueel geweld) en verschillen in aard en ernst. Financieel misbruik komt ook voor, evenals online geweld.

Van u als deelnemer wordt gevraagd vanuit een volwassenenperspectief uw eigen opvattingen en gevoelens onder de loep te nemen ten aanzien van huiselijk geweld. U leert eveneens om vanuit het perspectief van de betrokken volwassenen (binnen het zich voordoende geweld) te kijken naar een gezins- of familiesysteem. Met behulp van deze verschillende perspectieven bent u beter in staat aan te sluiten bij cliënten en heeft u minder neiging te oordelen. Dit is voorwaardelijk voor een goede samenwerking met cliënten.

Deze training legt de focus op het reflecteren van deelnemers op zichzelf in relatie tot de cliënt. Daarmee heeft de training een minder theoretisch karakter.

Na het volgen van de training:

  • Is uw kennis over huiselijk geweld en partnergeweld vergroot: definitie, vormen, gevolgen, signalen, systeemtheorie, profiel slachtoffer/pleger, cirkel van geweld
  • Bent u zich bewust van eigen waarden, normen en gevoelens t.a.v. huiselijk geweld en partnergeweld
  • Bent u zich bewust van wat een passende houding is bij huiselijk geweld en beschikt u over tools voor een open, nieuwsgierige en oordeelvrije houding in een gesprek.
  • Heeft u handvaten voor het uitvoeren van een risicotaxatie en voor het bespreken van veiligheid (welke vragen stelt u?)
  • Kunt u de theorie toepassen op situaties uit uw eigen werkpraktijk waarin een vorm van huiselijk geweld c.q. partnergeweld een rol speelt

De training bestaat uit drie dagdelen van ieder 3,5 uur

Programma

Dagdeel 1
U verkent bij u zelf wat pleger en slachtofferschap voor u persoonlijk betekent. U krijgt een korte theoretische introductie op het thema partner geweld. U kijkt via beeldmateriaal naar wat het betekent om in een gewelddadige relatie te raken en daarin te bewegen naar gedragsverandering. U krijgt pleger profielen aangereikt. U verdiept zich in vragen over huiselijk geweld aan pleger en slachtoffer en u oefent met het geven van psycho educatie aan de pleger en het slachtoffer. Daarnaast krijgt u kennis over de cirkel van geweld.

Dagdeel 2
Dit dagdeel staat in het teken van systemisch en meerzijdig partijdig werken. Wat is meerzijdig partijdig zijn en hoe ziet dat er uit? Op welke wijze kunt u vorm geven aan systemisch werken waarbij u erkenning geeft aan alle partijen in het systeem?

Communicatie is circulair, wat houdt dat in en welke vragen kunt u stellen om circulaire communicatie op gang te brengen?

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan wat de ‘time out methode’ inhoudt en hoe legt u deze werkwijze aan de pleger en het slachtoffer uitlegt.

Dagdeel 3
In dit dagdeel zijn een pleger en een slachtoffer van partner geweld te gast. Doel is pleger en slachtoffer beter te begrijpen zonder dat u iets hoeft op te lossen in hun situatie. De pleger en het slachtoffer vertellen hun persoonlijke verhaal. U krijgt de unieke gelegenheid (en leert)om hen vragen (zonder oordeel ) te stellen. U kunt toetsen hoe uw vragen overkomen (op de pleger of het slachtoffer) en u wordt zich er van bewust wanneer u zelf buiten of juist in uw comfortzone raakt tijdens het gesprek. U kunt feedback vragen aan de ervaringsdeskundigen.

Tot slot reflecteert u met de groep op wat u zelf kunt doen om gesprekken in de praktijk effectief te voeren.

Accreditatie training  ‘Huiselijk geweld en partnergeweld’      

Nummer: SKJ201244
Punten: 10.5

Meer weten?
Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat: bel of mail met het Expertisecentrum.

Praktische informatie:

Wat is aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.
Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).

Sluit site