Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Training ‘Niets doen is geen optie’

Binnen uw werk kunt u te maken krijgen met zorgelijke situaties, waarbij mogelijk huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt. Tijdens de training ‘Niets doen is geen optie’ komt het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod, bespreken we de stappen uit de meldcode en is er aandacht voor de gespreksvoering met betrokkenen (ouders/jongeren of ouderen).
Tevens wordt aandacht besteed aan het gebruik van de Verwijsindex (VIR) en de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief de wijzigingen per 1 januari 2019). Vanzelfsprekend reflecteert u tijdens de training op uw eigen waarden en normen.

Na het volgen van de training:

  • Reflecteert u op uw eigen normen en waarden ten aanzien van het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Weet u welke signalen kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Weet u wat u uw verantwoordelijkheid is ten aanzien van (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Kent u de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Kunt u een gesprek aangaan om uw vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen
  • Kunt u een gesprek aangaan met betrokkene (ouder/jongere of oudere) waarbij u uw zorgen uit met behoud van relatie
  • Kunt u een gesprek aangaan met betrokkene (ouder/jongere of oudere) waarin u mededeelt waarom u een melding gaat doen bij Veilig Thuis over de zorgen die u heeft gesignaleerd.

Programma

In de ochtend staan de 5 stappen van de Meldcode centraal. We staan stil bij de eigen waarden en normen m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. Eveneens wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling doen toenemen en welke gevolgen deze vormen van geweld teweeg kunnen brengen.

Verder richten we de focus op het belang van handelen na signaleren, op welke manier dat kan en de samenwerking met Veilig Thuis (wat te verwachten bij contact).

In de middag worden de specifieke gesprekstechnieken over dit onderwerp met behulp van een trainingsacteur in getraind.

De training bestaat uit 1 hele dag en is van 9.30 tot 16.30 uur.

Accreditatie training ‘Niets doen is geen optie’      

Nummer: SKJ199470
Punten: 6.5

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat.  Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat: bel of mail met het Expertisecentrum

Praktische informatie:

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.
Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).

Wat is aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Sluit site