Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Training Signaleren en handelen bij ouderenmishandeling

Veilig Thuis Utrecht verzorgt een training over aanpak van ouderenmishandeling. Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat om ouderenmishandeling te signaleren, een inschatting te maken welke onderliggende dynamiek er speelt en welke mogelijkheden qua hulp passend zijn bij deze problematiek.

Aanvullend op de voorlichting ‘Aanpak Ouderenmishandeling & de Meldcode‘ biedt het Expertisecentrum deze training specifiek gericht op het signaleren & handelen bij vermoedens van ouderenmishandeling.

Als het gaat om ouderenmishandeling is er een aantal overeenkomsten met mishandeling in andere afhankelijkheidssituaties (zoals kindermishandeling en bijvoorbeeld (ex-) partnergeweld).
Er zijn echter aspecten die typerend zijn voor mishandeling van ouderen. Zaken als (ontspoorde) mantelzorg, verwaarlozing en financieel misbruik komen veel voor bij ouderen die bijvoorbeeld door lichamelijk of geestelijke achteruitgang hun eigen zaken niet meer (goed) kunnen behartigen. Tevens speelt er vaak een sterke afhankelijkheid van het (beperkte) netwerk, waardoor de oudere zelf niet snel zal aangeven dat er sprake is van mishandeling en/of misbruik. Na het volgen van de training bent u in staat om ouderenmishandeling te signaleren, een inschatting te maken welke onderliggende dynamiek er speelt en welke mogelijkheden qua hulp passend zijn bij deze problematiek.

In de training gaan we ook in op de stappen van de Meldcode en de aanpassingen die daarin in 2019 doorgevoerd gaan worden.

In de training krijgt u op interactieve wijze toelichting en oefent u, desgewenst m.b.v. een trainingsacteur, met bijvoorbeeld het bespreken van zorgelijke signalen.

De training wordt verzorgd door ervaren trainers van het Expertisecentrum en/of aandachtsfuctionarissen Ouderenmishandeling van Veilig Thuis Utrecht, die u met gedegen kennis van de wettelijke kaders en de praktijk, meenemen en slagvaardiger maken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor werkers in sociale wijkteams, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en medewerkers van Veilig Thuis. Door de inzet van diverse werkvormen is er sprake van een dynamische programma.

Meer weten?

Wij bieden onze trainingen altijd op maat. Door de uitgebreide intake sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en het werk van de deelnemers aan de trainingen. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training gebruiken. Elke training wordt zo op maat gemaakt met casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk.
We kunnen ook verschillende onderdelen van de diverse trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een aanbod op maat:

Praktische informatie

Wat is aantal mogelijke deelnemers?

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12.
Voor andere werkvormen varieert het aantal deelnemers doorgaans tussen 12 en 25.

Waar vindt het deskundigheidsaanbod plaats?

Wij verzorgen het aanbod graag op een locatie van uw keuze, bijvoorbeeld uw eigen locatie.
Desgewenst kunt u ook gebruikmaken van de trainingslocatie bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over goed gefaciliteerde, mooie ruimtes die bovendien uitstekend bereikbaar zijn per openbaar vervoer (naast Station Utrecht Overvecht).

Wat kost het?

Wij hanteren (gemiddeld) een tarief van € 175 per uur exclusief reiskosten (prijspeil 2019).

Krijg ik ook accreditatiepunten?

De volgende trainingen geven accredatiepunten vanuit het SKJ-register en het Registerplein:

Daarnaast vragen wij samen met opdrachtgevers accreditatiepunten aan voor een maatwerktraining of bij een speciaal beroepsregister.

Sluit site