Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Onderzoek bij zorgen

U maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van iemand waar u in uw werk mee te maken heeft. Daarom heeft u contact gezocht met Veilig Thuis.

Het kan gaan om zorgen over lichamelijke onveiligheid, een onveilige leefomgeving, maar ook om bijvoorbeeld emotionele onveiligheid, financiële onveiligheid of het ontbreken van goede zorg. De zorgen zijn aanleiding om de gemelde situatie te onderzoeken.

Het onderzoek

Het onderzoek is bedoeld om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is en om vast te stellen of de veiligheid (en ontwikkeling) van betrokkenen inderdaad in het geding is. Als dat zo is, dan wordt betrokkenen gevraagd een plan te maken dat de zorgen wegneemt.

In het onderzoek verzamelt de medewerker van Veilig Thuis belangrijke informatie vanuit meerdere bronnen. De medewerker wil graag zo goed mogelijk begrijpen wat betrokkenen van de zorgen vinden en welke oplossingen zij zelf zien. Daarnaast wil de medewerker ook weten wat evt. andere betrokken professionals (zoals bijvoorbeeld de huisarts en school) van de situatie vinden.

Gesprek met betrokkenen
In het gesprek met betrokkenen vertelt de medewerker welke zorgen aanleiding zijn voor het onderzoek. Betrokkenen kunnen desgewenst een afschrift van de gemelde zorgen krijgen. Ook legt de medewerker uit hoe hij of zij wil samenwerken, om zo de eventuele problemen snel aan te kunnen pakken.

Om d situatie goed te begrijpen stelt de medewerker veel vragen aan de betrokkenen. De informatie die zo verkregen wordt is belangrijk om de veiligheid goed te kunnen beoordelen. Ook helpt deze informatie om te bekijken wat er eventueel moet gebeuren.

De medewerker heeft steeds als uitgangspunt dat de situatie van betrokkenen ‘veilig genoeg’ is. De medewerker gaat er vanuit dat betrokkenen zelf vaak de beste oplossingen kunnen bedenken om de problemen aan te pakken. Meestal hebben zij dat zelf ook al op verschillende manieren geprobeerd. Daar sluit de medewerker zoveel mogelijk op aan.

Het onderzoek kan belastend zijn. De medewerker is zich daarvan bewust en zoekt naar manieren om die belasting, waar mogelijk, te beperken. Willen betrokkenen geen contact met de medewerker, dan is dat hun goed recht. Maar het onderzoek gaat dan toch door. Het gaat immers om lichamelijke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen.

Als er kinderen betrokken zijn, dan praat de medewerker ook met hen.

In het onderzoek spreekt de medewerker ook met mensen die beroepshalve met betrokkenen te maken hebben. Bijvoorbeeld een huisarts, wijkagent, leerkracht of de thuiszorg. De medewerker bespreekt met hen wat er volgens hen goed gaat en of zij zich zorgen maken. Ook vraagt de medewerker aan hen waar zij eventueel mogelijkheden tot verbetering zien. In overleg praat de medewerker ook met mensen uit de sociale omgeving, zoals familie en/of vrienden en mantelzorgers. De informatie die de medewerker krijgt bespreekt hij of zij met betrokkenen tenzij dit gevaar oplevert voor de bronnen die de medewerker geraadpleegd heeft.

Uitslag van het onderzoek

Nadat alle belangrijke informatie is verzameld, overlegt de medewerker met enkele collega’s. Daarna stelt de medewerker de onderzoeksconclusie vast en schrijft deze op in een onderzoeksrapportage. Betrokkenen ontvangen daar een exemplaar van.

Als uit het onderzoek blijkt dat de situatie veilig is en zal blijven, dan concludeert de medewerker dat het vermoeden van onveiligheid is weerlegd. Veilig Thuis informeert ook de melder en de mensen met wie in het onderzoek gesproken is over de uitslag.

Als uit het onderzoek blijkt dat de situatie niet veilig genoeg is of is geweest, dan maken betrokkenen een plan dat er voor zorgt dat de situatie veilig is en blijft. In het plan staat wat betrokkenen willen bereiken en hoe zij dat gaan doen. Op basis van het onderzoek stelt de medewerker, indien nodig, voorwaarden aan het plan. Later toetst hij of aan die voorwaarden is voldaan.

Betrokkenen hebben het recht om dit plan zelf te maken. Dat mag ook samen gemaakt worden met mensen uit de omgeving die belangrijk zijn voor betrokkenen. Ook hulpverleners die al betrokken zijn of de medewerker die het onderzoek gedaan heeft kunnen helpen met het plan. Afhankelijk van de mate van onveiligheid, zullen betrokkenen het plan binnen enkele weken of zelfs enkele dagen moeten maken. Lukt dat niet, dan zal de medewerker meer initiatief nemen.

Dossier

Als uit het onderzoek blijkt dat de thuissituatie niet veilig genoeg is, wordt het dossier bewaard.
Het dossier wordt ook bewaard als uit het onderzoek niet duidelijk is geworden of de thuissituatie veilig genoeg is. Mochten er in de toekomst opnieuw zorgen ontstaan, dan kan Veilig Thuis de informatie uit het dossier benutten om sneller inzicht te krijgen in wat er aan de hand is.

Sluit site