Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Meldpunt Binnenlandse mensenhandel

Onder mensenhandel wordt verstaan: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten.

Er bestaan vele vormen van mensenhandel. Loverboyproblematiek is mogelijk één van de bekendste vormen, maar bijvoorbeeld ook orgaanhandel, verplicht bedelen of onder druk misdrijven plegen vallen onder mensenhandel.

Mensenhandel gaat om ernstige strafbare feiten met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving.
Aan mensenhandel liggen dikwijls vormen van (min of meer) georganiseerde criminaliteit ten grondslag. Vaak opereren deze samenwerkingsverbanden internationaal.

Meldpunt Mensenhandel

Veilig Thuis Utrecht is het meldpunt voor advies bij en het melden van vermoedens van mensenhandel.
Het meldpunt is ingericht om alle vormen van binnenlandse mensenhandel te voorkomen, bestrijden en op te lossen.

Bij vermoedens van mensenhandel belt u met Veilig Thuis Utrecht:

0800-2000

Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt met u wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.

Het Meldpunt Mensenhandel van Veilig Thuis Utrecht heeft drie hoofddoelen:

  1. Advies geven aan jongeren, ouders en hun omgeving bij vragen over en vermoedens van mensenhandel
  2. Betere afspraken maken in de keten zodat de beste zorg op het juiste moment ingezet kan worden
  3. Registratie, zodat er zicht komt op de aantallen, de aard en de ernst van de slachtoffers van mensenhandel

Signalen

Uit onderzoek blijkt dat signalen van mensenhandel vaak onvoldoende worden herkend. Ook ziet men signalen soms ten onrecht als puber- of experimenteergedrag. Veilig Thuis Utrecht heeft een signalenkaart mensenhandel gemaakt die kan helpen om de zorgen te duiden. Neem bij twijfels ook contact op met Veilig Thuis.

Definitie binnenlandse mensenhandel:

Wat is binnenlandse mensenhandel?

Mensenhandel is het gedwongen werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon. Doel is altijd om die persoon uit te buiten. Het gaat om ernstige stafbare feiten met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. Bij minderjarigen – iedereen die jonger is dan 18 jaar – is dwang niet nodig om van mensenhandel te spreken.

Bij uitbuiting kan het gaan om:

  • Seksuele uitbuiting: onvrijwillig in de seksindustrie werken
  • Niet-seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld:
    • arbeidsuitbuiting: werken onder slechte arbeidsomstandigheden
    • criminele uitbuiting: onder dwang bedelen of misdrijven begaan
  • Orgaanhandel: onder dwang organen afstaan

Bij binnenlandse mensenhandel gaat het om slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Sluit site