Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Advies & melden van zorgen

Maakt u zich als professional ernstig zorgen over iemand waar u in uw werk mee te maken heeft?

Voor advies, overleg en het bespreken of melden van signalen neemt u contact op met Veilig Thuis:

0800-2000

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Veilig Thuis biedt informatie, advies en hulp. U kunt er terecht om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

Als er direct iets moet gebeuren is Veilig Thuis ook buiten kantoortijden bereikbaar.

Veelgestelde vragen:

Kan ik als professional anoniem melden?

Als u een hulpverleningsrelatie heeft met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen, kunt u niet anoniem blijven.

Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.

Kan ik ook schriftelijk een melding doen?

Professionals kunnen zorgen over een inwoner van de provincie Utrecht ook schriftelijk melden.
Lees meer over schriftelijk melden >>

Informeert Veilig Thuis het gezin over mijn zorgen?

Veilig Thuis Utrecht biedt, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid van zaken aan het gezin over wie u de zorgen gemeld heeft. Wij vertellen daarbij ook welke zorgen bij ons gemeld zijn.

Om die reden vragen wij u om uw zorgen met de ouders te bespreken en het gezin te informeren dat u een melding gaat doen.

Hoor ik nog iets terug als ik een melding gedaan heb?

Als u een melding gedaan heeft, dan hoort u altijd iets terug over de gemelde situatie.
Veilig Thuis vertelt u dan iets meer over de wijze van afhandeling.

Kan ik ook bellen met zorgen over iemand uit een andere provincie?

Ja, dat kan.  Als u belt met 0800 – 2000, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken.
U wordt dan verbonden met Veilig Thuis in uw regio.
Veilig Thuis heeft een landelijke dekking en een centraal, landelijk telefoonnummer. Veilig Thuis is echter regionaal georganiseerd. Elke regio heeft een eigen Veilig Thuis zodat medewerkers kennis hebben van de regionale zorgkaart en hulp dichtbij de burger georganiseerd kan worden. Via het landelijke telefoonnummer bereikt u altijd de Veilig Thuis organisatie die in uw regio werkzaam is. Voor de provincie Utrecht is dat Veilig Thuis Utrecht, organisatorisch ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Sluit site