Waar ben je naar op zoek?

Ik ben professional

Veilig Thuis Utrecht is het centrale punt in de provincie Utrecht waar vragen, kennis en expertise over kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en binnenlandse mensenhandel samenkomen. U kunt bij Veilig Thuis Utrecht terecht voor:

Veilig Thuis maakte samen met Augeo deze animatie die kort de Visie op Veiligheid en gefaseerde ketenzorg uitlegt. Steeds meer ketenpartners hanteren deze visie als basis voor hun eigen werk en hun samenwerken. Gedeelde taal en gedeelde visie helpen ketensamenwerking vooruit!

Sluit site