Waar ben je naar op zoek?
Meer informatie over

Over ons

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.
Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals die zich zorgen maken om iemand met wie ze in hun werk te maken hebben.
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties.
In opdracht van de Utrechtse gemeenten maakt Veilig Thuis Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Het doel van Veilig Thuis is om geweld te stoppen door:

  • Het geven van advies aan betrokkenen, omstanders en professionals.
  • Het na triage doorgeleiden van zorgmeldingen van politie, ziekenhuizen etc. naar lokale teams of SAVE-teams.
    Het kan ook dat de melding bij Veilig Thuis zelf blijft voor bijvoorbeeld onderzoek of toeleiden naar hulp.
  • Het onderzoeken van meldingen van onveiligheid.
  • Het toeleiden naar hulp
  • Crisisinterventie
  • Het verzorgen van procescoördinatie bij huisverboden
  • Het verzorgen van crisisdienst buiten kantoortijden.
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan voor professionals rondom geweldgerelateerde thema’s, signaleren en preventie.

Veilig Thuis Utrecht neemt naast meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling ook meldingen aan van binnenlandse mensenhandel. Denk bij dit laatste aan seksuele uitbuiting.

Samenwerking
Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en de SAVE-teams van samen Veilig Midden-Nederland. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn. Als het nodig is worden zij ingeschakeld. Zij richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen. Omdat zowel Veilig Thuis als de SAVE teams volgens de SAVE-werkwijze werken kan die samenwerking naadloos verlopen.

Sluit site