Waar ben je naar op zoek?

Ouderenmishandeling

Iedere man of vrouw boven de 65 jaar kan in een situatie terecht komen waarin er over grenzen van de oudere heen wordt gegaan en/of de oudere niet respectvol wordt behandeld. Als dit vaker voor komt en de oudere heeft hier van last heft, noemen wij dit ook wel ouderenmishandeling. In principe kan dit iedere oudere overkomen.

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat  het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is  bijv. de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid.

Vormen van ouderenmishandeling

 • Psychisch geweld (bijv. uitschelden of vernederen)
 • Lichamelijk geweld (bijv. vastbinden of extra medicatie geven)
 • Verwaarlozing (bijv. het niet voldoende zorg geven)
 • Financieel misbruik (bijv. geld van de oudere voor eigen doeleinde gebruiken)
 • Seksueel geweld of misbruik (bijv. de oudere betasten tijdens het douchen)

Oorzaken ouderenmishandeling

Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat  het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is  bijv. de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid.

Soms hebben deze betrokkene zelf problemen, met bijv. alcohol of drugs, gokproblemen of financiële problemen. Het kan ook zijn dat iemand de langdurige verzorging van de oudere steeds meer ervaart als een last die te zwaar op zijn of haar schouders drukt. Ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd.

Signalen van ouderenmishandeling

Ouderen die mishandeld worden, vertonen vaak bepaald gedrag.
Enkele signalen kunnen zijn:

 • De oudere krijgt geen kans met de hulpverlener te praten zonder aanwezigheid van de vermoedelijke dader
 • De verzorger legt onverschilligheid aan de dag omtrent het wel en wee van de oudere
 • De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting
 • De huishouding en de verzorging van de oudere worden verwaarloosd
 • De verzorger scheldt of schreeuwt tegen de oudere in het bijzijn van een hulpverlener
 • De oudere geeft onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen
 • De oudere is verward, vergeetachtig of erg neerslachtig
 • De dader probeert hulpverleners zo veel mogelijk buiten de deur te houden of om de tuin te leiden

Bel bij zorgen!

Neem bij zorgen altijd contact op met Veilig Thuis:

0800-2000

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen altijd bellen om zorgen en vermoedens van ouderenmishandeling te bespreken. De medewerker geeft advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren. Wat u kunt doen en wat Veilig Thuis kan doen.

Indien nodig onderzoekt Veilig Thuis de (vermoedelijke) situatie van mishandeling en/of geweld en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Is de situatie levensbedreigend? Bel 112!

 

 

Definitie ouderenmishandeling:

Wat is ouderenmishandeling?

De definitie van ouderenmishandeling is: handelen of nalaten daarvan van iemand die een terugkerende persoonlijke of professionele relatie heeft met een oudere (vanaf 65 jaar) waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt dan wel zal lijden. De oudere is daarbij geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de andere persoon. Dit kan gaan om fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing,  financieel of seksueel misbruik.

Jaarlijks worden naar schatting landelijk 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen redenen hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Handig:

Signalen van ouderenmishandeling (lijst voor professionals) ↓ Download als
Checklist Financieel misbruik van ouderen ↓ Download als pdf
Advies & hulp bij financieel misbruik ↓ Download als pdf
Advies & hulp bij ouderenmishandeling ↓ Download als pdf

Sluit site