Waar ben je naar op zoek?

Verwijsindex

Veilig Thuis Utrecht registreert alle cliënten in de Verwijsindex Midden-Nederland.

Wat is de verwijsindex?
De verwijsindex is een hulpmiddel om de verschillende hulpverleners en andere professionals die u begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij beter samenwerken.

Registratie
Veilig Thuis Utrecht registreert de naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN) van cliënten woonachtig in de provincie Utrecht in de verwijsindex. Ook registreren wij de naam en het mailadres van de medewerker(s) met wie u te maken heeft en de datum van de registratie. In de verwijsindex staat nooit wat er aan de hand is.

U merkt pas iets als u met een tweede hulpverlener in aanraking komt. De betrokken hulpverleners zien dan een ‘match’ in het systeem en nemen contact met u als ouder(s) of jeugdige op. De hulpverlener zal vertellen dat hij contact gaat opnemen met de andere hulpverlener(s). En dat ze relevante informatie met elkaar zullen delen. Hierbij zullen ze rekening houden met de privacyregels die voor hen gelden. De hulpverleners delen zo nodig informatie en bespreken wat de best passende hulp is en hoe ze gaan samenwerken. Zo zorgt de verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners. En dat betekent: betere hulp.

Spelregels

  • Veilig Thuis Utrecht stelt u altijd op de hoogte van de registratie. U ontvangt daarbij een folder met informatie over de verwijsindex.
  • Veilig Thuis Utrecht informeert ook de jeugdige, als deze 12 jaar of ouder is. Is uw kind 16 jaar of ouder dan informeren wij alleen de jeugdige.
  • Na twee jaar wordt de registratie op ‘niet-actief’ gezet en na vijf jaar worden de niet-actieve registraties uit het systeem verwijderd.

Uw rechten
U heeft als geregistreerde cliënt bepaalde rechten, zoals recht op inzage en een kopie van de gegevens, recht op correctie van de gegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en het recht op verzet. U kunt bij uw gemeente opvragen hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Sluit site