Waar ben je naar op zoek?

Tuchtrecht

Als u vindt dat een medewerker zich niet houdt aan de beroepscode, dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Wat is de beroepscode en hoe werkt het tuchtrecht?

Een medewerker SAVE moet handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Die zijn vastgelegd in een Beroepscode.

Daarin staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten. En dat hij of zij moet overleggen met cliënten om te proberen tot overeenstemming te komen over de hulp die ze krijgen, ook als het gaat om hulp die niet vrijwillig is. Verder mag de jeugdzorgwerker uiteraard geen misbruik maken van het gezag dat hij of zij heeft ten opzichte van cliënten.

Als u vindt dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. U kunt klagen over gedragingen van de individuele jeugdprofessional die vallen onder de tuchtnormen van de beroepsgroep. De klacht moet dus gaan over beroepsmatig handelen.

Een klacht via het tuchtrecht staat los van een klacht via de klachtenregeling van SAVE.

Verschil klachtrecht en tuchtrecht ↓ Download als pdf

Sluit site